Tritikale mısırın yerini tutar mı? sorudetay

Soruyu soran: Ali Tas 26 Ocak 2019
Soru:

Hocam tritikale Ndf ve nişasta oranı nasıl? Acaba beside enerji miktarını arpa ile birlikte mısırın yerini tutabilir mi? Teşekkür ederim.

Cevap:

Sayın Ali Taş,

Beside tek başına tritikale ve buğday önermiyorum. Her ikisi de tehlikeli ve problem çıkaran yem maddeleridir. Bunların besleme miktarı da rasyonda %10'u geçirilmemelidir. Nişasta oranı yemin yapısına göre değişmekle birlikte genellikle yüksek, NDF oranı ise düşüktür. Arpa ve hele hele mısırın yerine kullanılacak yem maddesi değildir. Ciddi sindirim problemleri oluşturabilir.

Prof. Dr. Nurettin Gülşen

nurettingulsen@tarimdanhaber.com