Çiğ sütte kritik uyarı

Çiğ süt alacak tüketicilere kritik bir uyarı geldi. Satılan üründe, çiğ sütün hangi koşullarda saklandığı, ne zaman üretildiği, ürünün menşesi, son tüketim tarihi ve gerekli uyarıların bulunduğu bir etiketin yer alması gerekiyor aksi takdirde birçok hayvan hastalığı süt yoluyla insanlara geçebiliyor.

Çiğ sütte kritik uyarı
banner200

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca sene başından itibaren uygulamaya konulan düzenlemeler nedeniyle tüketicilerin çiğ süt alırken ve tüketirken bazı noktalara özen göstermesi önem taşıyor.

Bakanlıkça, çiğ sütün tüketicilere direk arzına ilişkin bu yıl başından itibaren çeşitli düzenlemeler hazırlanarak uygulamaya geçirildi.

KURALLARA BAĞLANDI

Buna göre, çiğ sütün bakkal ve market gibi yerel perakendeciler tarafından son tüketiciye arzı bazı kurallara bağlandı.

Çiğ sütü, son tüketiciye sadece "Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası"na sahip, bruselloz ve sığır tüberkülozundan arİ süt üreten hayvancılık işletmeleri arz edebiliyor.

ALIRKEN ETİKETİNE DİKKAT!

Süt üreten hayvancılık işletmesi merkez kabul edilerek 200 kilometrelik yarıçap içinde yer alan, sabit bir yerde konuşlandırılmış otomatik satış makineleri veya bakkal ve market gibi yerel perakendecilerde çiğ süt son tüketiciye sunulabiliyor. Hayvancılık işletmesinde hazır ambalajlı hale getirilmiş çiğ süt ise 500 kilometrelik yarıçap içinde son tüketiciye satılabiliyor. Satılan üründe, çiğ sütün hangi koşullarda saklandığı, ne zaman üretildiği, ürünün menşesi, son tüketim tarihi ve gerekli uyarıların bulunduğu bir etiketin yer alması gerekiyor.

24 SAAT İÇİNDE SATILMALI

Sütteki mikroorganizmaların sağlığı tehdit edecek seviyeye ulaşmaması için çiğ sütün son tüketiciye arzının, sağımdan itibaren 24 saat içinde gerçekleştirilmesi, son tüketim tarihinin ise ilk sağımdan itibaren 48 saati geçmemesi, tüketicilerin de söz konusu ürünleri tüketirken bazı noktalara dikkat etmesi gerekiyor.

Satılan üründe, çiğ sütün hangi koşullarda saklandığı, ne zaman üretildiği, ürünün menşesi, son tüketim tarihi ve gerekli uyarıların bulunduğu bir etiketin yer alması gerekiyor.

HAYVAN HASTALIKLARI İNSANLARA GEÇEBİLİR

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atila Yetişemiyen, çiğ sütün hangi çiftlikten veya köyden geldiğinin, uzaklığının, son kullanma tarihinin bilinmesi gerektiğini vurguladı. Yetişemiyen, bu şekilde sunulan sütün sağılır sağılmaz gerekli soğutma koşullarında muhafazasının ve nakliyesinin sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Yetişemeyen, yeni mevzuata göre ambalajlanmış ürünlerde etiketi dikkatlice kontrol etmek gerektiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Birçok hayvan hastalığı süt yoluyla insanlara geçebilmektedir. Satın alınan çiğ süt hastalıklı hayvanlardan sağılmış olabilir mi? Vatandaş, sütçüsüne olan güven duygusuyla kapısından aldığı çiğ sütteki bakteri sayısına, hastalık etmeni bakteri olup olmadığına ilişkin soruların cevaplarını alabilmeli. Köylünün, çiftçinin hayvanlarında hastalığa karşı kullandıkları antibiyotikler hayvanın memesinde kan yoluyla süte geçebilmektedir. Böylelikle tüketiciler isteği dışında antibiyotiklere maruz kalmaktadır. Eğer sütün geldiği ahırlarda gerekli temizlik yapılmıyor ve hijyen kuralları uygulanmıyorsa köy, çiftlik ve ahır koşullarından kaynaklanan yabancı veya istenmeyen tozlar, bakteriler, akarlar, deterjan kalıntıları gibi mikropartiküller, gübre kalıntıları kapınıza gelen sütte bulunabilmektedir. Ne yazık ki, çiftçinin ve çiğ süt satıcısının bunları teknik olarak temizleme olanağı bulunmamaktadır. Bunlar süt fabrikalarındaki özel makinelerde (seperatör) sütten ayrılmaktadır."

TARIMDANHABER

YORUM EKLE
banner151

banner251