Tarım ve Orman Bakanlığının "Biyolojik İzleme Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre, yer üstü su kütlesinin genel durumunun belirlenmesi maksadıyla suda yaşayan canlıların periyodik olarak örnekleme ve analiz çalışmalarının yeri, yöntemi, dönemi ve izleme sıklıkları, örneklerin taşınması, muhafazası ve korunması standarda bağlandı.

YILDA İKİ KEZ YAPILACAK

Nehirlerde balık örnekleme alanları, su kütlesini ve mevcut tüm habitatları temsil edecek şekilde ve balıkların bolluk, kompozisyon ve boy-ağırlık ilişkisini belirleyebilmek için yeterli sayıda seçilecek. Bu alanlar, balıkların göç etmesine engel bariyerler ile akarsuların karışım noktalarından uzakta olacak.

Balık örneklemesi için gerekli izleme sıklıkları Bakanlık tarafından hazırlanan havza izleme programlarında belirlenecek, yaz ve sonbahar dönemini kapsayacak şekilde yılda iki kez yapılacak.