Hayvancılık ve Yem Bitkisi Yetiştiriciliği

Yem bitkisi olmadan ot obur küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapmak imkansız. Kazançlı ve ucuz hayvan beslemenin yegane yolu tarlaya yem bitkisi ekerek hayvanları kaba yemle beslemekten geçiyor.

Hayvancılık ve Yem Bitkisi Yetiştiriciliği
banner282

Hayvancılıkta gelişmişliğin ölçüsü yem bitkisi ekiliş oranlarıyla doğrudan ilişkili. Avusturalya'da ekilen arazilerin yüzde 50'sini yem bitkisi oluştururken bu oran Avrupa'da yüzde 25 - 35'ler arasında seyrediyor. Ülkemizde ise yüzde 10'un altında kalıyor.

Çayır ve meralar kaliteli kaba yemin bol ve en ucuz üretildiği alanlardır. Biliçli hayvancılığın yapıldığı bir çok ülkede çayır meralar hayvan beslenmenin ana omurgasını oluşturuyor. Avrupa'da süt sığırlarının enerji ihtiyaçlarını yüzde 50'sini çayır ve meralardan yüzde 25'i kuru ot ve silajdan yüzde 25'ni de kasif-konsantre yemlerden karşılanıyor. Yurdumuzda çayır meralar aşırı otlatma ve bakımsızlık nedeniyle verimsiz durumda. Hayvan besleme ekseriyette anız sap samanla yapılmakta son yıllarda silaj yapımı ve yonca ekimi yaygınlaşsa da tek başlarına sorunu çözmekten uzak kalıyor. Bölücü terör nedeniyle Doğu ve Güneydogu Anadolu'daki doğal çayır meralar kullanılmamakta ve ekonomiye kazandırılamadığından ucuz hayvan besleme kartlarımız elimizden alınıyor.

HAYVANCILIĞIN GELİŞMESİ YEM BİTKİSİNDEN GEÇİYOR

Ülkemizin ve çiftçilerimizin hayvancılıkta başarılı olabilmeleri için mevcut arazilerimizin %30'unu mutlaka yem bitkisi ekmeye mecburuz. Kuraklık nedeniyle Ülkemizde ve Ortadoğu'da baş gösteren yem bitkisi, kaba yem açığını kapatmak için yem bitkileri ekiliş alanları hızla artırılmalı. Son yıllarda ticari olarak tarlasına yem bitkisi ekip satan çiftçiler yüksek kazançlar elde etmeye başladı. Türkiye'nin dünya hayvancılık pazarında rakipleriyle rekabet edebilmesi için kaba yem açığını hızla kapatmalı.

SUUDİ ARABİSTAN'A KOYUN SATAMIYORUZ!

Her yıl Hac nedeniyle Sudi Arabistan'a milyonlarca hacı geliyor. Yüz bini aşkın bizimde insanımız Hacca gidiyor. Her hacı mutlaka bir koyun kurban ediyor. Dolayısıyla milyonlaca koyun kesiliyor. Türkiye'nin, kara yoluyla 2-3 günlük, deniz yoluyla bir haftalık bir mesafede olmasına rağmen Suudi Arabistan'a koyun satamıyor. Çünkü Yeni Zellanda ve Avusturalya çok düşük fiyatlara koyun satıyor. Hem de gemiyle 3 aylık mesafeden koyunları getirerek satıyorlar.

Buradaki temel konu Avusturalya ve Yeni Zellanda gibi ülkeler hayvan beslemeyi ota dayalı yaparken Türkiye ise sadece fabrika yemleriyle besi yapmaya çalışıyor. Avusturalya ve Yeni Zellanda uzak mesafelerden nakliye ödeyerek Türkiye'nin yakın komşularına hayvan satıyorsa burada düşünülmesi gerekiyor.

Kaynak: yembitkisi.com

TARIMDANHABER

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2019, 11:55
banner207
YORUM EKLE