Damla Sulamanın Faydaları ve Dezavantajları

Bitki gelişimi için gerekli olan suyun belirli bir boru sistemi ile taşınıp damlatıcı (drip) adı verilen araçlarla bitki kök bölgesine damlalar halinde uygulanmasına damla sulama adı veriliyor. Bu sistemle bitkinin kullandığı suyu istenirse bitki besin maddeleriyle birlikte aşırı bir su isteği oluşturmadan verilebiliyor.

Damla Sulamanın Faydaları ve Dezavantajları
banner282

Damla Sulamanın Faydaları

Rüzgâr hızına bağlı kalmaksızın gün içinde herhangi bir saatte sulama imkânı sağlar.

Az su uygulamalarıyla bitkide stres yaratmadan yetiştiriciliğe olanak sağlar.

Düşük basınçlarda sulama imkânı sağlandığından dolayı enerji gereksinimi azdır.

Üründe önemli oranda kalite ve verim artışı sağlar (%20–90).

Mahsul 2–3 hafta erken olgunlaşır.

Kültürel işlemler daha kolay yapılır. İşgücü gereksinimi azalır.

Yüzey akışı ve buharlaşma ile su kaybı çok az olup, %50 su tasarrufu sağlar.

Sulama ile birlikte gübreleme ve ilaçlama yapılarak, etkinlikleri de artmaktadır. Sulandırılmış gübre eriyiği kullanıldığından, köklerin yanma sorunu da yoktur.

İyi bir toprak havalanmasını sağlar.

Tüm alanın ıslatılması söz konusu olmadığından dolayı, hastalık ve yabancı ot gelişimini en aza indirir. Çapalama işçiliği de düşüktür.

Erozyonu ve toprak kaybını önlemektedir.

Eğimli alanlarda kolaylıkla uygulanabilmektedir.

Daha az toprak kompaktlaşması (sertleşmesi) sağlar.

Çok az debili su ile geniş alanların sulanmasını kolaylaştırır. Kurulması ve kaldırılması kolaydır

Kullanılabilir toprak suyunun yararlığı artar. Bitkiler daha iyi gelişir. Kaliteli, verimli ve standart ürün elde edilir.

Boru içine belirli aralıklarla yerleştirilen damlatıcılar suyun istenilen miktarlarda bitki köküne verilmesini sağlar. Kısa aralıklı su uygulamaları ile sürekli tarla kapasitesi sağlandığından bitki büyümesi düzenli olur.

Tuz oranı yüksek olan suların dahi, sulamada başarı ile kullanılmasını sağlar. Bu sayede bitkilerin tuzdan zarar görmeleri de azalır.

Klasik sulama yöntemlerine göre %60 gübre ve ilaçlama tasarrufu sağlar.

Yüzey akış ve derine sızma oluşturmadığından su besin kayıpları oluşmaz.

Yeterli su imkânı olmayan alanlarda dahi sulama yapılabilmesine imkân verir.

Bitkilere su ve gübre dağılımının eşit, dolayısıyla olgunlaşma ve tek elde hasat olanağı sağlanmasına imkân verir.

Klasik sulama yöntemlerinin uygulandığı tarımda, bitki suya ulaşabilmek için daha fazla kök salar; fakat bu sistemde su direkt bitki köküne verildiği için bitki fazla kök salmaz ve özümlenmiş besin maddelerinin kök yerine ürüne gitmesi sağlanır.

Damla sulama sistemi, havadaki nem oranını azalttığı için mantar gibi rutubetli ortamda yaygınlaşan hastalıkları ve bakterileri önemli ölçüde engeller.

Damla sulama sistemi iklim koşullarına, bitkilerin özel isteklerine ve gelişme dönemlerine göre istenildiği zaman istenilen miktarlarda kolayca yapılabilir,

Damla sulama sistemi üsten yapılan diğer sulama sistemleri gibi rüzgârdan, engebeli araziden ve sıcaklık dalgalanmalarından etkilenmez. 100% homojen yani eşit sulama imkânı verir.

