Pamukla ilgili ‘Acıtan’ rapor!

Ulusal Pamuk Konseyi tarafından hazırlanan 2015 yılı 'Pamuk Sektör Raporu' Türkiye'nin bu üründe nasıl kan kaybettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

banner255
Pamukla ilgili ‘Acıtan’ rapor!
banner200

PAMUKTA ÜRETİM DÜŞÜYOR, TÜKETİM VE İTHALAT ARTIYOR!

ÖZEL HABER

Türkiye, pamukta her yıl kan kaybediyor. Ekim alanları sürekli azalırken üretim miktarı ise hızla düşüyor. Buna karşılık artan tüketim ise ithalatı hızla yükseltiyor.

Ulusal Pamuk Konseyi tarafından hazırlanan 2015 yılı 'Pamuk Sektör Raporu' Türkiye'nin bu üründe nasıl kan kaybettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

RAPOR BAKANLIĞA SUNULDU

Pamuk üretim ve ithalatındaki ülkenin aleyhine işleyen bu sürecin biran önce düzeltilmesi için harekete geçen Ulusal Pamuk Konseyi, hazırladığı raporu Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na sundu. Pamuktaki kötü gidişe son verilmesi için hazırlanan raporda, çözüm önerilerini de sıralayan Ulusal Pamuk Konseyi, yerli üretimin artırılması için destekleme politikasının değiştirilmesini talep etti.

Buna göre destekleme primleri, en az beş yıllık dönem için belirlenmeli. Yerli pamuk kullanan sanayici desteklenmeli ve pamuk çiftçisinin kullandığı mazot desteklenmeli.

2015 YILI PAMUK SEKTÖR RAPORU'NDA DİKKAT ÇEKEN BAŞLIKLAR

ÜRETİM-TÜKETİM DENGESİ CİDDİ ANLAMDA BOZULMUŞ DURUMDA

Geçen on beş yıllık sürede ülkemiz pamuk üretimi yurt içi talebi karşılayacak ölçüde geliştirilemediği, hatta kimi yıllarda gerilemesinin önü alınamadığı için, pamuk sektöründeki üretim-tüketim dengesi ciddi ölçülerde bozulmuş durumdadır.

HAZIR GİYİM SANAYİSİ DIŞA BAĞIMLI HALE GELDİ

Bu durum bir yandan önemli döviz kayıplarına neden olurken, diğer yandan istihdam, katma değer ve ihracat geliri açısından ülkemiz ekonomisi için çok büyük öneme sahip olan ve hammadde olarak yaklaşık yüzde 67 oranında pamuk kullanan tekstil ve hazır giyim sanayimizi dışa bağımlı hale getirmekte ve küresel rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir.

TALEBİMİZİ KENDİ ÜRETİMİMİZLE KARŞILAYABİLİRİZ

Oysa ülkemiz yurt içi talebi karşılayacak miktarda pamuk üretimi için gerekli agroekolojik potansiyele fazlasıyla sahip bulunmaktadır.

ÜRETİMDE 2002'YE DÖNMEMİZ YETERLİ OLACAK

Bunun için, mevcut verim değerleriyle 2002 yılındakine eşit alanda üretim yapmak yeterli olacaktır. Bir başka deyişle, pamuk üretimine tekrar eski cazibesini kazandırarak ekim alanlarımızı 250 bin hektar artırarak yılda 1.5 milyardan fazla dolar döviz tasarrufu sağlamak, ayrıca pamuğun ülke ekonomisine ve istihdama olan katkılarını nerdeyse ikiye katlamak mümkün olacaktır.

2023 HEDEFİ, 4 MİLYON TON LİF PAMUK İHTİYACI DOĞURACAK

Öte yandan TİM 2023 için 500 milyar dolar ihracat hedefi belirlemiş olup, bunun 72 milyar dolarını tekstil ve konfeksiyon sektörlerince sağlanacağı öngörülmektedir. Bu hedef 4 milyon ton lif pamuk ihtiyacı doğuracak olup, bu ihtiyaç ta yine yerli üretimle karşılanabilecektir.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

ÜRETİMDE HEDEFLER BELİRLENMELİ

Ülkemiz pamuk üretiminin yakın dönemde 1,5 milyon ton, orta vadede 2 milyon ton, 2023 yılı itibariyle 4 milyon tona çıkarılması hedef olarak belirlenmeli ve ilgili plan ve programlar bu hedefler doğrultusunda hazırlanıp uygulanmalıdır.

