İttifakların tarım vaatleri

Tarımsal yatırımlar aşamasında ekonomik gidişatımıza yön verecek olan seçim vaatleri artık şekillenmeye başladı.

Üreten ürettiğine katma değer katan bir ekonomik kalkınma modelinin yaratılabileceğini ve bu yaratılan model ile ülke insanının mutlu olabileceğini altını çize çize hep vurguladık. Altın teri ile çalışıp emeğinin hakkını hangi ekonomik modelle değerlendireceğine üreticinin karar vermesine sayılı günler kaldı.

Peki, ittifakların tarım politikaları ve vaatleri ne diyor kısaca bir bakalım;

CUMHUR İTTİFAKININ TARIM VAATLERİ

Tarım ürünlerinde net ihracatçı konumu geliştirilecek.

Hayvancılıkta kendine yeterli hale gelinecek, bitkisel üretimde verimlilik ve rekabet gücü üst düzeye çıkacak.

Arazi toplulaştırmada kümülatif 8,5 milyon hektara çıkılacak.

Tarımsal destekler asgari 3 yıllık dönem için açıklanacak.

81 il ve 250 köyde birlikte üretim modelini hayata geçirilecek.

TİGEM ile sudan hükümeti ortaklığında kurulan şirket aracılığıyla Sudan'da kiralanan 780 bin hektar tarım arazisini Türk girişimcilerin yatırımına açılacak.

Hayvan varlığını artırılarak, kırmızı ette kendine yeterli konuma gelinecek.

Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleri hayata geçirilecek.

Kobi'ler gıda üretiminde markalaşmaya yönelik desteklenecek.

MİLLET İTTİFAKININ TARIM VAATLERİ

Türkiye tarımda ithalatçı olmaktan çıkarıp, ihracatçı haline getirilecek.

Çiftçilerin tarımsal kredi borçlarının faizleri silinecek.

Tüm tarımsal ve hayvansal üretimi kayıt altına alan, üretici kayıt sistemi oluşturulacak.

Tarımsal destekler 1 yıl önce açıklanacak.

Tüm tarımsal KİT'lerin özelleştirme süreçleri durdurulacak, şeker fabrikaları özelleştirmesi iptal edilecek.

Biyoyakıtlar ÖTV ve KDV'den muaf olacak.

Arazi edindirme ofisi ile arazi toplulaştırma faaliyetleri 5 yıl içinde tamamlanacak.

Karadeniz'de fındık borsası kurulacak, çay kotası kalacak

Hayvan varlığını artırmak için KOBİ'ler yaygınlaştırılacak.

Çiftçiye mazot %50 desteklemeli olacak

Çiftçilere İŞKUR aracılığıyla eğitim verilecek

Çiftçi çağrı merkezi kurulacak

Köyler tekrar köy statüsüne kavuşturulacak

Meralar köy tüzel kişiliğine iade edilecek

Stratejik öneme sahip ürünlerde coğrafi işaret bazlı üretim planlaması yapılacak

Çiftçinin yasal takibe düşen borçları faizsiz bir şekilde tekrar yapılandırılacak

Organize hayvancılık bölgeleri yaygınlaştırılarak hayvansal üretim teşvik edilecek

Şeker fabrikalarının satış işlemleri iptal edilecek

Seçimlerde ittifak dışı yer alacak olan HDP'nin ise tarım vaatleri ise şöyle;

HDP: İhracatçı konuma gelinecek

Tarımda kendine yeterlik sağlanarak ihracatçı konuma getirilecek.

Tarım işçilerinin tamamı iş yasası ve sosyal güvence kapsamına alınacak.

Küçük çiftçilere su ve elektrik ücretsiz verilecek

GDO yasaklanacak.

Et ve et ürünleri ithalatı yerine yerli üretim artırılacak

Köyler canlı birer yaşam ve üretim merkezi haline getirilecek.

Kooperatifler yasası geçimlik tarımdan yana olacak biçimde yeniden düzenlenecek.

Küçük çiftçiler için üretim girdilerinden kullandıkları mazottan ve gübreden vergi alınmayacak.

Tarım toprakları korunacak, amaç dışı kullanılamayacak, kirletilemeyecek.

Mayınlı araziler temizlenerek geçimlik tarıma açılacak.

16 yıllık yönetim sürecinde çiftçiyi görmezden gelen ve en son şeker fabrikalarını tüm itirazlara rağmen satma kararı ala AKP'nin de yer aldığı cumhur ittifakının tarım vaatlerini incelediğinizde halen yeterli ve duyarlı politikalar yaratılamadığını düşünüyorum.

Tarımda daha reformist önlemler, tedbirler ve çözümler yaratılması kabul edinilmesi gereken bir ülke gerçeğimiz.

Teknolojik gelişmeler ve alternatif enerji kaynaklarının kullanılması ile petrol fiyatları düşüyor ve düşmeye de devam edecek ancak aynı analizi 7,5 milyar insanı besleyen Dünya için yapmamız pekte mümkün değil.

Birleşmiş Milletlerin dünya nüfusu değerlendirmesine göre,

2030'da 8,6 milyar

2050'de 9,8 milyar

2100'de ise 11,2 milyar insan besleyecek olan dünyada gıda fiyatlarının artması kesin.

Ülkeleri yönetenlerin nüfus artışlarını göz önünde bulundurarak tarım politikalarına stratejik bir önem affetmesi gerekmekte. İşte tamda burada 2018 seçimleri tercihlerimizle bir çağı açıp bir çağı kapatacağımız bir milat yıl olacak.

YORUM EKLE

banner251