Korunga Tarımı

Korunga, baklagiller familyasından çok yıllık bir yem bitkisi olup, 5-6 yıl hiç bozulmadan aynı tarladan ot alınabilir. Yatmaya dayanıklı ve hiç bir bitkinin yetişmediği verimsiz, taşlık, meyilli araziler korunga ekerek değerlendirilebilir.

Korunga Tarımı
banner282

Korunga, baklagiller familyasından çok yıllık bir yem bitkisi olup, 5-6 yıl hiç bozulmadan aynı tarladan ot alınabilir. Yatmaya dayanıklı ve hiç bir bitkinin yetişmediği verimsiz, taşlık, meyilli araziler korunga ekerek değerlendirilebilir. Çiçekleri pembe renkli ve salkım şeklindedir. Ancak kusurlu yararlanma şekli ve elverişli olmayan tohumluk kullanılması korunganın ömrünün kısalmasına neden olmaktadır. Proteince zengin ve yem kalitesi iyi olan korunga otu kalsiyum, fosfor ve diğer mineral maddelerce zengindir. Otlatmaya dayanıklı olduğu için iyi bir mera bitkisi olarak da kullanılabilir.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER

Korunga taze, kuru ot veya silaj yapılarak da hayvanlara yedirilebilir. Süt sığırlarına her gün bir miktar korunga verildiğinde sindirim sistemi rahatsızlıklarına pek rastlanmaz. Bütün hayvanların gelişmesini ve büyümesini sağlar, verimlerini artırır. Korunga bol çiçek verdiğinden arılar içinde iyi bir bal yapıcı bitkidir .

Toprak Hazırlığı : Korunga kışı sert geçen yerlerde erken ilkbahar da ekilir. Kışı ılıman geçen yerlerde ise sonbaharda ekilebilir. Derin yapılı, gevşek, kuru ve kireçli topraklar korunga tarımı için çok uygundur. Korunga en iyi gelişmesini derin, drenajlı ve kireçce zengin topraklarda yapar. Nemli, asit yapılı ve killi toprakları sevmez ve iyi bir gelişme gösteremez. Kumlu topraklarda yetişebilir. Taban suyu yüksek su tutan arazilere korunga ekilmemelidir.

Gübreleme : Korunga tarlasına yalnız ekim sırasında gübre verilir. Bir daha gübre istemez. Çünkü korunga bitkisi azotlu gübreyi kendisi toprağa kazandırır. Toprakta kireç miktarı arttıkça korunganın ot verimi de yükselir. İlk sürüm sırasında dekara 10-15 kg DAP verilmesi yeterlidir. Ekimle birlikte DAP gübresi yoksa dekara 10-15 kg TSP, 10 kg/da 26'lık azotlu gübre atılmalıdır.

Ekim Zamanı ve Şekli: Ekimden önce tarlada yabani otlar yok edilecek şekilde sürülmeli, tezekler parçalanmalı ve yüzü düzlenmelidir. Ekildiği yıl korungadan pek ot alınmaz. Birinci yıl köklerini geliştirir. Eğer bu devrede korunga tarlasını yabancı ot kaplarsa korunga fideleri onlarla rekabet edemez. Bu durumda korungalık çayır biçme makinesiyle biçilerek yabancı otlar kontrol altına alınmalıdır. Esas ikinci yıldan itibaren ot verir. Bu nedenle ekildiği yılı ot vermedi diye korunga tarlası bozulmamalıdır. Korunga tohumları fasulye ve böbrek şeklindedir. Korunga tohum amacıyla ekilecekse 8-10 kg/da, ot amacıyla ekilecekse dekara 12-15 kg tohum elle serperek ekilir. Serpilen bu tohumlar bir tırmıkla toprağa karıştırılmalıdır. Mibzerle ekimde dekara 6-8 kg tohum atılır. Korunga tohumları 3-4 cm derine ekilmelidir.

Sulama ve Hasat : Korungada en yüksek kalitede ot, çiçeklenme başlangıcında (% 30) biçildiği zaman elde edilir. Biçim geciktirilirse gövde sertleşir ve otun kalitesi düşer. Aynı zamanda ilk biçim çiçeklenme başlarında yapıldığından arkasından ikinci defada biçilebilir. Sulanan veya yağışlı yerlerde yılda iki biçim yapılır. Biçimde bitki boyu 70-100 cm'dir. Biçim 8-10 cm yükseklikten yapılmalıdır. Korunganın tohum hasadı salkımın alt tarafında bulunan meyvelerin koyu kahverengiye dönüştükleri zaman yapılmalıdır. Tohum verimi 50-100 kg/da dır. Tohum hasadında gecikme tohumların dökülmesine sebep olur. Tohum 2-3. yıllarda alınırsa sonraki yıllarda ot verimi düşer.

Bir biçimde 800-1000 kg/da yeşil ot, kuruyunca bunun dörtte biri kalır, 300-500 kg/da kuru ot alınır. Tarladaki taze korunga hiçbir hayvana dokunmaz. Fakat hayvanları otlatmak kökleri kopartarak tarlaya zarar verir. Yani yonca gibi şişlik yapmaz. Bu bakımdan korungalığı hayvanlardan korumalı biçildikten sonra da tarlayı hayvanlara çiğnetmemelidir.

Kaynak: Binnaz TIKNAZOĞLU / Ziraat Mühendisi

TARIMDANHABER

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2019, 17:19
YORUM EKLE
banner151