Ormanların yok edilmesinin yabani hayvanlara etkisi

Yabani hayvanlar için ana rahmi niteliğinde olan sulak alanlar gibi; Ormanlar da canlılar için ana kucağıdır.

Yerküre yaratıldıktan sonra canlılar kendi yaşam şekline göre hayatını sürdürmeye başladılar. Suda, suyun içinde, üstünde ve altında yaşayan bitkiler ve hayvanlar yaşamlarını yaratılış çizgisinde devam ettirirler.

Karada toprağın içinde, altında ve üstünde yaşayan tek hücreliler, çok hücreliler, bitkiler ve hayvanlar yaratılış hikmetine uygun hayatlarını sürdürürler.

Suda, karada ve havada yaşayan, ister tek hücreli, ister çok hücreli canlıların, bitkilerin ve hayvanların yaşam döngüsüne bakıldığında kendi hayatlarını sürdürürken birçok canlı içinde gerekli olan yaşam alanı oluştururlar.

Doğal yaşam, ekosistem, yabani hayat ve vahşi yaşam ne dersek diyelim; Ne taraftan bakarsak bakalım, nerden başlarsak başlayalım; Canlıların yaşama başlaması ve yaşamlarını sürdürmesi ve her canlı gibi hayatlarını sonlandırmaları yani ölümleri dikkate alındığında,

Bütün bu özellikleri bir arada barındıran yerler sıralandığında ormanlar ilk sırada yer alır.

***

Ormanlar yaratılıştan günümüze canlılara yaşam alanı oldu. Arılar karınlarını doyurmak ve bal yapmak için çiçekten çiçeğe dolaşırken, meyvenin olgunlaşması için gerekli olan tozlaşmayı da gerçekleştirir. Arı bal yaparken ağaç meyvesini bitki tohumunu yaparak neslini devam ettirirler.

Karınca toprakta tüneller halinde yuvalar kurarken toprağı yumuşatır ve yuvasına tohumları taşıdığından hareket edemeyen bitkiler yerlerini genişletmiş olur. Akbabalar leşlerle karınlarını doyururken ortamın temizliğini de yapmaktadır.

***

Doğal yaşam en mükemmel şekilde ormanlarda yaşanmaktadır.

Dünyada canlılar yaratılış çizgisinde suda, karada ve havada hayatlarını devam ettirirken bu sisteme insanda katıldı. Ormanlar bütün canlılar için beslenme, barınma, korunma gibi her türlü ihtiyaçlarını karşıladıkları mekânlar oldu.

İnsan dünyaya geldiği gün ormanlardan faydalanmaya başladı. Karnını doyurmak için ormanlardaki bitkileri topladı. Hiç el değmemiş, hiç kimyasal kullanılmamış, hiçbir bakım yapılmamış, doğalsa doğal, organikse bu organik meyvelerden yedi. Tavşan, keçi, koyun, keklik, ördek ve toy gibi hayvanları avlayarak karnını doyurdu.

Daha önce hiçbir insanın girmediği yerlere girdi. Gitmediği yerlere gitti. Uzun yıllar insan, canlılar, bitkiler ve hayvanlar birlikte yaşadılar. Doğanın ürettiği; canlıların, hayvanların ve insanların tükettiğine yetiyordu.

***

Bitkiler, canlılar ve hayvanlar yaşamlarını devam ettirecek kadar yerler ve kendilerini güvende hissettiği yerlere yerleşerek hayatlarını sürdürürler. İnsan yeryüzünde uzun yıllar diğer canlılar gibi sadece kendine yetecek kadar yedi ve kendini güvende hissettiği doğal alanlara yerleşerek hayatını sürdürdü.

Mevsimsel sebepler kuraklık kıtlık ve diğer bazı sebeplerden dolayı bazen yiyecek bulamadığı için doğadaki bazı canlıların yaptığı gibi yiyecekleri saklamayı öğrendi. İnsan biriktirmeyi ve ihtiyacı olduğu zaman kullanmayı öğrendikten sonra doğadan daha fazla yararlanmaya başladı.

