" />

Tarım İl Müdürlüğü: Şap hastalığına karşı eylem planını açıkladı!

Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İsmail Kaya, hayvancılığının en önemli sorunlarından birisi olan Şap hastalığına karşı mücadele için hazırlanan, "Şap Hastalığından Aşılı Arilik" genelgesi ile birlikte büyük bir mücadelenin başladığını bildirdi. Kaya, “Hedef, 2020 yılına kadar ülkemize şap hastalığından 'Aşılı Arilik Statüsü' ve sonrasında da 'Aşısız Ari Statüsü' kazandırmaktır" dedi.

Tarım İl Müdürlüğü: Şap hastalığına karşı eylem planını açıkladı!
banner200

Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İsmail Kaya, yaptığı açıklamada, Türkiye'de Şap hastalığını yok etmek ve Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı tarafından verilen statüyü elde etmek için Bakanlık tarafından "Bölgesel Risklerin Kademeli Azaltılmasına Dayalı Şap Hastalığının Kontrolü ve Eradikasyon Eylem Plan'ının hazırlandığını bildirdi. Kaya, “Bu plan çerçevesinde yapılan çalışmalar ile 2020 yılında, ülkemizin şap hastalığından aşılı ari kısmı olan Trakya kesiminin, Şap Hastalığından 'Aşısız Ari Bölge', hastalığın endemik olarak görüldüğü Anadolu'nun, 'Aşılı Ari Bölge', 2023 yılında ise Anadolu'nun da şap hastalığından 'Aşısız Ari Bölge' statüsüne kavuşturulması hedeflenmiştir" açıklamasını yaptı.

Açıklamanın devamında, şunlar kaydedildi:

“Belirlenen bu hedeflere ulaşılabilmesi için 01 Ekim 2017 tarihi itibari ile Anadolu'da İller arasında yapılacak hayvan sevklerinde aşağıdaki hususlar aranacaktır; Besilik ve damızlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan sevklerinde uygulanacak kurallar; Hayvanlarda sevk esnasında şap hastalığının belirtisi bulunmayacaktır. Hayvanların sevk yapılacağı çıkış ve varış işletmelerinde şap hastalığına bağlı karantina uygulaması olmamalıdır. Sevk edilecek büyükbaş hayvanlarda, son bir yılda 2 kez şap aşısı yapılmış olmalı ve ikinci aşılama son 6 ay içerisinde yapılmış olmalıdır. İlk kez aşılanan sığır cinsi hayvanların rapel(ikinci doz) aşılaması yapılmış ve rapel aşılamaların üzerinden 21 gün geçmiş olmalıdır. Aşısız ve son aşılamasından 21 gün geçmemiş olan sığır cinsi hayvanların sevklerine izin verilmeyecektir. Sevk araçlarının temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapılmış, biyogüvenlik tedbirleri alınmış olmalıdır. İller arasında doğrudan kesimhaneye küçükbaş ve büyükbaş hayvan sevklerinde uygulanacak kurallar; Hayvanlarda şap hastalığının belirtileri bulunmamalıdır. Kesimhaneye sevk edilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda şap aşısı şartı aranmayacaktır.Hayvanların sevk yapılacağı çıkış işletmesi şap hastalığından dolayı karantina ve gözetim bölgesinde olmamalıdır. İlimizde 2017 yılı ilkbahar aşılama döneminde büyükbaş hayvan varlığımızın tamamına ve daha önce hastalık mihrakı bulunan küçükbaş işletmelerine Şap aşısı uygulanmıştır. Bununla birlikte ilk kez aşı uygulanan hayvanlara rapel aşı uygulaması devam etmektedir. Ayrıca, Bakanlığımızca Aşılı Arilik hedeflenen Anadolu'daki 78 ilimiz 01.01.2019 tarihinden itibaren "Şap Hastalığından Korunmuş Bölge" olarak kabul edilecek olup, bu tarihten itibaren; 81 ilimizin tamamında, Bakanlığımızca belirtilen usul ve esaslar dışında sevk edilen hayvanlar, tüm masrafları hayvan sahibine ait olmak üzere en yakın mezbahada doğrudan kesime sevk edilecektir. Bakanlığımız veri tabanına kayıtlı olmayan hayvanlar, Bakanlıkça belirtilen usul ve esaslar dışında korunmuş bölgeye sevk edilmiş kabul edilerek tüm masrafları hayvan sahibine ait olmak üzere en yakın mezbahada doğrudan kesime sevk edilecektir."

Kaynak: Manisa Tarım İl Müdürlüğü

YORUM EKLE
banner151

banner251