Hayvancılığa yem bezelyesi tohumluğu desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkanlığı tarafından uygulanan “Yem Bitkileri Destekleme Projesi” kapsamında Tunceli'nin hayvancılığına katkı sunmak amacıyla Çemişgezek ilçesinde yem bezelyesi tohumluğu dağıtımı yapıldı.

Hayvancılığa yem bezelyesi tohumluğu desteği
banner200
banner217

Tarım ve Orman Bakanlığının 2019 yılı üretim sezonu için Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Tunceli Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne tahsis edilen ödenek ile Hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı ilde meraların aşırı otlatılmasının önüne geçebilmek, ekilebilir tarım alanlarının sınırlı olması nedeniyle de yem bitkileri açığını karşılamak, ayrıca üreticilerin yem satın almak yerine yem üretimini teşvik etmek ve ildeki hayvancılığın gelişmesine katkı sunmak amacıyla Çemişgezek ilçesinde daha önce İlçe Müdürlüğü gözetiminde yöre üreticileri tarafından denenerek verim ve kalite konusunda olumlu sonuç alınan yem bitkilerinden "Yem Bezelyesi"  tohumluğu alınarak Çemişgezek İlçesinde hayvancılık faaliyeti ile iştigal eden üreticilere yeşil ot olarak kullanmaları amacıyla çiftçi katkılı dağıtımı gerçekleştirildi. 

Dağıtımı gerçekleştirilen bu 7.600.-kg Yem Bezelyesi tohumluğu ile Çemişgezek İlçemizdeki yem bitkisi ekiliş alanlarına ilave olarak650.- da alanda ilave yem bitkisi üretimi gerçekleştirilecektir. Bu durum hem İlimiz mera ve yaylaklarının aşırı otlatılmalarının önüne geçecek hem de İlimizde hayvancılıkla iştigal eden yetiştiricilerimizin kaliteli kaba yem üretimine katkı sağlayacaktır. 

Çemişgezek Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen dağıtım törenine Tunceli İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Abdülkadir AKKAN, Çemişgezek İlçe Müdürü İlhan ÖZEN, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Selman TOPRAKÇI, İlçe Müdürlüğümüz personeli ve yöre üreticilerimiz katıldı.

Dağıtım töreninde çiftçilerin sorunlarını da dinleyen Tunceli İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Abdülkadir Akkan,

“Hayvancılıkta gelişmişliğin ölçüsü yem bitkisi ekiliş oranlarıyla doğrudan ilişkilidir. Avrupa da ekilen arazilerin %35’ini yem bitkisi ekilişleri oluştururken ülkemizde bu oran %10 altında kalmaktadır.Çiftçilerimizin, hayvancılıkta başarılı olabilmeleri ve Ülkemizin ekonomisine üreterek katkı sağlamak amacıyla mevcut arazilerimizde yem bitkisi ekiliş oranlarımızı Avrupa ekiliş oranlarına çıkartmamız gerektiğini belirterek, İl Müdürlüğümüzce Çemişgezek İlçemizde uygulanmak üzere hazırlanan projenin yem bitkileri üretimimize ve hayvancılığımıza katkı sağlayacağını belirterek çiftçilerimize bereketli bol kazançlı bir üretim sezonu diliyorum”  dedi.

Akabinde tohumlukların üreticilerimize dağıtımı gerçekleştirildi.

TARIMDANHABER

YORUM EKLE
banner151

banner251