Tarım ve İnsan fotoğraf yarışmasına başvurular başladı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenlenen 10. Tarım ve İnsan Fotoğraf yarışmasına başvurular başladı. Yarışmada dereceye girenlere toplam 64 bin TL ödül verilecek. Başvurular 21 Eylül 2018 tarihine kadar yapılabilecek.

Tarım ve İnsan fotoğraf yarışmasına başvurular başladı
banner200

Yarışma hakkında bilgi veren Yalova İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Suat Parıldar "Bakanlığımızca düzenlenen Toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesini amaçlayan "10. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması" 6 farklı kategoride gerçekleşiyor. Tematik kategori, 2018 yılında "Buzağı Yılı" olarak belirlendi. Yarışmacılar tarım, hayvancılık, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, tarım ürünlerinin işlenmesi, çiftçi, köylü ve köy yaşamına dair her türlü faaliyeti konu alan fotoğraflarla yarışmaya katılabilecek. Yarışmaya başvurular 21 Eylül 2018 tarihine kadar yapılabilecek. Söz konusu yarışmayla ilgili katılım şartları ve başvuru formlarına Bakanlığımızın www.tariminsan.com internet adresinden ulaşılabilir. Yalova'lı fotoğrafseverlerin yarışmaya katılımlarını bekliyoruz" dedi.

KATILIM ŞARTLARI

1.Yarışmaya seçici kurul, yarışma düzenleme kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları dışında profesyonel ve amatör fotoğrafçılar katılabilir.

3.Her katılımcı koşullarına uyan kategorilerde en fazla 5 (beş) adet eserle yarışmaya katılabilir.

4.Yarışma renkli sayısal (dijital) ortamda olup, baskılar kabul edilmeyecektir. Siyah-beyaz ve sepya gibi monokrom (tek renk) fotoğraflarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

5.Yarışmaya gönderilecek fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar, photoshop gibi fotoğraf düzenleme programlarıyla başkalaştırılmış fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklenmiş veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez.

6.Fotoğraflar jpeg formatta, 300 dpi çözünürlükte ve kendi orijinal boyutlarında gönderilmelidir. Dereceye giren ve sergileme alan eserlerin kaliteli ve büyük boyutlarda baskıya olanak tanıması için fotoğrafların; en az 50x70 cm'lik baskıya uygun şekilde gönderilmesi gerekmektedir. Eser Sahibi bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir. Yarışmaya gönderilen kayıtlardaki fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır.

7.Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların herhangi bir yarışmada derece (ödül ve sergileme) almamış olması gerekmektedir. Bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda, anılan fotoğrafın diğer bir yarışmada derece almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, anılan ödül iptal edilir ve verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.

Yarışma için eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Bu yarışma kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, katılımcıların yarışma fotoğraflarıyla ilgili izin ve telif hakları konularında herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların ödülleri iptal edilecek ve yerine başka bir fotoğraf konmayacaktır. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

8."Çiftçi-Üretici Özel Ödülü" için yarışmaya katılacakların Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Belgesi veya Üretici Birliği üyelik belgesi kopyasını gönderme zorunluluğu vardır. Öğrenci kategorisinde yarışmaya katılacak öğrencilerin, öğrenci belgesi veya tarihli öğrenci kimlik belgesi kopyasını yarışmaya göndermeleri gerekmektedir.

9.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Çalışanları ve DenizBank Çalışanları sadece kendi kategorileri ile yarışmaya katılabilirler. Yarışmaya katılacak çalışanların işyeri kimlik fotokopisini göndermeleri zorunludur.

10.Yarışma fotoğrafları büyük ebat baskılara uygun şekilde bir CD veya DVD'ye kaydedilip, başvuru formu ile birlikte son katılım tarihi mesai saati sonuna kadar teslimat yerine ulaşacak şekilde posta veya kargo ile gönderilmeli veya elden teslim edilmelidir.

11.Yarışmada yaş sınırı yoktur, katılım ücretsizdir.

12.Posta ve kargo gecikmeleri veya kayıplardan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.

