Tarım il müdürü hesap verdi

Düzce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Harun Kabaoğlu, 2015 yılı Mart ayı içerisinde yapılan faaliyetleri bir bir açıkladı.

Tarım il müdürü hesap verdi
banner200

Tarım İl Müdürünün açıkladığı o faaliyetleri aynen yayınlıyoruz:

Bitkisel Faaliyetler

Fındık alan bazlı gelir desteği kapsamında fındık üreticilerine ödenmek üzere 69 milyon 921 bin TL' lik ödeme icmalleri hazırlanarak Bakanlığa gönderildi.

2014 yılı fındık alan bazlı destekleme ödemelerine ait icmaller, ödemesi yapılmak üzere Bakanlığımıza gönderilmiştir. Bu kapsamda 25 bin 357 adet çiftçimize 69 milyon 921 bin 754 TL destekleme ödemesi yapılacaktır.

Meralar üreticilere tahsis ediliyor.

Çilimli İlçesi Yenivakıf Köyü sınırları içerisindeki 39 bin 823 m2 yüzölçümlü mera alanı, 4342 sayılı Mera Kanununun 12.maddesi gereğince 77 adet çiftçi hane reislerine tahsisleri yapılmıştır.

Islah Kapsamındaki Mera Alanları Gübreleniyor.

Mera Islah ve Amenajman Projesi çalışmaları devam eden mera alanlarına 44 ton % 26 CAN gübresi atıldı.

Gübre, Tohum, Bitki Koruma Ürün Bayileri ile Zirai Mücadele Alet ve Makine Bayilerine yönelik toplantı yapıldı.

İlimizde faaliyet gösteren Gübre, Tohum, Bitki Koruma Ürün Bayileri ile Zirai Mücadele Alet ve Makine Bayilerine yönelik eğitim toplantısı yapıldı.

Gübre ve Tohum Bayileri denetleniyor.

İlimizde faaliyet gösteren 68 adet gübre bayi ile 28 adet tohum bayisi teknik elemanlarca denetlendi.

Hayvancılık ve Su ürünleri Faaliyetleri

37 bin 966 baş büyükbaş hayvana şap aşısı, 2 723 adet kuduz aşısı yapılmıştır.

Hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında devam eden 2015 İlkbahar Şap aşılama kampanyasında İlimize ait 281 köyde 37 bin 966 adet büyükbaş hayvana şap aşısı, 2015 yılı Kuduz hastalığı ile mücadele kampanyasında da 188 köyde 2.723 adet Kedi-Köpeğe kuduz aşısıyapılmıştır.

Hayvan pazarının açık olduğu günlerde hayvan pazarı içerisinde denetimler yapılmış ve herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmamıştır.

İlimizde meydana gelen ve sağlık kuruluşlarına intikal eden 38 adet ısırık vakası için köpek ve kediler 10 gün müşahede altına alınmış ve müşahede sonucunda kuduz hastalığı yönünden olumsuz bir durum gözlenmemiştir.

3 bin 802 baş büyükbaş hayvana kulak küpesi takılmıştır.

İlimizdeki 3 bin 802 baş 0-3 ay arası büyükbaş hayvana kulak küpesi takılmıştır.

Bin 400 ton tavuk ayağı ihracatı yapılmıştır.

İlimizden 50 adet Veteriner Sağlık Sertifikası ile Bin 400 ton hayvan maddesi (tavuk ayağı) ihracatı yapılmıştır. İlimizden diğer illere Veteriner Sağlık Raporu ile 105 büyükbaş, 150 arı ve 1 milyon 772 bin 810 adet kanatlı sevki yapılmıştır.

İlimizden diğer illere 257 bin adet damızlık yumurta sevki yapılmıştır.

İlimizde mevcut 3 kesimhanede kesimi gerçekleştirilen 506 adet büyükbaş hayvanın kesim öncesi ve kesim sonrası muayeneleri yapılarak 111 bin 346 kg etin tüketime sunulması sağlanmıştır.

Balık satış noktalarında 107 adet denetim yapılmıştır.

