Anız yakma!

Tarımsal üretim sonucunda biçilmiş olan tahılların toprakta kalan kök ve sap artıklarına ''Anız'' adı verilmektedir. Ekonomik olarak değerlendirilemeyen bu artıklar tarlada önemli sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Bu anızların büyük kısmı işleme ile toprağa karıştırılmakta veya yasak olmasına rağmen yakılmaktadır.

banner255
Anız yakma!
banner200

ANIZ YAKMANIN GENEL ZARARLARI

1- Anızın yakılması sonucunda; gerek tarımsal ekosistem, gerekse doğal ekosistem tahrip edilmektedir.

2- Özellikle topraktaki Karbon (C) ve Azot ( N) dengesi yok olmakta ve tarlalar verimsizleşmektedir.

3- Organik madde miktarı azalmaktadır.

4- Mikrobiyolojik aktivite gerilemektedir.

5- Omurgasızlar yok olmaktadır.

6- Toprağın su tutma kapasitesi azalmaktadır.

7- Toprak verimliliği düşmektedir.

ANIZ YAKMANIN ÇEVREYE ETKİLERİ

Yangınlar sırasında hava kirlenmektedir.

Karayolu civarındaki anız yangınları görüş mesafesini azaltarak, trafik kazalarına sebep olmaktadır.

Kontrolsüz olarak yakılan anızlar komşu tarladaki hasat edilmemiş ürünlerin yanmasına sebep olabilmektedir.

Yangınlar bazen çitleri, tarla içerisindeki direkleri, meyve ağaçlarını yakabilmektedir.

Orman ve konut yangınlarına sebep olabilmektedir.

Yaban hayvanları ya yok olmakta, ya da yuvalarını kaybetmektedir.

ANIZ YAKMA VE EROZYON

Anız yakmanın en önemli etkilerinden birisi de kurak ve yarı kurak bölgelerde erozyonu artırıcı rol oynamasıdır.

Anız yakmanın hem eğime dik hem de eğime paralel sürümde erozyonu ve su kayıplarını arttırdığı belirlenmiştir.

YASAKLARA UYMAYANLAR HAKKINDA

Anız yakma yasağına uymayanlar hakkında İlgili Kurumlarca 2872 sayılı Çevre Kanunu ile bu kanunda değişiklik öngören 5491 sayılı Kanun ve 6831 sayılı Orman Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda cezai işlem uygulanacaktır.

ÇÖZÜM 1

Anızı yakmadan parçalamak

ÇÖZÜM 2

Anızlı tarlanın doğrudan işlenmesi/ Ekimi

ÇÖZÜM 3

Parçalanan anızın toprak üzerine serilmesi

TARIMDANHABER

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2019, 18:27
YORUM EKLE
banner151

banner251