Norduz koyunu ve keçisi için araştırma merkezi kuruldu!

Ülkemizde koruma altındaki küçükbaş hayvan ırklarından Norduz koyunu ve keçisi konusunda araştırmak yapmak için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde 'Norduz Koyunu ve Keçisi Uygulama ve Araştırma Merkezi' kuruldu. Araştırma Merkezi, morfolojik ve fizyolojik özellikler bakımından çoğu yerli koyun ve keçi ırkından farklı ve üstün özellikler gösteren Norduz koyunu ve keçisinin koruma altına alınması, yetiştirilmesi ve ıslahı konularında çalışmalar yapacak.

Norduz koyunu ve keçisi için araştırma merkezi kuruldu!
banner200

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Norduz Koyunu ve Keçisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Norduz Koyunu ve Keçisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin esaslar düzenlendi.

ARAŞTIRMA MERKEZİNİN AMAÇLARI

Norduz Koyunu ve Keçisi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Resmi Gazete'de belirtilen faaliyet alanları şöyle sıralandı:

a) Norduz koyun ve keçi varlığının belirlenmesi için bölgede bir envanter çalışması yapmak.

b) Norduz koyunu ve keçisinin önemli birer yerli gen kaynağı olarak korunması için gerekli çalışmaları başlatmak.

c) Norduz koyunu ve keçisinin halk elinde saf olarak yetiştirilmesi ve geliştirilmesine öncülük etmek.

ç) Bölgede sağlıklı bir ıslah organizasyonunun kurulması ve yetiştiricilerin nitelikli damızlık ihtiyacının karşılanması olanaklarını araştırmak.

d) Bölgede koyun ve keçi yetiştiriciliğinin geliştirilmesi bakımından Merkez bünyesinde elit koyun ve keçi sürüleri oluşturularak bu sürülerden erkek damızlık (koç ve teke) elde edilmesine yönelik çalışmaları yapmak.

e) Norduz koyunu ve keçisinin organik hayvancılık bakımından potansiyellerini belirlemek.

f) Norduz koyunu ve keçisinden elde edilen et, süt, lif ve bunlardan elde edilen yan ürünlerin değerlendirilmesi olanaklarını araştırmak.

g) Üretilen et, süt ve bunlardan elde edilen ürünlerin mahalli tüketiminin arttırılması ve mahalli markaların yaratılmasına öncülük yapmak.

ğ) Ürün değerlendirme için köy pazarlarının oluşturulması ve yerel tatların teşviki konusunda öncülük yapmak.

h) Norduz bölgesi yetiştiricilerinin kooperatif şeklinde örgütlenmesini sağlayarak ürün değerlendirme ve pazarlamanın sağlıklı koşullarda yapılmasını temin etmek.

ı) Bölge yetiştiricisine periyodik olarak verilen eğitimlerle modern koyun ve keçi yetiştiriciliği konusunda bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri düzenlemek.

i) Bölgenin zengin mera ve yaylalarındaki bitki kompozisyonunun hayvan besleme açısından değerlendirilmesine çalışmak.

j) Ulusal ve uluslararası seminer, sempozyum, konferans, kongre, kurs gibi faaliyetler düzenlenmesi ile yurt içi ve yurt dışında düzenlenen bilimsel toplantı ve çalışmalara iştirak etmek.

k) Yetiştiriciler için kitap, broşür, film, slayt ve belgeseller hazırlanması ile yapılan araştırma sonuçlarının yayılması ve tanıtımı için gazete, bülten, dergi ve kitap gibi yayınların basılmasını sağlamak.

l) İlgili mevzuat hükümlerine göre Merkezin amaçları kapsamında yapılan projeleri desteklemek amacıyla diğer etkinlikler düzenlemek.

NORDUZ KOYUNUNUN GÖRÜNÜM ÖZELLİKLERİ

Yüksek yapılıdır. Yağlı kuyrukludur. Genel olarak beyaz olmakla birlikte beyazdan sonra kül rengi çoğunlukta olup, az miktarda gri beyaz ve kahverengi beyaz renklilere rastlanmaktadır. Baş ve ayak kısımlarında hakim renk beyaz olup, vücudun çeşitli yerlerinde özellikle baş, göğüs ve ayak kısımlarına siyah lekeler görülmektedir. Kuyruk üç parçalıdır. Ortadaki parça daha uzundur. Kuyruğun 3. Parçası, birinci parçasından uzun olup aşağıya doğru sarkmış durumdadır. Akkaraman ırkının bir varyetesidir.

TARIMDANHABER

YORUM EKLE
banner151

banner251