İnsan hayvanları evcilleştirmeyi öğrendi ve yaban hayattan hayvanları evcilleştirerek artık doğadan fazla almaya başladı. İnsan ekip dikmeyi öğrendi ve tarımın temeli atılmış oldu. Hayvanları evcilleştirmesi ve tarıma başlaması ile birlikte insanın toplu yaşama ihtiyacı da arttı. Ticarette başladı.

İnsan hayvanları avlamak için silah, toprağı işlemek için saban, ürettikleri taşımak için kağnı, araba ve dere, ırmak, göl, denizde kullanacak sal ve tekne yaptı.

Ayrıca kendini daha güvende hissettiği evler yaptı. Hayvanlarının kalacağı ağıllar ve ahırlar yaptı Kısaca insan ihtiyacı olan her şeyi ormanlardan karşıladı. Kullandığı her şeyi ağaçtan yaptı. Ağacıda ormandan sağladı. Böylece ormanların yok edilmesi başlamış oldu.

***

İnsan yaşamındaki değişimler ve gelişmelerle ihtiyaçlarda değişti. Değişmeyen tek şey ormanların hızla yok edildiği gerçeğidir.

İnsan tarımı öğrendi; Tarımsal alan oluşturmak için ormanlar yok edildi.

İnsan şehirleşti; Şehirlerin kurulacağı yer için ormanlar yok edildi,

İnsan fabrikalar yaptı; artık ve atıklarla ormanları yok etti

İnsan sanayileşti; Hammadde ve sanayi yeri için ormanlar yok edildi.

İnsan savaştı; Ormanlar yakıldı yok edildi.

İnsan enerji kaynakları keşfetti, bu güçle ormanlar yok edildi.

İnsan motoru üretti, bu motorlarla ormanlar yok edildi.

İnsan modernleşti, Ormanlar ihtiyaçlar için yok edildi.

İnsan bilgisayar çağına geçti. Ormanlar istatiksel hesaplarla yok edildi.

İnsan yazılım çağına geçti Ormanlar bilgisayarlı yazılımlı marinalarla yok edildi.

Dünyada terör arttı. Ormanlar güvenlik nedeniyle yok edildi.

Dünya küreselleşti. Ormanlar ihtiyaç ve ticaret nedeniyle yok edildi.

***

İnsanların ihtiyacı olan birçok madde sanayide üretilmesine rağmen ormanların yok edilmesi durdurulamadı. Günümüzde de ormanlar hızla yok ediliyor. İnsanlar yerküreye hükmetmek ve doğal kaynaklara sahip olmak için uğraş verirken doğal yaşam alanları, ormanlar ve insanlık yok ediliyor.

Her gün biraz daha yok edilen ormanlar;

***

Gıda, yakacak odun, inşaat malzemesi, hayvan yiyeceği, ilaç ve benzeri şeylerin esas kaynaklarından birini oluştururlar.

Sağlıklı bir çevrenin sürdürülmesinde de önemli rol oynarlar.

Havayı ve suyu temizlerler ve temiz tutarlar,

Kuşlara, hayvanlara ve bitkilere yuva oluştururlar; gölgelik sağlarlar,

Yaşadığımız yerleri güzelleştirirler.

***

Her yerde insan sağlığını destekler.

Su için filtre etkisi göstererek yer altı suyunun artmasına katkıda bulunur.

Pestisidler, ağır metaller ve diğer zehirli kimyasallarla kirlenen suları süzerek yüzey ve taban suların temizlenmesine yardım ederler.

Sıcak havayı serin ve nemli, soğuk havayı da sıcak ve kuru hale getirerek hava durumundaki aşırılıkların yumuşatılmasına yardımcı olurlar.

Ağaçlar evleri ve ürünleri kuvvetli rüzgârlardan ve güneşin sıcağından korur, ağır yağmurlara karşı korunak oluşturur.

Erozyonu önler, selleri azaltır.

