Tarım İl Müdürlüğünden hazineye ait tarım arazileri ile ilgili açıklama

Yalova İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Resmi Gazete'de yayımlanan ' Milli Emlak Genel Tebliği' ile ilgili olarak açıklama yaptı.

banner247
Tarım İl Müdürlüğünden hazineye ait tarım arazileri ile ilgili açıklama
banner200
banner217

Yalova İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi.

"İmar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerinin kullanıcılarına kiralanması ve satışına ilişkin usul ve esasların yer aldığı “Milli Emlak Genel Tebliği ( (Sıra No:387) 23 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, Hazineye ait tarım arazilerini 31/12/2017 tarihinden önce en az üç yıl süreyle tarımsal amaçla kullandığı İdarece belirlenmiş olan ve başvuru tarihi itibarıyla da kullanımları halen devam edenlerden 19/11/2018 tarihine kadar başvuruda bulunanlar hak sahibi sayılacaklar.

Hazineye ait tarım arazileri, illerde defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü, ilçelerde ise Malmüdürlükleri tarafından hak sahiplerinin talepleri dikkate alınmak suretiyle on yıla kadar doğrudan kiralanabilecek. Kiraya verilecek Hazineye ait tarım arazisinin ilk yıl kira bedeli cari yıl ecrimisil bedelinin yarısı kadar, müteakip yıllar ise Tarım Üretici Fiyatları Endeksi oranında olacak. Hazineye ait tarım arazilerinin kiraya verilmesinde geçici teminat alınmayacak. Kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getirdiği tespit edilen ve talepte bulunan kiracıların kira süresi uzatılabilecek.

Kullanıcının ölümü halinde hak sahibinin belirlenmesinde Hazineye ait tarım arazisini halen kullanan kanuni mirasçı ile murisin kullanımları birlikte dikkate alınacak. Bu durumda fiilen kullanmaya devam eden mirasçı hak sahibi olarak kabul edilecek. Hak sahibi olmayan üçüncü kişilere muvafakatname (akdi halefiyet) ile kiralama hakkı devredilemeyecek.

Hazineye ait tarım arazilerini kiralamak isteyenlerin, başvuru süresi içerisinde kiralama talebini içeren başvuru formu ile, illerde Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü, ilçelerde ise Malmüdürlüklerine başvurmaları gerekiyor. Kiralama işlemleri, hak sahibinin belirlenmesi işlemleri de dahil olmak üzere başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde sonuçlandırılacak.

Tebliğ kapsamında on yıl süre ile sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanılan Hazineye ait tarım arazileri talep edilmesi halinde kiracılarına doğrudan satılabilecek. Satış işlemleri 26/4/2012 tarihi itibarıyla Belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve satış tarihi itibariyle belediye ve mücavir alan sınırları içinde olan Hazineye ait tarım arazileri için 4706 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında, Belediye ve mücavir alan sınırları dışında yer alan Hazineye ait tarım arazileri ile bu tarihten sonra belediye ve mücavir alan sınırları dışına çıkarılanlar için ise 6292 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında belirlenecek bedel üzerinden gerçekleştirilecek.

TARIMDANHABER

YORUM EKLE
banner151