Tarsim eğitim toplantısı yapıldı

Muş'ta Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Eğitim Toplantısı Düzenlendi.

Tarsim eğitim toplantısı yapıldı
banner200

Muş Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Eğitim Toplantısı Düzenlendi.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce, Muş Öğretmenevinde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Vedat Büyükersoy, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ergün Çolakoğlu, kamu kurum amirleri ve çok sayıda çiftçi katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Muş Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ergün Çolakoğlu, "Tarım, ülkelerin; beslenme, istihdam ve kalkınması için önemli ve stratejik bir sektördür. Ülkemiz; dünyada 7'nci, AB'de 1'inci büyük tarımsal ekonomiye sahip ülkedir. Ülkemiz; tarım alanları bakımından dünyada 18'inci, AB'de 1'incidir" dedi.

Üretimlerin tarımsal katma değerleri ile ilgili istatistikî bilgiler veren Çolakoğlu, "Bitkisel Üretimde % 65, Hayvansal Üretimde % 29, Balıkçılıkta % 3, Ormancılıkta %3 'tür. İl nüfusumuzun % 61 'i kırsalda yaşamaktadır. 819.600 ha olan arazi varlığımızın % 42'si Tarım Arazisi, % 34'ü Mera, % 11,5'i çayırlardan oluşmaktadır. İlimizde mevcut 344 bin 842 ha tarım arazisinin 158 bin 215 Hektarı (% 45,8'i) sulanabilir yapıdadır. İnşaatına başlanan Alparslan II Barajı ve Muş Ovası Sulama Projesinin bitmesi ile beraber Muş Ovasının 78 bin 210 ha'ı (sulanacak tarım arazisi % 49,43'a çıkacaktır) sulanacaktır. 2014 yılı itibariyle 28 bin 146 büyükbaş, 1.085.197 küçükbaş, 31.365 adet arılı kovan, 468.247 adet kanatlı hayvan varlığımız bulunmaktadır.

Bu veriler ışığında ilimiz küçükbaş hayvan varlığı bakımından Türkiye'de 7. sırada yer almakta, bölgemizde ise 6.sıradadır. Küçükbaş hayvan varlığı bakımından ise Türkiye'de 15. sırada yer almakta, bölgemizde ise 5.sıradadır. Su Ürünleri Yetiştiriciliği alanında; 2 adet Kara Yetiştiriciliği, 7 adet Kafes Yetiştiriciliği ve 1 adet Kuluçkahane olmak üzere 10 adet faal durumda işletmemiz mevcuttur. İlimizde; 132 bin 667 ha alanda Tarla Bitkileri, 70.869 ha alanda Yem Bitkileri, 13 bin 474 ha alanda Endüstri-Yağ Bitkileri, 3.490 ha alanda Sebze, yetiştirilmektedir. İlimizde üretim miktarına göre en fazla yetiştiriciliği yapılan bitkisel ürünlerimiz; yonca (1 milyon 404 bin 205 ton), şekerpancarı (403 bin 923 ton), buğday (212 bin 247 ton), Korunga (92 bin 815 ton), Silajlık Mısır (87.249 ton) ve fiğ (79 bin 868 ton)'dir. 2014 Yılında, Bitkisel Üretim Alanında 1 milyon 601 bin 618 lira 280 TL ve Hayvansal Üretim Alanında 524 milyon 710 bin 920TL olmak üzere toplam 2.126.329.200 TL Gayrisafi hâsıla elde edilmiştir" ifadelerini kullandı.
Doğal olayları engellemenin mümkün olmadığını kaydeden Çolakoğlu konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "İstenmeyen ve de teknik tedbirlerle önlenemeyen risklerden kaynaklanan deprem, sel, dolu gibi doğal olaylara karşı Dünyada Tarım Sigortası Sistemleri geliştirilmiştir. Ülkemizde, 1957 yılından itibaren, Özel/Ticari Sigorta Şirketlerinin, Bitkisel ürünlerde geleneksel olarak, yine; sadece, Dolu riskine karşı sigorta yapmalarıyla başlamıştır. 1960 yılında, Hayvan Hayat, 1984 yılında, Kümes Hayvanları Hayat, 1990 yılında ise Su Ürünleri Hayat, 1991 yılında Üzüm Bağlarında, pilot uygulama olarak, Don sigortası yapılmaya başlanmıştır. Sektörün özelliği dolayısıyla, bağımsız bir yasal zeminin oluşturulamamasının yanı sıra; bu günkü gibi etkili bir teşvik sisteminin olmaması da, istenen başarıya ulaşılmasında, kısıtlayıcı bir faktör olarak, önemli rol oynamıştır.

Bu sebeplerden dolayı, Hükümetimiz 5363 Sayılı "Tarım Sigortalan Kanunu"nu TBMM'de yasalaştırmış ve kanun Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 2006 yılında da uygulamaya geçilmiştir. Bu amaçla kurulan TARSİM'e poliçe yaptıran, ürünlerini sigortalatan çiftçilerimizin sigorta priminin yüzde 50'si bakanlığımız tarafından ödenmektedir. Çiftçilerimiz sigorta primlerinin sadece yarısını ödeyeceklerdir. TARSİM kapsamında Bitkisel Ürün Sigortası, Sera Sigortası, Hayvan Hayat Sigortası, Kümes Hayvanları, Su Ürünleri Sigortaları yapılmaktadır. Çiftçilerimiz ürünlerini, hayvanlarını, seralarını devlet desteği güvencesiyle sigortalayabilmektedir. Devlet Destekli Tarım Sigortaları, Türk Tarımına sağlanan, devrim niteliğinde bir yasadır, uygulamadır. Aynı zamanda; Hükümetin ve Bakanlığımızın, Sosyal Devlet anlayışı ile yürürlüğe koyduğu, Tarım Sektörüne yönelik; Önemli, bir projesidir. TARSİM, bir Kamu Havuzu olup; Devlet güvencesi ve Devlet garantisindedir. İlimiz konumu itibari ile kritik bir iklime sahiptir. İlkbahar erken ve sonbahar geç donlarından dolayı çiftçilerimiz büyük kayıplar yaşamaktadır. Özellikle ilkbahar erken donları dolayısıyla 2014 Yılında 547 çiftimizin meyve ağaçları zarar görmüş ve çiftçilerimiz binlerce liralık maddi kayba uğramışlardır. Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin de her yıl çeşitli tabi afetler dolayısıyla binlerce hayvanı telef olmaktadır. Böylesine hassas ve önemli bir tarımsal potansiyele sahip olan ilimizde, çiftçilerimizin bilinçlendirilmesi amacıyla, personellerimizce, TARSİM hakkında eğitim ve yayım çalışmalarımız köylerimizde çiftçi odaklı olarak yürütülmektedir. Çiftçilerimiz; Tarım Sigortalan Havuzu ile çiftçilerimiz artık rahat uyuyacaklar. Çiftçilerimize afetsiz, bol ve bereketli kazançlar diler, hepinize saygılarımı sunarım."
Çolakoğlu'nun konuşmasının ardından İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Bitkisel Üretim Şube Müdürü Samet Aşkın Tarımda teknoloji devri ve yem bitkileri kontrolünde kullanılan yem teknolojileri ile ilgili sunum yaptı. Ardından TARSİM Bölge Koordinatörü Bünyamin Kadak da TARSİM ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bir konuşma yaptı. TARSİM Eğitim toplantısı soru cevap bölümüyle sona erdi.

YORUM EKLE
banner151

banner251