Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, üreticilerin kazanç ve rekabet gücünün arttırılmasında, tüketicilerin ise güvenli gıdaya buluşmasına yönelik yürüttüğü İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi kapsamında üreticileri sertifikalandırmaya devam ediyor.

GIDA GÜVENLİĞİNİN GARANTİSİ

Dağıtımı yapılan İyi Tarım Uygulamaları sertifikası ürünün insan ve çevre sağlığına zarar vermeden üretildiğini ve gıda güvenilirliğinin garantisidir. İyi Tarım Uygulamaları sertifikası pazara sunulan ürünlerin markasıdır.

TARIMDANHABER