Temmuz 2011 yılında başlayan helal gıda standardı çalışmaları bugün gıdalarda aranan temel belgelerden biri haline geldi. Türkiye'de Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yürütülen çalışma ile et, tahıl, balık, çay, yumurta, şeker, süt ve bal gibi alanlarda üretim yapan firmalara Helal Gıda Belgesi veriliyor. Peki helal gıda belgesi nasıl alınıyor?

" />

"Helal Gıda Belgesi” Nasıl Veriliyor?

Temmuz 2011 yılında başlayan helal gıda standardı çalışmaları bugün gıdalarda aranan temel belgelerden biri haline geldi. Türkiye'de Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yürütülen çalışma ile et, tahıl, balık, çay, yumurta, şeker, süt ve bal gibi alanlarda üretim yapan firmalara Helal Gıda Belgesi veriliyor. Peki helal gıda belgesi nasıl alınıyor?

banner200
banner217

TSE, Helal Gıda Belgesi verirken İİT SMIIC 1.2011 GENERAL GUIDELINES ON HALAL FOOD (Helal Gıda Belgelendirme standardı) standardı ve Ürün Belgelendirme Merkezi Başkanlığınca hazırlanmış olan Helal Gıda Belgelendirme Yönergesi hükümlerini esas alınıyor.

Belgelendirme süreci TSE’nin web sayfasında (www.tse.org.tr.) Helal Belgelendirme ile ilgili yayınlanmış dokümanların başvuru sahibi firma tarafından doldurulması ile başlıyor. Resmi başvuru yapıldıktan sonra; Diyanet İşleri Başkanlığı ve TSE’den konunun uzmanı en az iki kişiden oluşan İnceleme Heyeti tarafından üretim yerinde ilgili standarda göre gerçekleştirilen inceleme neticesinde, belgelendirme çalışmasının ilk aşaması tamamlanıyor. Daha sonra ürünlerden numune alınıyor ve örnekler laboratuvarlarda test ediliyor.

Gerek numune analiz raporları gerekse inceleme heyeti tarafından hazırlanan raporlar Diyanet İşleri Başkanlığından bir üyenin de bulunduğu 5 kişiden oluşan Helal Gıda Belgelendirme Komisyonu’na öneri niteliğinde sunuluyor. Nihai belgelendirme kararı ise bu komisyon tarafından veriliyor.

Komisyon çalışmalarında oy birliği esası var. Diyanet İşleri Başkanlığı mensubu üyenin katılmaması durumunda hiçbir karar alınamıyor. Belge almaya hak kazanan kuruluş ile yapılan sözleşmeye istinaden geçerlilik süresi 1 yıl olan Helal Gıda Uygunluk Belgesi düzenleniyor.

Kuruluşta yılda en az iki kez habersiz olmak üzere ara kontroller TSE tarafından yapılıyor. Ayrıca, gerektiğinde piyasadan da numune alınarak ürün üzerinde helal şartları kapsamında analiz ve incelemeler yapılıyor. Belgeli kuruluşun ara kontrolleri sonucunda sözleşme hükümlerine aykırılık tespit edildiği durumlarda diğer belgelendirme uygulamalarından farklı olarak, hiçbir uyarı yapılmaksızın belge iptal ediliyor.

YORUM EKLE
banner151

banner251