Hayvancılık yönetmeliğinde güncelleme yapıldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, işletmelerin hayvan hastalıklarından ari olarak bölümlendirilmesine ilişkin kuralları güncellediği yönetmeliği, 10 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hayvancılık yönetmeliğinde güncelleme yapıldı
banner200

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Hastalıktan Arilikte Bölümlendirme Yönetmeliği, 10 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik; su hayvanları hariç diğer hayvanların, hayvansal ürünlerin, semen, ova ve embriyonun elde edildiği gerçek ve tüzel kişilere ait hayvancılık işletmelerinin Bakanlıkça belirlenen hayvan hastalıkları yönünden ari olarak bölümlendirilmesini, bölümün sahip olması gereken asgari şartları, denetim ve survey çalışmaları ile izin ve sertifika verilmesine ilişkin işlemleri kapsıyor.

Biyogüvenlik planı ve yönetim sistemi

Yönetmelikteki hususları içeren ve bu hususların planlanması, uygulanması, sorumluların belirlenmesi, denetlenmesi ve doğrulanması, izlenmesine yönelik düzeltici ve önleyici faaliyetlerin bütünü olan Biyogüvenlik yönetim sistemi, hastalıkların kontrolü ve önlenmesi için iyi hayvan hijyen uygulamalarını kapsayacak.

Bölüm içerisinde yer alan işletmeler arasındaki giriş ve çıkışları içeren izlenebilirlik sistemi oluşturulacak. Sistemin içerisinde biyogüvenlik planı ve yönetim sisteminin olması gerekecek.

Biyogüvenlik yönetim sistemi altındaki biyogüvenlik planları, yönetmelikte sıralanan hususları içeren, tüm biyogüvenlik tedbirleri ile survey aktiviteleri ve izlenebilirlik sistemini garanti eden ve ülke veya bölgede bölümün tanımlandığı hastalık mihrakının görülmesi gibi artan risk durumlarına karşı güncellenebilir önlemlerin bütünü olacak. Planlar, artan risk durumlarına karşı alınacak önlemleri de içeren uygulamaları da kapsayacak.

Sertifika düzenlenmesi

Hastalıktan Ari Bölüm Sertifikası talebinde bulunan işletmenin/işletmelerin başvuru evraklarında eksiklik olmaması halinde, il denetim ekibi tarafından işletmeler denetlenecek.

İl denetim ekibi tarafından yapılan denetimde herhangi bir eksiklik tespit edilmezse işletmede sertifikalandırmaya esas hastalığa özel aktif survey çalışması başlatılacak. İşletmede yapılan survey sonucunda sertifikalandırılacak hastalığa ait bulguya rastlanmadığında, gerekli belgeler, denetim raporları ve survey sonuçları, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'ne gönderilecek.

Genel Müdürlük, il denetim ekibi çalışmalarını esas alarak Hastalıktan Ari Bölüm Sertifikası düzenleyebileceği gibi Bakanlık denetim ekibini yerinde inceleme için de görevlendirebilecek. İşletmenin müracaat dosyası, denetim raporları ve survey sonuçlarında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğinde Genel Müdürlük tarafından bölüm izni verilerek Hastalıktan Ari Bölüm Sertifikası tanzim edilecek.

İşletme denetimleri

Gerek görüldüğünde, Hastalıktan Ari Bölüm Sertifikasına sahip bölümde, Bakanlık denetim ekibi ya da il denetim ekibi tarafından, sertifikalandırmaya esas hususların halen devam ettiğinin teyidi amacıyla genel denetimler yapılacak.

Rutin denetimler Hastalıktan Ari Bölüm Sertifikasına sahip bölümde il denetim ekibi tarafından yılda en az iki kez, sürekli denetimler ise otokontrol amaçlı olarak bölüm sorumlusu tarafından en az üç ayda bir kez yapılacak.

Genel ve rutin denetimlerde sertifikalandırmaya esas hususlara ait eksikliğin tespiti halinde eksikliklerin giderilmesi için on beş gün ile otuz gün arasında bir süre verilecek ve bu sürede bölüm izni askıya alınacak. Eksikliklerin verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde bölüm izninin iptal edilmesi için durum Genel Müdürlüğe bildirilecek ve verilen izin iptal edilecek.

Mihrak tespiti ve karantina uygulaması

Bölüme ait işletme veya işletmelerin çevresinde bölüm sertifikasında belirtilen hastalık mihrakı görülürse i5996 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki karantina uygulamaları bölüme de uygulanacak. Daha sonra mihrak çevresinde yer alan bölüme ait işletmeler il denetim ekibi tarafından riske yönelik olarak denetlenecek. Yapılan denetimlerde il denetim ekibi söz konusu hastalıkla ilgili herhangi bir bulguya rastlamaz ve işletme sahibi ve/veya bölüm sorumlusu tarafından riske yönelik denetim yapıldığı ve bu Yönetmelik ve uygulama talimatı çerçevesinde istenen biyogüvenlik planı ve yönetim sistemi, survey çalışmaları ve diğer önlemlere dikkat edildiği tespit edilirse hastalık mihrakından kaynaklanan hareket sınırlamaları bölüme dahil olan işletmeler için kaldırılabilecek.

Bölüme ait işletme veya işletmelerde bölüm sertifikasında belirtilen hastalık tespit edilirse bölüm izni iptal edilerek, ilgili mevzuat kapsamında hastalığa yönelik gerekli tüm önlemler alınacak. Hastalığın sönüşünün ardından il denetim ekibi tarafından yapılacak kontrollerde eksiklik tespit edilmediğinde durum Genel Müdürlüğe bildirilecek.

Hastalık erken uyarı sistemi

Hastalıktan ari bölüm sertifikasının verildiği/verileceği hastalıklar için yapılacak aktif ve pasif survey çalışmaları Bakanlık tarafından yayımlanan uygulama talimatı ile belirlenecek. Sertifikalandırılmış bölümler, sertifikanın verildiği hastalığa ait ulusal survey programı içerisinde yer alacak.

Hastalıktan ari bölüm sertifikasının verildiği hastalığın tespit edilmesi için erken uyarı sistemi kurulacak.

Hastalıktan Ari Bölüm Sertifikasına sahip işletmelerin adı ve numarası, Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayımlanacak. Söz konusu bilgi, her değişiklikte gerekçeleri belirtilerek güncellenecek.

Hastalıktan ari bölümlere ya da bu bölümlerden başka yerlere yapılacak hayvan hareketleri Bakanlıkça yayımlanacak uygulama talimatına göre yapılacak.

Yeni Yönetmelik ile 2009'dan bu yana yürürlükte olan Hastalıktan Arilikte Bölümlendirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

TARIMDANHABER

YORUM EKLE
banner151

banner251