09
Mayıs 2022
Hayvancılıkta değişim ve üretim sorunumuz!

Canlı ve cansız her şeyin bir ömrü vardır.  Bu Ömür bazen kısa bir an, bazen uzun bir vakit, bazen de sonsuz zaman gibi görünebilir.  Bu ömür kendi içerisinde çeşitli evrelere ayrılır.  Bu evrelerin süresini çevresel...

MAKALEYİ OKU
25
Nis 2022
İçimden geldiği gibi ülkemiz hayvancılığında koyun ve keçicilik! 

Ülkemizin tarım ve hayvancılığı hakkındaki düşüncelerimi tarım ve hayvancılığa farklı bakış başlığı altında, önceki yazımda açıklamaya çalıştım. Yazımın bu kadar okunacağını beklemiyordum. Makalemi okuyup yorum yapan, ayrıca...

MAKALEYİ OKU
10
Nis 2022
Farklı bir açıdan tarım ve hayvancılık!

Bildiklerini, düşündüklerini, doğru veya yanlış gördüklerini kayıtlara geçmezsen ne kendine nede topluma hiçbir faydan olmuyor.   Onun için kendimce doğru, yanlış gördüklerimi yazmaya karar verdim.   Tarım, insanlara,...

MAKALEYİ OKU
24
Eki 2020
Kirletince, yok edince neyi kirletiyor, neyi yok ediyoruz?

Yeryüzünde yüz binlerce yıllık tabii süreçler sonucu oluşan sulak alanlarılar; zengin bitki ve hayvan türleri ile yoğun organizma bulunduran en önemli genetik alanlarıdır. Bu alanlar, gerek ekolojik dengenin sağlanmasında, gerekse biyolojik...

MAKALEYİ OKU
14
Eki 2020
Değeri yok olunca anlaşılan yerler; Sulak alanlar

Sulak alan; doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı, sodalı veya tuzlu, denizlerin gelgit hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan yerlerdir.  Ayrıca Bataklıklar,...

MAKALEYİ OKU
03
Eki 2020
4 Ekim Hayvanları Koruma Günü: Kim, nasıl, neyle korunur?

Yerküre güneş sistemi içerisinde birçok gezegen ve yıldızdan oluşmaktadır. Son bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında halen daha tanımlanamamış ve keşfedilmemiş birçok galaksi ve gezegenin varlığından bahsedilmektedir.  Dünya'nın...

MAKALEYİ OKU
15
Şub 2019
İnsanın dünya yolculuğunda çevre ile etkileşimine farklı bakış

Her canlı gibi; insan yaşamını devam ettirebilmesi için optimum şartları sağlayacağı bir çevreye ihtiyacı vardır. Nedir bu optimum şartalar? Canlının yaşamını sürdürmesi ve neslini devam ettirmesi için gerekli olan minimum şartlardır....

MAKALEYİ OKU
06
Şub 2019
Çevre canlı ve insan

Âlemlerin yaratıldığı, dünyanın ve yer kürenin oluştuğu, canlıların yaşamaya başladığı, insanın bu düzeninde yerini aldığı ilk günden bu güne kadar çok değişimler meydana geldi.Bu değişimleri evrim, tarihsel gelişim veya yaratılış...

MAKALEYİ OKU
20
Mar 2018
Sahipsiz hayvanların hayatımızdaki yeri ve ‘yılkı atları’

Yabani hayvanların doğal yaşama ve ekolojik dengeye katkıları son yarım asırda daha iyi anlaşılmaktadır. Bu hayvanların yaşama hakları ulusalar arası sözleşmeler, ulusal kanun ve yönetmenlikler ile korunmaya çalışıldığı, Ayrıca bu...

MAKALEYİ OKU
26
Tem 2017
Kara avcılığında kullanılan silahların gelişimi

İnsan yerkürede hayata başladığı günden günümüze kadar kendi güvenliği ve karnını doyurmak için çalışmaktadır. İnsanlar yeryüzündeki ilk yılları vahşi hayvanlardan korunmak ve karnını doyurmak için keskin kenarlı taş parçaları,...

MAKALEYİ OKU
08
Tem 2017
İnsanın hayvanları ve kendini yok etmesi!

Yaratılış sisteminde her şey bir hesap üzerine var edilmiştir. Bu sistemde her canlı kendi varlığını sürdürme yeteneğine sahiptir. Bütün canlılar kendi hayatlarını sürdürebilmesi için başka canlılara ihtiyacı vardır. Tabiatta her...

MAKALEYİ OKU
01
Tem 2017
Yabani hayvanların uluslar arası sözleşmelerden kaynaklanan hakları

Hayvanların olmadığı ormanlar kısa zamanda yok olmuş ve bölge taşlaşmış, çölleşmiş ya da çorak bir durum almıştır. Ormanların ve sulak alanların yok olduğu vakit hayvanlar o bölgeyi terk ederek yerkürede kendilerine yaşam alanları...