DESTEKLEME PRİMLERİ 5 YILLIK DÖNEM İÇİN BELİRLENMELİ

Destekleme primleri en az beş yıllık dönem için belirlenmeli. Ayrıca 5 yıllık dönem başında ilan edilerek dönem boyunca kararlılıkla uygulanmalıdır. Ayrıca destekleme primleri ülkesel ortalama verim dikkate alınarak belirlenecek bir verimle sınırlandırılmalıdır.

DESTEKLEME PRİMLERİ HER YIL ENFLASYON ORANINDA ARTIRILMALI

Anılan prim miktarları her yıl en az pamuk üretim maliyetlerindeki artış enflasyon oranında artırılmak suretiyle destek mekanizmasının işlevi korunmalıdır.

YERLİ PAMUK KULLANIMI TEŞVİK EDİLMELİ

Yerli pamuk kullanan sanayicilerimiz desteklenmelidir.

PAMUK ÇİFTÇİSİNE MAZOT DESTEĞİ VERİLMELİ

Pamuk çiftçileri ürettikleri pamuk miktarına endekslenecek üst limitli mazot ihtiyaçları oranında, bu üretime ilişkin mazot fatura tutarları üzerinden ödenecek ek primlerle desteklenmelidir.

REKOLTE DOĞRU VE GERÇEKÇİ OLMALI

Pamuk üretim ve rekoltesi doğru ve gerçekçi belirlenmelidir.

KALİTE İYİLEŞTİRİLMELİ

Pamuk kalitesi iyileştirilmelidir.

PAMUK SEKTÖRÜNDE SON 6 SEZONUN ÖZETİ

Lif pamuk üretimi 2011/12 sezonundan bu yana, sınırlı da olsa azalma eğilimindedir. Bu azalma ekim alanlarındaki daralmadan kaynaklanmaktadır. Verimdeki artışlar alandaki daralmanın yarattığı açığı kapatmaya yetmemekte ve rekolte düşmektedir. Buna karşılık, Lif pamuk tüketimi üretimdeki azalmadan çok daha belirgin şekilde artma eğilimindedir.

TÜKETİM ARTIYOR

Daha önceleri 1.3 milyon ton seviyelerinde seyreden yıllık tüketim, geçen sezonda 1.400 tona çıkmıştır, bu sezon 1.5 milyon ton olacağı tahmin edilmektedir. Üretim ve tüketim arasında bu ters gelişme talebin giderek artan oranlarda ithalatla karşılanmasına yol açmaktadır.

İTHALAT ARTIYOR

2011/12 sezonunda 518 bin tona düşen lif pamuk ithalatı son üç sezonda sırasıyla 804, 932 ve 810 bin ton seviyelerinde gerçekleşmiştir. Bu sezon, yüksek stok varlığı tahmininden hareketle 713 bin ton olduğu tahmin edilmektedir. Buna karşılık dönem boyunca yıllık 100 bin ton dolayında lif pamuk ihracatımız bulunmaktadır.

Türkiye'de pamuk ekim alanları 451-468 bin ha aralığında seyrediyor. Bu rakam 2011/12 sezonunda ise 542 bin ha seviyesinde idi. Ekim alanının düşmesinde dünyada pamuk fiyatlarının düşmesi etkili oldu.

TÜRKİYE'NİN ÜRETİM MİKTARLARI

İçinde bulunduğumuz sezon TUİK tarafından 458 bin ha alanda, 448 kg/da ortalama verimle, toplam 2.050 bin ton kütlü pamuk üretildiği tahmin ediliyor.

TARIMDANHABER

Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2019, 15:55
banner207
YORUM EKLE
YORUMLAR
Pamuk üreticisi
Pamuk üreticisi - 5 yıl Önce

Pamukta en az pirim birlira pamuk fiyatıda ikilira elli kuruş olmalıdır çünkü pamuk egebölgesinde belirleyici üründür pamuk para etmediği sürece bütün ürünlere engel teşkil etmektedir tohum luk mısırda ve salçalık domates te bergama bakırçay ovasında durum budur bizim havamız hem tohum luk hemde pamuk havzasının özellik le pamuğa destek kaçınılmaz olmalıdır

Kaliteli tohum ve ekip man
Kaliteli tohum ve ekip man - 5 yıl Önce

Şanli Urfa'da Harran bagli Ahmet Kara mah pamuk masraf lari çok indirilmeli ve pamuk pazar ların devlet tarından alinmalidir

banner151

banner251