13.Yarışma tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

14.Yarışmaya fotoğraf göndererek katılan tüm eser sahipleri, yukarıda belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır. Bu koşullara uymayan katılımcıların eserleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

ESERLERİN ADLANDIRILMASI, GÖNDERİLMESİ VE İADESİ

1.Yarışmacılar en az 2 (iki) harf 4 (dört) rakamdan oluşan 6 (altı) karakterli 1(bir) adet RUMUZ kullanmalıdır. Örnek (AB1234). Birden fazla kategoride yarışmaya katılımda aynı RUMUZ kullanılır.

2.Eser adlandırmaları RUMUZ -eser sıra numarası – eser adı –başvuru kategorisi sıralamasıyla yapılmalıdır. Örnek (AB1234-1-eser adı-Genel)

3.Başvuru formunda eser adlandırması CD veya DVD deki eser adlandırmasıyla aynı olmalıdır.

4.Birden fazla kategoriye katılım durumunda her kategori için ayrı başvuru formu doldurulup imzalanmalıdır.

5.Tüm fotoğraflar tek bir CD veya DVD'ye ayrı kategori dosya adları ile kaydedilebilir.

6.Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu ve diğer belgelerin de (kurum veya çalışan kimlikleri, ÇKS veya Üretici Birliği üyelik belgesi ve tarihli öğrenci belgesi) taratılarak fotoğrafların kaydedildiği CD veya DVD'ye kaydedilmesi gerekmektedir.

7.Başvuru formu ve diğer belgeler CD veya DVD ile birlikte bir zarfa konmalı, zarf kapatılarak üzerine sadece RUMUZ yazılmalıdır.

8.Zarf gönderim sırasında hasar görmeyecek şekilde paketlenip son başvuru tarihine kadar posta yoluyla iletişim bilgilerinde belirtilen adrese gönderilerek ya da Yarışma Sekretaryasına elden teslim edilerek ulaştırılacaktır.

9.Posta ve kargo gecikmeleri veya kayıplardan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.

10.Arızalı, hasar görmüş veya bozuk CD veya DVD kayıtlarından Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı sorumlu olmayacak ve katılımcı yarışma dışı olacaktır.

11.Değerlendirme sonunda ödül ve sergileme dışında kalan eserler katılımcılara iade edilmeyerek, yarışma düzenleme kurulu tarafından imha edilecektir.

KULLANIM HAKLARI

Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eser veya eserler, bütün telif haklarıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından satın alınmış gibi işlem görür. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ödül almış ya da sergilenmeye değer bulunan eserleri, etkinliklerinde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemelerinde, Bakanlığın kurumsal ve ilişkili hesaplarından dijital ve sosyal medya kullanımlarında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun (FSEK) ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek ve ödül alan eserlerin başka kamu kurumlarına ve konusu tarım olan paydaşlarına devretmek üzere herhangi bir bedel ödemeksizin sahip olacaktır.

Ödül veya mansiyon almaya ve yayınlanmaya değer bulunan eserler Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arşivinde kalacak ve eser sahibinin ismi belirtilmek kaydıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının izniyle DenizBank Genel Müdürlüğü kendi hazırlayacakları takvim, poster, albüm, katalog, afiş, dergi veya kitap kapağı, broşür, liflet, dergi, bülten, internet siteleri ve Bakanlığımızın uygun gördüğü diğer çalışmalarda kullanım haklarına sahip olacaktır. Eser sahibinin isminin kullanımı fotoğrafların kullanılacağı alan büyüklüğü dikkate alınarak bazı çalışmalarda (dergi ve bülten iç sayfa kullanımı, liflet, internet sitesi vb. gibi) belirtilmeyecektir.

Ödül alan, sergilemeye değer görülen ve yarışmayı düzenleyen kurum tarafından yayınlanması uygun görülen fotoğraflar albüm olarak yayınlanacak, ayrıca çeşitli etkinlikler kapsamında sergilenecektir. Yarışmaya katılan eser sahibi belirtilen kullanım hakları için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na önceden izin / muvafakat name verdiğini kabul etmiş sayılır.

YARIŞMA TAKVİMİ:

Yarışma Başlangıç Tarihi: 24.04.2018

Son Katılım Tarihi: 21.09.2018

Sonuç Bildirim Tarihi: 26.10.2018


TARIMDANHABER

YORUM EKLE
banner151

banner251