İlimiz genelinde 3 adet alabalık işletmesi ile balık satış noktalarına 107 adet denetim yapılmıştır. Yapılan denetimler sonucunda işletmelerde su ürünleri mevzuatı ile ilgili uygunsuz bir duruma rastlanılmamıştır.

6 adet kum midyesi numunesi, 6 adet deniz suyu numunesi, 10 adet alıcı ortam izleme su numunesi, 1 adet kara salyangozu numunesi, 5 adet avcılık yolu ile elde dilen su ürünlerinde ağır metal izleme numunesi alınmıştır. Ayrıca nitrat izleme programı kapsamında 17 adet su numunesi alınmış olup alınan numunelerde tehlike sınırları üzerinde nitrat bulunmamıştır.

Gıda ve Yem Kontrol Faaliyetleri

369 gıda ve yem denetimi gerçekleştirilmiş, 164 numune alınmıştır.

Mart ayı içerisinde il genelinde faaliyet gösteren; gıda üretim, satış ve toplu tüketim işyerlerinde 358, yem satışı yapan işyerlerinde 11 olmak üzere toplam 369 adet denetim yapılmıştır.

Alo Gıda 174 hattına gelen 14 şikâyet incelenmiş olup, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır.

164 adet gıda numunesi alınmıştır.

Gıda İhracatı için 152, izleme için 12 adet numune alınmıştır. Alınan ihracaat numunelerin analiz sonuçları uygun çıkmıştır. Diğer numunelerden olumsuz çıkan 1 adet numune için yasal itiraz süreci devam etmektedir.

Bin 676 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirilmiştir.

İlimizdeki ihracatçı firmaların başvurusu üzerine; Mart ayı içerisinde Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihraç edilen Bin 676 ton iç fındık için 117 ; AB dışı ülkelere ihraç edilen 602 ton diğer gıda maddeleri için 35; olmak üzere toplam 152 adet sertifika düzenlenmiştir.

Gıda işletmelerine 31 adet kayıt belgesi verilmiştir.

Gıda İşyerlerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik gereği başvuran gıda iş yerlerinden 31 'ine işletme kayıt belgesi verilmiştir.

İlgili esnafın başvuruları üzerine 160 adet tütün/alkol satış belgesi güncellenmiştir.

Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Altyapı Faaliyetleri

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi programı kapsamında hibe başvurusu yapan 49 proje ile ilgili değerlendirmeler yapılarak Bakanlığa gönderildi.

Bakanlık veri kayıt sistemine girişi yapılan 49 adet Ekonomik Yatırım Projesinin İl Proje Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilmeleri tamamlandı ve Bakanlığa gönderildi.

Hibe programları kapsamında dağıtımı gerçekleştirilen makine ve ekipmanların kontrollerine devam edildi.

Suncuk, Osmanca, Kabalak, Esençam ve Esentepe köylerinde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklemesi Programı, Makine Ekipman desteklemeleri kapsamında 2013 ve 2014 yıllarında verilmiş olan 33 adet makine- ekipmanın kontrolleri yapıldı.

Kooperatifçilik ve Birlik Çalışmaları

Çilimli İlçesi Pırpır Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin, Gölyaka İlçesi Güzeldere Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin, Kaynaşlı İlçesi Çatalçam Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin ve Akçakoca İlçesi Altunçay Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin idari denetimleri gerçekleştirildi.

Özyanık Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin Genel Kurulu yapıldı.

Gölyaka İlçesi Saçmalıpınar Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Kaynaşlı İlçesi Yeniyurt Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine uygulamış oldukları Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi (KASDP) ve sonuçları ile ilgili olarak Bakanlıktan gönderilen anket çalışması yapıldı.

Çilimli İlçemizin Pırpır Köyü ve Merkeze bağlı Çınardüzü köyündeki kadın çiftçilere yönelik Kooperatifçilik eğitimi düzenlendi.

Strateji Geliştirme Başkanlığı, Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı tarafından Antalya'da düzenlenen "Tarımsal Yatırımcı Danışma Ofisi (TARYAT) bilgilendirme ve değerlendirme" konulu toplantıya katılım sağlandı.

