" />

Hayvancılıkta doğurganlık sorunu ile buzağı ölümlerine çözüm bulunulmalı!

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Atalık, Türkiye'nin hayvan varlığının ithalatla arttığına dikkat çekerek, "Görüleceği üzere sığır varlığımızdaki artış ithalat ile sağlanmakta, hayvanlarımızın doğurganlık sorunu ve yüksek düzeyde yavru ölümleri devam etmektedir" dedi.

Hayvancılıkta doğurganlık sorunu ile buzağı ölümlerine çözüm bulunulmalı!
banner200

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Atalık, TÜİK tarafından açıklanan hayvansal üretim istatistiklerini değerlendirdi. Açıklanan istatistik verilere göre önceki yıla göre Haziran 2018 itibarıyla büyükbaş hayvan varlığının %7.7 artışla 17,3 milyon baş, küçükbaş varlığının ise %6.9 artışla 47.4 milyon baş olduğunu belirten Atalık, "Böylelikle büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığımız 60.4 milyondan 64.7 milyon başa yükseldi" dedi.

Atalık, konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Büyükbaş varlığımız içinde et ve süt üretimimizin büyük bölümünü karşıladığımız sığır sayısı aynı dönem için %7.7 artışla 17.2 milyon baş oldu. Küçükbaş içerisinde koyun sayımız ise %7.4 artışla 36.2 milyon başa ulaştı.

Ülkemizde 2017 yılında 1.1 milyon ton kırmızı et üretimimizin yaklaşık %88`lik bölümünü, 20.7 milyon tonluk süt üretimimizin de yaklaşık %91`lik bölümünü sığırdan elde ettik. Gerek kırmızı et gerekse süt üretiminde sığırın payı çok yüksektir.

SIĞIR SAYISI 8 YILDA 5.8 MİLYON BAŞ ARTTI

Canlı hayvan ve et ithalatına karar verilen 2010 yılından bu yana, et ve süt üretimimizde büyük bir paya sahip olan sığır sayımız 11.4 milyon baştan 17.2 milyon başa toplam 5.8 milyon baş artış gösterdi. Ancak, aynı sürede sığır ithalatımız ise 3.8 milyon baş oldu. Görüleceği üzere sığır varlığımızdaki artış ithalat ile sağlanmakta, hayvanlarımızın doğurganlık sorunu ve yüksek düzeyde yavru ölümleri devam etmektedir.

SIĞIR İTHALATI ARTARAK DEVAM EDİYOR

Sığır ithalatımız artarak devam etmektedir. 2010 yılından bu yana 50 bin baş ile 472 bin baş aralığında değişen sayılarda yapılan sığır ithalatı, 2017 yılında 896 bin başa, 2018 yılının Ocak-Temmuz aralığında ise 835 bin başa ulaştı. Sadece son 1,5 yılda sığır ithalatına ödenen kaynak 2.2 milyar dolar oldu.

Burada şu saptamayı yapmak gerekiyor; ABD Tarım Bakanlığı 2017 yılında yangın ve kasırgalardan zarar gören çiftçileri için 2.36 milyar dolar kaynak ayırdı. Bunun TL karşılığı bugünkü kurla 14.6 milyar TL`ye karşılık gelmektedir. Oysa Türkiye`nin bitkisel üretim ve hayvancılıktan oluşan tarımına 2018 yılı için verdiği toplam destek 14 milyar TL`dir.

CANLI HAYVAN VE ET İTHALATINA 7 MİLYAR DOLAR ÖDENDİ

İthalatın başladığı 2010 yılından günümüze canlı hayvan ve et ithalatına 7 milyar dolar ödendi. Ancak bu üstün çaba et fiyatlarındaki artışı durduramadı. Kıymanın fiyatı 2010 yılında 18.50 TL`den %297`lik artışla günümüze 55 TL`ye yükseldi.

ÇİFTÇİNİN ALIM GÜCÜ ÇOK HIZLI GERİLİYOR

TÜİK`in açıkladığı bir diğer veri de Tarım Ürünleri Üretici fiyat endeksi oldu. Buna göre endeks Aralık 2017`ye göre Ağustos 2018`de %4.63 artış gösterdi. Aynı dönem için enflasyondaki artış ise %12.29 oldu. Çiftçinin alım gücü çok hızlı bir şekilde gerilemektedir. Çiftçi tarımsal üretimden çekilmektedir.

Avrupa Birliği tarımını bütçesinin %40 ile desteklerken, bizde bu oran %2-2.5 seviyelerindedir. Tarımımızın şiddetle desteğe ihtiyacı vardır. Hayvancılığımızın en büyük sorunlarından yem, meralar ıslah edilerek, yem bitkileri yetiştiriciliği cazip hale getirilerek ve Doğu Anadolu Bölgemizdeki yasaklı meralar kullanıma açılarak çözüme kavuşturulmalıdır. Hayvanlarımızdaki doğurganlık sorunu aşılmalıdır. Yılda yaklaşık 750 binlere varan buzağı ölümleri engellenmelidir. Kooperatif üyesi olmayan çiftçi bırakılmamalı, üretim planlaması bu yapılar üzerinden gerçekleştirilmelidir. Sulama ve arazi toplulaştırma gibi altyapı hizmetleri en kısa sürede tamamlanmalı, toplulaştırılan tarım arazileri tarımla uğraşan küçük çiftçinin elinden iradesi dışında alınmamalıdır.

Görüldüğü üzere tarımımızın çözüm bekleyen yüklü sorunları mevcuttur. Ancak, ithalat çözüm değil sorunu daha da ağırlaştıran kolaycılıktır. Güçlü devlet, mutlu toplum için üretmek; tarım arazilerimizi, meralarımızı, ormanlarımızı ve su kaynaklarımızı korumak gerekir.

TARIMDANHABER

YORUM EKLE

banner251