Pancardan üretilen şeker ile ilgili genel bilgiler

Şeker pancarı genellikle yüksek rakımlı bölgelerimizde, sulanır hububat ekim sahalarında tarımı yapılan bir münavebe bitkisidir. Aynı tarlaya dört yılda bir şeker pancarı ektirilir. Ülkemizde şeker pancarı tarımı Ege, Akdeniz sahil kuşağı, Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu bölgeleri dışında 65 il ve yaklaşık 8 bin yerleşim biriminde tarımı yapılan bir bitkidir. Yılda ortalama 350 bin çiftçi ailesi pancar tarımı ile uğraşır.

Pancardan üretilen şeker ile ilgili genel bilgiler
banner200
banner217

Pancar Şekeri sanayi Cumhuriyet döneminde Türk tarımına modern tarım tekniklerini yetiren, bilgiyi ve teknolojiyi geliştiren, kullanan bir tarımsal sanayi olmayı başarmıştır. Sadece şeker pancarında değil, şeker pancarı alanlarında ekim nöbeti içinde yetiştirilen diğer ürünler için de toprak işleme, ekim, bakım, hasat bakımından planlı ve gelişmiş bir tarım sistemi ile örgütlü ve bilinçli bir çiftçi topluluğunu ortaya çıkarmıştır.

ÇİFTÇİLİK UYGULAMALARINDA GELECEK VAAT EDİYOR

Şeker pancarı yetişen alanlarda, pancar üreticisi mısır üretiminde önemli gelişmeler sağlamış, bunun yanı sıra kolza üretimi için pancar alanları oldukça uygun ekoloji ve uygun çiftçilik uygulamalarında gelecek vaat etmiştir.

Şeker pancarı üretimi modeli, fabrikasyonu ve çiftçi organizasyonu, pancar alanlarında üretim eksikliği olan ürünlerin üretim planlamasının etkin bir şekilde yapılmasını ve üretimini mümkün kılabilmektedir. Şeker pancarı üretiminin ortadan kalktığı alanlarda uygun ürün deseni planlaması ve üretimde verimlilik sağlanamamaktadır.

ÜLKEMİZDE 33 TANE ŞEKER FABRİKASI VAR

Türkiye'de mevcut pancardan şeker üreten 33 fabrikanın 5 tanesi Pankobirlik'e, 3 tanesi özel sektöre, 25 tanesi ise Türkşeker'e aittir. Mevcut 33 şeker fabrikasının günlük pancar işleme kapasitesi yaklaşık 175 bin ton, yılılk şeker üretim kapasitesi ise yaklaşık 3.2 milyon tondur.

TÜRK ŞEKER'İN YILLIK ŞEKER ÜRETİMİ

Türkşeker bünyesindeki fabrikalarda yıllık toplam 1.9 milyon ton şeker, 4 alkol fabrikasında 57.6 milyon litre etil alkol, tohum işleme fabrikasında yılda 1200 ton kalibre edilmiş ve yüksek genetik potansiyelli tohum üretim kapasitesi bulunmaktadır. Ayrıca 2 tarımsal işletmede tarla bitkileri üretimi ve hayvancılık çalışmaları yapılmakta ve 1 araştırma enstitüsü ile de AR-GE hizmeti verilmektedir.

Sektörde yer alan bir önemli kuruluşta Pankobirlik'tir. Ülkemizin en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisi olan Pankobirlik bünyesindeki Amasya, Boğazlıyan Çumra, Kayseri ve Konya fabrikaları ile birlikte 5 şeker fabrikası ile üretimini sürdürüyor.

Türkiye Şeker Sanayinin yıllar boyunca kontrollü bir teknik tarım sistemini uygulaması sonucu, pancar verimi ve üretim kalitesi açısından Dünya ve AB ile rahatlıkla rekabet edebilecek seviyededir. Kooperatif fabrikaları yaptığı kapasite artırım yatırımları yanında, kullanılan teknolojiler sayesinde verimliliği artıran fabrikalarda üretim maliyetleri minimum seviyelere indirilerek AB ile rahatlıkla rekabet edebilir duruma gelmiştir.

TARIMDANHABER

Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2019, 00:39
banner207
YORUM EKLE
banner151

banner251