Arazi satışları ile ilgili işlemler gerçekleştirilmiştir.

Mart ayında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 33 adet satış, 5 adet ifraz, 2 adet vasıf değişikliği ve 5 adet intikal işlemi sonuçlandırılmıştır.

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri İle İlgili İşler

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri kapsamında; danışmanlık hizmeti veren kuruluşlarca gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin aylık faaliyet raporları alınmış, sertifika vize işlemleri gerçekleştirilerek sisteme girilmiş ve sertifika değiştirme talepleri incelenerek Bakanlığa gönderilmiştir.

Hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

İlimizde 6-8 Ocak 2015 tarihinde meydana gelen aşırı kar yağışı ve 1 Şubat 2015 tarihinde meydana gelen fırtına sebebiyle başta seralar olmak üzere meydana gelen zararlarla ilgili hasar tespit çalışmaları tamamlanmıştır.

Yığılca İlçesinde meyve ağaçlarında budama eğitimi yapılmıştır.

Yığılca İlçesinde meyve ağaçlarında budama eğitimi yapılmıştır.

5 adet kadın çiftçi kursu açılarak 153 kadın çiftçinin eğitimi sağlandı.

Bakanlığımız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği tarafından ortaklaşa imzalanan işbirliği protokolü kapsamında 23-27 Mart 2015 tarihleri arasında eş zamanlı olarak Merkez Beyköy, Nasırlı, Gölyaka Saçmalıpınar, Gümüşova Elmacık ve Kaynaşlı Sarıçökek Köylerinde Kadına Yönelik Şiddet, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kişi Hak ve Özgürlükleri, Çocukta Olumlu Davranış Geliştirme, Sosyal Güvenlik ve Tarımsal Konularda "Kadın Çiftçi Eğitimi" düzenlendi.

Merkez Gürcüçiftlik Köyünde 20 kadın çiftçiye "Kuru Baklagillerin Beslenmemizdeki Yeri ve Önemi" konusunda çiftçi toplantısı düzenlendi.

Nasırlı Köyünde Fındıkta Gübreleme ve Toprak Örneği Alma konulu kadın çiftçi eğitimi düzenlenmiştir. Toplantıya 12 kadın çiftçi katılmıştır.

Yığılca Aksaklar Köyünde 60, Çilimli Pırpır Köyünde 13, Merkez Çınardüzü Köyünde 20 kadın çiftçinin katılımıyla "Gıda Muhafaza ve Aile İçi İletişim" konularında çiftçi toplantısı düzenlendi.

İşkur destekli kurslar açıldı.

Tarımsal Nüfus Gençleşiyor kapsamında çiftçi kursları ile ilgili olarak ilimizde planlaması yapılan 21 adet kurstan Beyköy de Fındık Yetiştiriciliği ve Bitki Zararlılarıyla Mücadele, Gürcü Çiftlik Köyünde ise Baklagil Yem Bitkileri Yetiştiriciliği konulu 3 kurs açılmıştır.

Tarım ve İnsan konulu fotoğraf sergisi açıldı.

17-19 Mart 2015 tarihleri arasında Krempark Alışveriş Merkezinde 6. "Tarım ve İnsan" konulu Fotoğraf sergisi düzenlendi. Üç gün boyunca açık kalan sergiyi 270 kişi ziyaret etti.

Tarım Ürünleri Maliyet Sistemiyle ilgili olarak İlimizde yetiştirilen ürünlerin maliyet cetvelleri Tümsis sistemine girişi yapılarak tamamlandı.

Zarar ziyan, şikâyet vs. ile ilgili çiftçilerimizin talep ettikleri durumlar yerinde incelenerek tutanak ve rapor haline getirilerek kendilerine bilgi verildi. Mahkemelerden talep edilen bilgi ve belgeler hazırlanarak gönderildi.

Çiftlik Muhasebe Veri Ağına dâhil olan 45 çiftçi sözleşme imzalanmaya başlandı.

2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı yaz stajları kapsamında Mart Ayında 10 öğrencinin staj başvurusu kabul edildi.

YORUM EKLE
banner151

banner251