Kara avcılığında kullanılan silahların gelişimi

İnsan yerkürede hayata başladığı günden günümüze kadar kendi güvenliği ve karnını doyurmak için çalışmaktadır. İnsanlar yeryüzündeki ilk yılları vahşi hayvanlardan korunmak ve karnını doyurmak için keskin kenarlı taş parçaları, sivriltilmiş kemikler ya da uzun sopalardan silahlar yaptılar. Daha sonraları ucuna yağ batırılmış paçavraları yakarak okları uzaktaki düşmana atmak ateşli silahların atası olmuştur.

İnsanoğluna bu yeterli gelmeyince daha büyük zayiatlar verdirecek silahları aramaya ve yapmaya başlamışlardır. Bu arayışın ilk neticesi mancınıktır. Büyük taşları bir tarafına koyup fırlatmaya yarayan aletler geliştirmiştir. Bu aletler topun ataları olmuştur.

Tüm bu gelişmeler 13. yüzyılda barutun bulunması ve barutun itici bir güç olarak kullanılması öğrenildikten sonra ilk mermileri büyük taş parçaları olan toplar, daha sonra taş mermilerin yerine dökme demirden gülleler yapıldı.

16. yüzyılda yapılan ilk tüfekler şimdikinden çok ağır ve büyüktü. Ateşlendiğinde geri tepmesi çok güçlü olduğundan sehpalar üzerine konularak kullanılıyordu. Ateşlemede fitille yapılıyordu.

17. yüzyılda çakmak tertibatlı silahlar geliştirildi. Bu silahlar tek atımlı ağızdan dolma silahlardı. 19. yüz yıla kadar kullanıldı. Daha sonraları yivli silahlar yapıldı. Dolma tüfeklerin yerine daha gelişmiş silahlar icat edildi.

Bütün bu silahlar savaşlarda kullanmak için geliştirildi.

Geliştirilen silahlar av için kullanıldı.

Son elli yıla kadar geliştirilen silahlar avda kullanıldığında av ile avcı arasında güç dengesi fazla bozulmamıştı.

Son elli yılda silah sanayisindeki gelişme av silahlarının da değiştirdi. Çakmalı ve arka arkaya en fazla iki atış yapabilen silahların yerine otomatik atış yapılan silahlar geliştirildi.

Halk arasında pompalı veya otomatik tüfek denen arka arkaya bir düzüne atış yapılan silahlar geliştirildi. Atış sayısı artırılırken etki menzili de geliştirildi. Ayrıca hedefi tam orak görmek ve nişan almak için aksesuarlar geliştirildi.

Artık av ile avcı arasındaki güç dengesi bozuldu.

Bu silahtan kurtulmak mümkün değildir. Kurtulmak avcının merhametine kalmıştır.

Eski silahlarda atışa hazırlamak için barutu ve saçmaları avcının emek harcayarak hazırlaması gerekirdi. Çok tecrübeli olsa 15 dakikada hazırlardı. Sonra fişekleri doldurmak için gene zaman harcardı. Barut almak fişek almak ve saçma bulmak kolay değildi. Kara avcılığında her av türüne göre fişek hazırlamak gerekirdi.

Günümüzde pompalı tüfek ve onun fişekleri her yerde kolaylıkla bulunmaktadır.

Kanun ve yönetmenliklere göre pompalı ve otomatik silahlar av silahı olarak kabul edilmektedir. Bu silahlara ve fişeklere almak ve bulundurmak çok kolaylaştırılmıştır.

'Geçmişte insan savaşta kullanmak için geliştirdiği silahları avda kullandı. Günümüzde ise av silahlarını kendi hem cinsini öldürmek için kullanıyor'

Ülkemizde de son yıllarda işlenen birçok cinayette pompalı ya da otomatik tüfek kullanılıştır. Çok sayıda cana kıyılmış, birçok yuva yıkılmış ve geride acılı insanlar ve düşmanlıklar bırakılmıştır.

Daha fazla acıların yaşanmaması için bu silahları elde etmek kolay olmamalıdır. Korunma amaçlı silahlar yeniden ruhsatlandırılmalıdır. Tabancada olduğu gibi taşıma ve bulundurma diye ayrılmalıdır.

Kara avcılığında yasaklar daha fazla duyurulmalıdır. Vatandaşlarımıza avcılık hakkında daha fazla bilgi verilmelidir. Sürdürülebilir bir avcılığın nasıl ve ne zaman yapılacağı eğitimine önem verilmelidir.

Avcılık kanuna ve kuralına uygun yapılınadır.

Acımasız bireyler yerine, sorumluluğunun idraki içinde olan avcılara,

Merhametsiz bir avcı yerine, şefkatli bir avcıya,

Acımasız yok edici avcı yerine sağduyulu düzenleyici avcıya,

Kanunlara karşı çıkmayı marifet sayan avcı yerine, arzu ve gereksinmelerini yasaların kendisine tanıdığı haklar çerçevesi içinde kullanan avcıya,

Sistemin aksaklıklarından faydalanan fırsatçı bir avcı olmak yerine,

Sağduyu sahibi bir avcıya,

Yerel göstergelerin veya yükselen değerlerin yerine,

Tüm dünyanın kabul ettiği evrensel değerleri kendisine ilke edinmiş bilinçli avcılara,

Her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.

Böyle avcılara sahip olduğumuz zaman hangi silahın olduğunun fazla önemi yok.

Avcı öldüren insan demek değildir. Yaptığı avcılık ile doğal hayata ve ekolojik dengeye katkı sağlayan bireydir.

Avcılık için kullanılan silah ve malzemeleri yeniden gözden geçirelim.

YORUM EKLE

banner251