Ağaçlar toprağa yapraklarını dökerek hem gübre oluşturur hem de altında yetişen bitkilere gölge sağlarlar. Ormanın yeryüzüne, bütün canlılara ve insanlara faydaları saymakla bitmez.

***

Ormanda doğal hayatı görmek çok kolaydır. Bu ekosistemde çok çeşitli bitkiler ve hayvanlar bulunur. Hayatın bu çeşitliliği birçok bakımdan insanların sağlığını korur.

Arılar ve diğer böcekler tozlaşmayı sağlayarak bitkilerin ürün vermesini sağlar.

Yaban arıları ve karıncalar bitkilere saldıran böcekleri yerler.

Yarasalar ve kuşlar sıtmayı, sarı hummayı ve diğer hastalıkları bulaştıran sivrisinekleri yok eder. Diğer orman hayvanları fareleri, sinekleri ve keneleri onları avlayarak ya da onlarla rekabete girerek kontrol altında tutarlar.

Böylece onların hastalıkları yaymasını engellerler.

***

Ormanlar yok edilirse;

Bitki canlı ve hayvanların yaşayacakları alanın ve gıda kaynaklarının daralmasına ve çeşitliliğin azalması nedeniyle hayvanların sayısı ve cinsleri azalır.

Canlılar insanlarla yakın temas içinde yaşamaya zorlanırlar.

Hayvanlardaki bazı hastalıkların (kuduz, kırımkango, sıtma vb) insanlara geçme ihtimali artar.

İlaç ve gıda olarak yararlanılan çok sayıda meyve, kabuklu yemiş, tohum, kök, böcek ve hayvanlar yok olur.

Açlık, kötü beslenme ve hastalıklar ortaya çıkar.

İklimler değişir.

Sel ve erozyonla toprak kaybı yaşanır ve çölleşme meydana gelir.

Doğal yaşamda büyük öneme sahip canlılar, bitkiler ve hayvanlar yok olur.

Birçok insan için geçim kaynağı yok olduğu için göçler başlar.

***

Bütün bu olumsuzluklar en çok yabani hayvanları etkiler.

Doğal yaşamda büyük öneme sahip birçok yabani hayvanın nesli tükenmiştir. Artık günümüzde eskiden derelerimizde gördüğümüz balıkların birçoğunu görmez olduk. Bülbüllerin sesini duyamaz, toy kuşlarını artık belgesellerde görür olduk.

Bahçemize gelen oklu kirpi yok oldu. Bize uğur getiren uğur böceklerini özledik. Telli turnaları göremez olduk. Böyle giderse sevdiklerimize selam gönderecek allı turnada bulamayacağız. Arıların bal yapması için gerekli olan çiçekler yok olduğu için balın tadını unutacağız.

Kurtlar yok olunca ortalık domuzlara kaldı. Yabani domuzlarla uğraşmak zorunda kaldık. Şahinler, kartallar, baykuşlar yok olunca ortalık yılan, fare ve tavşanlara kaldı. Bunlarla uğraşmak zorunda kaldık.

Yok edilen sadece bir çevre veya birkaç hayvan türü değil. Doğal yaşamdaki denge bozulduğu için insan beklemediği ve tahmin etmediği sorunlarla karşılaşıyor.

***

Kısaca ormanlar yok edilince yabani hayvanlar yok olacak doğadaki denge bozulacak şimdiye kadar karşılaşmadığımız birçok sorunla karşı karşıya kalacağız.

Bu sorunlarla karşılaşmamanın ve sorunları çözmenin yolu doğal dengenin bozulmasının önüne geçmek ve yaban hayatı korumaktır.

Geçtiğimiz çağ bilgisayar ve yazılım çağıydı. Yazılımı yapan ve kullanan kazandı.

Bilgisayar ve yazılım insana çok kolaylık sağladı.

Gelecek çağ ise ekolojik çağdır.

Doğal yaşama sahip çıkan ekolojik dengeyi gözeten kazanacak insanlık rahat edecektir.

En kısa sürede insanlık ve yabani hayvanların kurtuluşu için;

Ekoljik çağın başlaması umuduyla...

YORUM EKLE

banner251