Kanunda 180 kişi denilen kurumda 283 kişi istihdam ediliyor

Sayıştay Başkanlığı tarafından Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'yla ilgili yaptığı 2014 denetiminde kurumun kadrolarının şişirilerek istihdam edilebilecek azami personel sayısının aşıldığı ortaya çıktı.

Kanunda 180 kişi denilen kurumda 283 kişi istihdam ediliyor
banner282

Sayıştay'ın Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nda yaptığı 2014 yılı denetimi, kurumun kadrolarının şişirildiğini ortaya çıkardı. Sayıştay'ın raporuna göre; yapılan uzun süreli görevlendirmeler yüzünden Kurum merkezinde istihdam edilebilecek azami personel sayısı aşıldı.

Bu durum raporda, "Harcırah ödenmemek koşulu ile merkezde görevlendirilenler dahil edildiğinde merkez teşkilatında görev yapan personel sayısı 283'e ulaşmaktadır. Bu uygulama ile 5648 sayılı Kanunda yer alan merkezde azami 180 personel çalıştırılabileceği hükmüne aykırı hareket edilmekte." şeklinde yer aldı.

Sayıştay Başkanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 2014 Yılı Denetim Raporu'nu tamamladı. Raporda, Kurum ile ilgili istihdam uyarısı yapıldı. 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 'Kurum personelinin statüsü, hakları ve atanmaları' başlıklı 14'üncü maddesinde, 'Kurumun merkez teşkilâtında istihdam edilecek personel sayısı yüz seksen kişiden fazla olamaz. Sekreterlik, arşiv, idarî, malî ve personelle ilgili işlemleri yürütecek olan destek personelinin sayısı, toplam personel sayısının yüzde yirmisini geçemez.' hükümlerinin yer aldığı belirtilen Sayıştay raporunda, "Merkez teşkilatında görev yapmak üzere 142 personelle sözleşme imzalanmıştır." denildi.

126 kişinin fiilen merkezde görev yaptığı 16 kişinin de il koordinatörlüklerinde görevlendirildiği vurgulanan raporda, "İl koordinatörlükleri ile sözleşme imzalayan personel sayısı 1.692 olup, fiilen merkezde görev yapanların sayısı 157'dir. Harcırah ödenmemek koşulu ile merkezde görevlendirilenler dahil edildiğinde merkez teşkilatında görev yapan personel sayısı 283'e ulaşmaktadır. Bu uygulama ile 5648 sayılı Kanunda yer alan merkezde azami 180 personel çalıştırılabileceği hükmüne aykırı hareket edilmektedir." ifadeleri yer aldı.

TKDK: İŞ VE İŞLEMLERİN YOĞUNLUĞU NEDENİYLE FAZLA PERSONEL İSTİHDAM EDİLDİ

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, konu ile ilgili Sayıştay'a verdiği cevapta, 31 Aralık 2014 tarihinde geçici görevlendirmelere ilişkin işlemlerin, personelin hizmet birimlerinin sabitlenmesi ile nihayetlendirildiği anlatıldı. Yalnızca Ankara İl Koordinatörlüğü ile merkez koordinatörlükler arasında harcırahsız geçici görevlendirmeler yapıldığı hatırlatılan cevabi yazıda, bu şekilde görevlendirilen personel sayısı toplamının 164 olduğu ifade edildi. Kurum cevabında ayrıca başlangıçta 20 olan il koordinatörlüğü sayısının 42'ye çıkması ve proje sayısının artması ile birlikte, iş ve işlemlere ilişkin kontrollerin yapıldığı merkez teşkilatında, kanunda öngörülenden daha fazla personele ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Kurumun cevabında, Kanunda merkez teşkilatı için öngörülenden fazla sayıda personel görevlendirilmesinin gerekçesi olarak, iş ve işlemlerin yoğunluğunu ifade ettiği hatırlatılan Sayıştay raporunda, "Merkezde 180 kişiden fazla personel çalıştırılamayacağı Kanunda açıkça ifade edildiğinden, iş yoğunluğu nedeniyle bu sayını artırılmasının Kanuna uygun olmayacağı, ancak Kanunda yapılacak değişiklikle belirtilen sayının üzerine çıkılmasının mümkün olacağı değerlendirilmektedir." denildi.

İÇ DENETÇİLERİN BİR KISMININ SERTİFİKASININ BULUNMUYOR

Kurum tarafından hazırlanan görev tanımlarının iç denetimle ilgili kısmında, İç Denetim Koordinatörlüğünün görevinin 'kurumun iç denetimini ulusal ve uluslararası denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirmek' olarak ifade edilen raporda bu konuyla ilgili de şu tespitler aktarıldı:

"Ne var ki, İç Denetim Koordinatörlüğünde görev yapan 14 denetçiden 10 tanesinin ulusal (kamu iç denetçi sertifikası) veya uluslararası düzeyde (CIA sertifikası) iç denetçi sertifikası bulunmamaktadır. İç denetimde yeterlilik ve/veya yetkinliğin sağlanması için tüm denetçilerin sertifika almaları önerilir."

Kurum ise bu konu ile ilgili Sayıştay'a verdiği cevapta, iç denetçi personel sayısında sirkülasyon olması sebebiyle iş yükünde artışlar meydana geldiğini, bu süreçte denetçilerin planlanan eğitimlerinin istenilen düzeyde hayata geçirilemediğini kaydetti.

KAYNAK: ZAMAN

YORUM EKLE