DAMLA SULAMANIN DEZAVANTAJLARI NELERDİR?

En önemli sorun damlatıcıların tıkanmasıdır. Tıkanmaya en çok kum parçacıkları, organik ve inorganik maddeler ile kimyasal maddeler neden olmaktadır. Bu nedenle çok iyi bir süzme işleminin yapılması gerekir.

Sulamada kullanılan bütün sular bir miktar tuz içerirler. Damla sulamada bu tuz ıslak şeridin çeperine doğru itilerek burada birikir. Bu tuzların alt katlara yıkanmasının sağlanması için destekleyici yağmurlama ya da yüzey sulama uygulamalarına gerek duyulabilir.

Damla sulamada ilk yatırım masrafları yüksektir. Ancak diğer yöntemlere oranla damla sulama neticesinde sağlanan ürün artışı göz önüne alınırsa yıllık net kar açısından ekonomik olabilir.

Bir damla sulama sistemiyle sadece bitkinin kök bölgesinin bir kısmı ıslatıldığı için, bitkinin köklerinin gelişmesi normal olarak kök bölgesinin ıslaklık oranında sınırlandırılır. Yoğun kök dağılımı sonucunda bitkilerin rüzgarın etkisine dayanma kabiliyetleri azalabilir. Ayrıca beklenmeyen durumlarla karşılaşıldığında (Mesela; sistemin fonksiyonlarını yerine getiremediği, yeterli su sağlanamadığı zaman) Islak bölgedeki su tüketilir.

DAMLATICI (DRIP) TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

Damla sulama borularını temizlemek ve bitki besin maddesi gereksinimini karşılamak amacıyla sulama sezonu boyunca FOSFORİK ASİT yada NİTRİK ASİT uygulaması yapılmalıdır.

Uygulama sulama sezonu boyunca 15-21 günde bir, dekara 1 litre gelecek şekilde yapılır. Sisteme asit verilmeden önce, çalışma basıncına ulaşılıncaya kadar temiz su verilir. Daha sonra yarım saat süreyle asit verilir.

Ardından borularda asitli su kalmaması için yeteri miktarda (tarla durumuna göre en az yarım saat) temiz su akıtılır.

Sulama sezonu içerisinde 3-4 kez, boru içerisine gitmiş olan pisliklerin temizlenmesi maksadıyla boru sonları açılarak temiz su gelinceye kadar sisteme su verilmelidir.

DAMLA SULAMA SİSTEMİ İLE GÜBRELEMEDE DİKKAT EDİLECEK ÖNEMLİ HUSUSLAR NELERDİR?

Fazla kireçli sularda fosforlu gübreyi temel olarak doğrudan toprağa uygulamak daha uygundur.

Gübreli besin eriğini sulama sistemi tam çalışma basıncına ulaşmadan sisteme verilmelidir.

Sulama mevsimi nihayetinde sistem %0.03'lük HNO3 (Nitrik Asit) ile çalıştırılarak temizlik sağlanmalı ve sistemdeki tıkanmaları engellemek için HCL (Hidroklorik Asit) veya H2SO4 (Sülfürik Asit) kullanılmamalıdır.

Sistem içinde gübrenin boşaltılıp toprağa tamamen verilmesi için sistem 10 – 15 dakika sadece su ile çalıştırılmalıdır.

Damla sulamada kullanılacak gübreyi bir gün önceden eriyik haline getirerek gübre içerisindeki katkı maddelerinin çökertilmesi şarttır. Potasyum Nitratta katkı maddeleri direk çözüldüğü için bir gün önceden eritilmesine gerek yoktur.

KAYNAK: Birleşim Tarım / TK Plastik

TARIMDANHABER

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2019, 10:51
banner207
YORUM EKLE
banner151