Bireysel sulama makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi tebliği yayınlandı

Tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama makine ve ekipmanının üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan tebliğ yayınlandı.

banner255
Bireysel sulama makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi tebliği yayınlandı
banner200

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliği" 3 Mayıs 2015 tarih ve 29344 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

“Program 7 adet yatırım konusundan oluşuyor”

Tebliğ, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak için belirlenmiş bireysel sulama makine ve ekipman alımları ile yerinde montajının desteklenmesine ilişkin usul ve esasları içeriyor.
Program tarla içi damla sulama, yağmurlama sulama, mikro yağmurlama sulama ve güneş enerjili sulama sistemleri kurulması ile lineer sistem yağmurlama sulama makinesi, "center pivot sistem" yağmurlama sulama makinesi ve tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınmasını kapsıyor.

Başvuru sahiplerinde aranan şartlar ise şu şekilde;

Program dahilindeki yatırım konularından yararlanmak için çiftçiler 4 Mayıs 2015 tarihinden itibaren ilgili Tarım İl Müdürlükleri'ne 60 güne kadar başvuru yapabilecek. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olmak şartıyla gerçek ve tüzel kişiler yatırım konularından yararlanmak üzere sadece birisi ve tek bir parsel için başvuru yapabilecek. Türk Ticaret Kanunu'nda tanımlanan kolektif, limited ve anonim şeklinde kurulmuş şirketler, ana sözleşmelerinde belirtilen çalışma konularına uygun olması şartıyla tüzel kişilik olarak başvurabilecek. Program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlananlar, söz konusu tebliğ kapsamında aynı yatırım konusunda başvuru yapamayacak. Ancak farklı parsel için farklı yatırım konusunda başvuru yapabilecek. Başvuru sahipleri, başvuruları kabul edilmesi halinde; hibeye esas mal alım tutarının yüzde 50'si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı, referans fiyat farkını ve toplam mal alım tutarına ait KDV'nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlü ve sorumlu olacak.

“Hibe oranları ve miktarları”

Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç yüzde 50'sine hibe yoluyla destek verilecek. Hibe başvuru formunda belirtilen hibeye esas mal alım tutarının, başvuru değerlendirme aşamasında tespit edilen referans fiyatlar içinde kalan kısmı, hibe sözleşmesinde hibeye esas mal alım tutarı olarak belirlenecek. Referans fiyatları aşan kısmı ise referans fiyat farkı olarak belirlenecek ve tamamı yatırımcı tarafından karşılanacak. Hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler için 100 bin lira, tüzel kişiler için 200 bin lirayı geçemeyecek. Mal alım bedellerinin, bu miktarları aşması durumunda aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanacak. Bunlara ek olarak yatırımcı, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış bireysel sulama makine ve ekipmanının mülkiyetini, yerini ve amacını yatırımın bitiminden 2 yıl sonrasına kadar değiştiremeyecek. Bu kapsamda Tarım İl Müdürlüklerince yılda en az bir kere olmak üzere yerinde kontroller yapılacak.

Resmi gazetede yer alan tebliğ şöyle:


YORUM EKLE
banner151

banner251