Bolu Tarım İl Müdürlüğünden destek açıklaması

Çiftçilerin dikkatine... Bireysel sulama sistemleri hibe başvuruları 1 Ocak 2018 tarihinde başlıyor.

Bolu Tarım İl Müdürlüğünden destek açıklaması
banner282

Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tebliğle tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak, daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretilmesi amaçlanıyor.

Program yatırımlardan; Tarla içi damla sulama sistemi kurulumu, Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulumu, Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulumu, Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulumu, Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulumu, Tamburlu sulama sistemi kurulumu, Güneş enerjili sulama sistemi kurulumu konularını kapsamaktadır.

Başvurular, programın uygulama yılı itibarıyla 1 Ocak'tan başlayarak 60 gün içinde, mesai bitimine kadar, başvuru sahipleri tarafından dosya halinde tek nüsha olarak elden il müdürlüğüne teslim edilerek yapılacaktır.

Başvuru Sahiplerinde aranan özellikler ve sorumlulukları

Bakanlık tarafından oluşturulan güncel Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olmak şartıyla, başvuru sahibi Yatırım Konularından sadece biri için tek bir parselde başvuru yapabilir. Kırsal kalkınma destekleri kapsamında daha önce bireysel sulamaya ilişkin hibe desteğinden yararlananlar, bu Tebliğ kapsamında aynı yatırım konusunda başvuru yapamazlar. Ancak, farklı parsel için farklı yatırım konusunda başvuru yapabilirler. Başvuru sahipleri, başvuruları kabul edilmesi halinde; hibeye esas mal alım tutarının %50'si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı, referans fiyat farkını ve toplam mal alım tutarına ait KDV'nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar.Hibeye esas mal alım tutarı 1 milyon lirayı geçmeyecektir. Mal alım bedellerinin bu miktarı aşması durumunda, aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanacaktır.

Başvuru sahibinden istenilecek başvuru belgeleri

İstenilecek belgeler; Hibe başvuru formu, Sulama projesi, Basınçlı sulama sistemi bilgi formu, Başvuru sahibine ait güncel Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi, Teknik şartname, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Tüzel kişilik başvurularında yetkili kurul kararı, Tüzel kişiliklerde yetkilendirilen kişiye ait imza sirküleri, Toprak fiziksel analiz raporu, Sulama suyu analiz raporu, Su kaynağı Kullanım izin tahsis belgesi veya Yer altı suyu kullanma belgesi, Muvafakatname, Tamburlu sistem yağmurlama başvurularıiçin traktör ruhsatı sureti, Tüzel kişilik başvuruları için kuruluş ana sözleşmesinde tarımsal faaliyette bulunabileceğine dair ifadeyi içeren Ticaret Sicil Gazetesi, Arazi tahsisine dair resmi belge onaylı sureti, Kiralama belgesi ve Sulama projesini hazırlayan yetkili Ziraat Mühendisine ait Uzmanlık belgesi veya diploma onaylı sureti evraklarından oluşmaktadır.

Ayrıntılı Bilgi için Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.

TARIMDAN HABER

YORUM EKLE
banner151