MAKALEYİ OKU
05
Mar 2017
Yabani hayvanların yaşama hakkının ihlalleri ve korunması-1

Yer kürede, zarlı, zarsız, çekirdekli, çekirdeksiz, tek hücreli, çok hücreli, ilkel, gelişmiş, toprakta, suda, havada yaşayan, hareket eden, hareket etmeyen, bütün canlılar bir birlerini tamamlayan varlıklardır.Doğal hayat bir denge ve hesap...

MAKALEYİ OKU
27
Şub 2017
Canlılar arasındaki av ve avcılığın yabani hayvanlara etkisi

Avcılık, bir canlının çeşitli amaçlarla diğer canlıyı, ölü veya diri olarak ele geçirmek için yürüttüğü faaliyetlerdir. Avlanmanın tek amacının öldürmek değildir, avın canlı ele geçirildiği avlanma biçimleri de vardır.İnsan...

MAKALEYİ OKU
20
Şub 2017
Tarımdaki gelişmenin yabani hayvanlara etkisi

Tarım, iki temel üretim dalından oluşur. Bunlar bitkisel üretim ve hayvansal üretimdir. İlk tarım, insanların vahşi doğadan topladığı bitkisel besinlerini ve tohumlarını mağara önlerine düşürmesiyle başlamıştır. Bu süreçte insanlar...

MAKALEYİ OKU
05
Şub 2017
Ormanların yok edilmesinin yabani hayvanlara etkisi

Yabani hayvanlar için ana rahmi niteliğinde olan sulak alanlar gibi; Ormanlar da canlılar için ana kucağıdır.Yerküre yaratıldıktan sonra canlılar kendi yaşam şekline göre hayatını sürdürmeye başladılar. Suda, suyun içinde, üstünde ve...

MAKALEYİ OKU
30
Oca 2017
Doğanın rahmi 'sulak alanlar' yok ediliyor!

İnsanlığa sunulmuş en büyük nimet olan su; tüm insanlığın ortak malıdır. Deniz, göl ve ırmak gibi su kaynakları kimsenin mülkiyetinde sayılmaz.Her canlının bunlardan yararlanma hakkı vardır.İnsanların ilk yerleşim yerleri deltalar,...

MAKALEYİ OKU
22
Oca 2017
Sanayileşmenin yabani hayvanlara etkisi

İnsan, avcı ve toplayıcı durumdan üretici duruma yükselip ve buna paralel olarak; Tarımda elde ettiği güçle yeryüzüne dağıldı.Devletler kuruldu, devletler yıkıldı. İmparatorluklar, krallıklar kuruldu. Dinler gelişti ve medeniyetler oluştu....

MAKALEYİ OKU
08
Oca 2017
İnsan yabani hayvanları takipten vazgeçmedi!

İnsanı toplu yaşama zorlayan nedenlerin başında güvenlik gelir. Tehlikelere karşı güvenli yerleri seçerek, doğadan ve yabani hayvanlardan korumak için mekânlar yaptı. Böylece vahşi ve yabani hayvanlardan korundu.İnsan doğal hayat ve yabani...

MAKALEYİ OKU
31
Ara 2016
Çevreyi kirleten canlılara karşı soykırım suçu işliyor!

İnsan sadece işgal ettiği alanı yok etmekle kalmayıp; etrafını ve kendi çevresinden çok uzaklardaki doğal çevreyi de bozdu. Taşını, kumunu, mermerini, ağacını kısaca kendisine ne ihtiyaçsa bulunduğu yerden, yakın çevresinden veya uzaktan...

MAKALEYİ OKU
18
Ara 2016
Dikey kentleşmenin yabani hayvanlara etkisi!

İnsan toplu yaşama geçince sadece doğal yaşam alanlarına yerleşmekle kalmadı. Yerleştiği alanlarda nüfusun artması ile şehirleşme, büyük kentler ve metropoller oluşturdu. Bir şehirde bazı devletlerin nüfusundan fazla insan yaşamaya başladı....

MAKALEYİ OKU
11
Ara 2016
İnsanın toplu yaşama geçişinin yabani hayvanlara etkisi

Yerküre yaratılıp insana hazır hale getirildi. İnsan yeryüzünde bütün canlılarla birlikte yaşamaya başladı. Canlılar hallerinden memnun yaşamlarını sürdürüyorlardı. Doğal yaşamda tam bir denge hakimdi.Bu ekolojik dengede her canlı...

MAKALEYİ OKU
02
Ara 2016
Yabani hayvanları bekleyen tehlikeler ve hakları

İnsana alışmamış hareket yeteneği olan canlılara yabani hayvanı denir.Bir kez bile insan eli değmemiştir. Bütün hayvanlar aslında yaban hayvanıydı. Yerküre ve üzerinde alemlerin yaratıldığı günden bu güne kadar dünyanın her tarafında...

MAKALEYİ OKU
23
Kas 2016
Hayvanların sınıflandırılması ve canlı hakları için önemi

İnsanın isim kullanmaya başlaması ile sınıflandırmada (sistematik) başlamıştır. Aristo "hayvanlar yaşam şekillerine, hareketlerine, vücut yapılarına, alışkanlıklarına göre sınıflandırılabilir" diyerek sistematiği başlatmıştırBu...

MAKALEYİ OKU