Tarım makinaları imalatçıları Afrika’yı potansiyel pazar olarak görüyor!

16 ülkeden 171 tarım makinası imalatçısı firmasının katıldığı bir ankete göre, Afrika, tarım makinaları için büyük bir pazar potansiyeline sahip. Anket geçtiğimiz günlerde, Dünya Bankası ve CEMA'nın önerisi üzerine gerçekleşti.

banner255
Tarım makinaları imalatçıları Afrika’yı potansiyel pazar olarak görüyor!
banner200

Tarım makinaları İmalatçıları, Afrika'yı çok güçlü bir potansiyel pazar olarak görüyor!

Kamu-özel sektör ortaklıkları, yapısal sorunları ele almak ve sürdürülebilir mekanizasyon teşvik etmek için son derece önemli bir araç olarak kabul ediliyor.

Washington DC, 10 Şubat 2016 - Agrievolution İttifakı tarafından yürütülen ve 171 tarım makinası imalatçısı firmanın katıldığı bir ankete göre, Afrika, tarım makinaları için büyük bir pazar potansiyeline sahip. Anket geçtiğimiz günlerde, Dünya Bankası ve CEMA'nın önerisi üzerine gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, İmalatçıların %43'ü, Afrika'nın kendileri için “çok önemli" veya “kesinlikle önemli" olduğunu düşünüyor.

Gelecek 5-15 yıllık dönem için tarım makinalarının satış perspektifine bakıldığında, her 4 katılımcıdan 3'ü (%73,6), Afrika pazarının “büyük", hatta “çok güçlü" bir pazar potansiyeli taşıyacağına inanıyor.

KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

Bununla birlikte, bu olumlu tabloya rağmen, tarım makine üreticileri Afrika'da iş yaparken büyük yapısal bir takım zorluklarla karşılaşmaya devam ediyor.

İmalatçılar, Afrika ülkelerindeki başarılı mekanizasyon çabalarını ve etkin yerel dağıtım/ satış sonrası hizmetler ağını geliştirmek/ teşvik etmek üzere, gelecekteki yatırımlarını gerçekleştirmek için düzeltilmesi/ geliştirilmesi gereken en önemli faktörlere dair şu hususların önemine dikkat çekiyor:

Daha güvenilir bir siyasal alan ve çerçeve mevzuat,

Finansmana erişimi iyileştirmek için faal bir bankacılık sistemi ve

Çiftçilerin makina kullanımında eğitim ve beceri gelişimini teşvik etmek için yeterli sayıda teknoloji merkezleri ve uygulama çiftlikleri.

Ankete katılanların yarısından fazlası, “özel sektör-devlet işbirliklerinin" zorlukları aşmada anahtar faktör olduğuna inanıyor. Katılımcılar, bunu Afrika'da sürdürülebilir mekanizasyonun gelişimi için “çok önemli" veya “kesinlikle gerekli" bir araç olarak görüyor.

Dünya Bankası'ndan Simoen Ehui (Küresel Tarım Uygulamaları) “Afrika'da gıdaya olan talepte, artan nüfusun körüklediği çok hızlı bir gelişim söz konusudur. Bu durum bize, sürdürülebilir mekanizasyonun teşviki ve tarımsal verimliliğin gelişimi noktasında yeni yaklaşımlara ihtiyacımız olduğunu gösteriyor" dedi.

Agrievolution İttifakı Başkanı Selami İleri ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Afrika'da başarılı olmak istiyorsak, tüm paydaşlar olarak, yani çiftçiler, destekleyiciler, plan yapıcılar veya kanun koyucular olarak beraber çalışmaya ihtiyacımız var. Agrievolution İttifakı, üreticiler, Dünya Bankası ve ilgili paydaşlar arasında özel sektör-kamu işbirliğinde Afrika'da bütünleşmiş, kapsamlı ve özel çözümler içeren mekanizasyonun teşviki için yeni yaklaşımlar geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyor."

Bu anket, 16 ülkeden 171 tarım makinası imalatçısı firmanın katılımı ile yapıldı. Ankete şu ülkeden firmalar katıldı: Avusturya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Macaristan, İtalya, Japonya, Kore, Güney Afrika, Türkiye, Ukrayna, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri.

Kaynak: Tarmakbir

YORUM EKLE
banner151

banner251