Çiftçiden ağır rapor!

Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK), Milli Gazete tarafından ortaya çıkarılan ve kamuoyunda günlerdir tartışılan Cargill raporuna, ağır bir raporla karşılık verdi. Kamuoyundan saklanan ancak hükümette ilgili Bakanlara sunulan Cargill Raporunu bir 'ibret vesikası' olarak değerlendiren PANKOBİRLİK, bu raporun yabancı sermaye hayranlarının yüzüne çarpılması gereken bir belge niteliği taşıdığını belirtti.

Çiftçiden ağır rapor!
banner200
banner217
Cargill'in, Türkiye şeker piyasasının tamamen kendi kontrolüne geçirmek istediğini söz konusu raporla da gerçek yüzünü ortaya çıkardığını ifade eden PANKOBİRLİK, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine de tepki gösterilerek, “şeker fabrikalarının bizlere dedelerimizden miras kaldığını, bizlere düşen görevin ise bu mirasın üzerine daha fazla değer ekleyip çocuklarımıza miras bırakmak olduğunu hatırlatmak isteriz” denildi.

Milli Gazete'nin ortaya çıkardığı ve kamuoyunda günlerdir tartışılan Cargill raporuna, çiftçiler ağır bir raporla cevap verdi. El altından hazırladığı raporla, şeker pancarını kendince hükümete şikâyet eden ve Türkiye'nin pancar üretiminden çekilmesini isteyen Cargill'in bütün iddiaları çürütüldü.

Şeker pancarı üreticilerinin üyesi olduğu PANKOBİRLİK tarafından hazırlanan karşı rapordaki tespitler ve ifadeler dikkat çekti. 'Cargill tarafından hazırlanan 'Şeker piyasası: Mevcut Durum ve Değerlendirme Raporu'na karşılık Pankobirlik görüşü olarak açıklanan raporda, “ülke menfaatleri göz önünde bulundurularak şeker pancarı, mısır ve tarımsal üretim konusundaki gerçekleri ortaya koymak amacıyla kaleme alınmıştır” denildi.

İBRET VESİKASI OLARAK YABANCI SERMAYE HAYRANLARININ YÜZÜNE ÇARPILMALI

Cargill raporunun 'ibret vesikası' olarak saklanmasını isteyen Pankobirlik, bu raporun yabancı sermaye hayranlarına, yabancı sermayeyi beyaz atlı prens gibi görenlere bıkmadan usanmadan gösterilmesi gereken bir belge olduğuna dikkat çekti. Pankobirlik raporundaki şu ifadeler dikkat çekti:

“Sonda söyleyeceğimizi başta söylemiz gerekirse Cargill'in değerlendirme konusu yaptığımız raporu, Cargill'in gerçek yüzünü görebilmemiz; ülke piyasalarını yönlendirmek için nasıl manipülasyonlar yaptığı, mevcut bilgiyi nasıl çarpıttığı, olmayan şeyi varmış gibi nasıl gösterdiği, olanları ise nasıl gizlediğini hem bizim hem de kamuoyunun görebilmesi için tam da zamanında kaleme alınmış bir rapordur.

GERÇEK YÜZÜNÜ ORTAYA ÇIKARDI!

Bazen kişi ve kurumlar uzun süre gerçek yüzlerini saklama kabiliyetine sahip olabilirler. Ancak gün gelir bu gerçek yüzleri o kadar sarih bir biçimde, hem de doğrudan kendi çabalarıyla ortaya çıkar ki Cargill'in raporu tam da bu çeşit bir çalışmadır. Kanaatimize göre Cargill'in bu raporu başta vatanperver bürokratlarımız olmak üzere konu ile ilgi tüm kişi ve kuruluşlarca bir ibret vesikası olarak saklanmalı ve gerektiği zaman ve gerektiği yerde yabancı sermaye hayranlarının yüzlerine çarpılmalıdır.


İBRETLİK VESİKA BİLBOARDLARDA SERGİLENMELİ!

Özellikle de özelleştirme konusunda 'ben şeker fabrikalarını satıp buradan para alacağım, işletme devri metoduyla ben fabrikaları çiftçiye bilabedel neden vereyim?' diyenler için 'halkın malını halka vermekten imtina edip her türlü çarpıtmayı kullanarak ülkemiz tarımını tümüyle çökertmek için çaba sarf edenlere mi fabrikalarımızı vereceksiniz; kimin malını kime vermiyorsunuz?' diyebilmek için bu vesika çarşaf çarşaf çoğaltılıp, ülkemizin nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu hepimizin görebilmesi için memleketin billboardlarında sergilenmelidir”

CARGİLL BU ÜLKE İNSANINI SAF MI SANIYOR?

Raporunda, şeker pancarının fazla su tükettiği ve ekonomik getirisinin mısıra göre çok düşük olduğunu ifaden Cargill'e ağır ifadelerle cevap veren Pankobirlik, “Cargill bu ülke insanını cahil ya da saf sanıyor” dedi. Cargill'in bütün amacının Türk tarımını ve çiftçisini yanlış politikalara sevk ederek iflasın eşiğine sürüklemek ve sonuçta Türkiye'yi Cargill'in yönlendirebileceği ucuz bir mısır deposu duruma getirmeyi amaçladığına işaret eden Pankobirlik, Cargill'in pancar şekerinin ekonomik olmadığı, mısır şekerinin ise çok daha verimli ve ekonomik olduğu iddialarına da cevap verdi.

AKLINCA BİZLERLE ALAY EDİYOR!

Pankobirlik raporunda şunlar kaydedildi: “Pancar ve mısır üzerinden kurulan bir karşıtlık saçma olduğu kadar mevcut durumu çarpıtma, kamuoyunu yanlış bilgilendirip bu sayede çıkar elde etmeye yönelik olarak kurgulanmış (en basit tanımıyla) 'hatalı' bir senaryodur. Daha da önemlisi başta Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız olmak üzere ülkemizdeki tüm tarım otoritelerini, politikacılarımızı ve bürokratlarımızı 'cahil' ve 'hiçbir şey bilmez' statüsüne indirip, adeta bizlerle 'alay' etmektir. Ülkemiz insanı, politikacıları, bürokratları ve otoriteleri Cargill'in bu tavrını anlayıp gerekli refleksi göstermeye muktedirdir”

FABRİKALARI ÖZELLEŞTİRMEK DEĞİL ÇOCUKLARIMIZA MİRAS BIRAKMAK İSTİYORUZ!

Raporun sonuç bölümünde şeker fabrikalarının bizlere dedelerimizden kaldığına dikkat çeken Pankobirlik, şu değerlendirmelerde bulundu: “Dört yanımızın savaşla çevrili olduğu ve ülkemizin Güney sınırlarımızda muzaffer bir savaş sürdürdüğü bu günlerde; şekerin stratejik bir ürün olduğunu, yerli pancar şeker üretiminin artırılarak sürdürülmesi gerektiğini, bu sayede hem tarım hem de hayvancılığımızın güçleneceğini ve ülkemizin tarımsal üretimde kendisine yeterli hale geleceğini, şeker fabrikalarının bizlere dedelerimizden miras kaldığını, bizlere düşen görevin ise bu mirasın üzerine daha fazla değer ekleyip çocuklarımıza miras bırakmak olduğunu hatırlatmak isteriz”

TARIMDANHABER

YORUM EKLE
banner151

banner251