TZOB'da tarım danışmanları çiftçiye ücretsiz proje hazırlayacak!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, TZOB'da düzenlenen törenle IPARD Eğitim ve Proje Hazırlama İşbirliği Protokolü'nü imzaladılar. Protokol kapsamında Ziraat Odalarında çalışan 411 tarım danışmanı, çiftçiye ücretsiz proje hazırlayacak.

TZOB'da tarım danışmanları çiftçiye ücretsiz proje hazırlayacak!

Türkiye Ziraat Odaları Birliği merkezinde düzenlenen toplantıya, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Hakan Kalender, Tarım Reformu Genel Müdür Vekili Emin İzol, Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanı Osman Güzelgöz, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Esin Nacar, TZOB Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Fakıbaba, törende yaptığı konuşmada, Ziraat Odalarına ve üretici örgütlerine TKDK tarafından proje hazırlama konusunda eğitim verileceğini belirtti. İmzalanan protokollerle, IPARD'a başvuru yapmak isteyen küçük işletmelerin, Ziraat Odaları ve üretici örgütlerine başvurup ücretsiz proje hazırlatabileceklerini bildiren Fakıbaba, “İlk aşamada hiçbir ücret talep edilmeyecek ve projeler ücretsiz olacaktır. Proje kabul edildiğinde bu işletmeler, TKDK'dan alacağı danışmanlık desteğini Ziraat Odalarına veya üretici örgütlerine ödeyecekler. Eğer proje kabul edilmemiş ise çiftçinin cebinden hiçbir ücret çıkmayacak” dedi.

Kırsal kalkınma olmadan, ülkede kalkınma olmayacağına işaret eden Fakıbaba, “Kalkınma ve büyüme kırsalda başlar. Çünkü üretim kırsalda oluyor ve gıdamız da kırsaldan geliyor. Bu hibelerle kırsalda birçok kişinin hayatı değişti. Kadınlarımız iş kuruyor, istihdama katkı sağlıyor. Gençlerimiz kırsala dönmeye başladı” diye konuştu.

“TKDK, Fonları ile kırsal kalkınmaya önemli hibe sağlamaktadır”

TKDK'nın IPARD Avrupa Birliği fonları ile Türkiye'de kırsal kalkınmaya önemli hibe sağladığına dikkat çeken Fakıbaba, şunları söyledi:

“2011 yılından bugüne 42 ilimizde yatırımları destekliyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 11 bin projeye 3,2 milyar lira hibe verdik. Bu hibeler ile kırsalda yaklaşık 7 milyar liralık yatırım gerçekleştirildi. Desteklenen işletmelerde 60 bin yeni istihdam sağlandı. Amacımız, ülkemizdeki küçük ve orta ölçekli tarım ve hayvancılık işletmelerini Avrupa Birliği ve uluslararası standartlara ulaştırmaktır.

“Kadınlara ve gençlere pozitif ayrımcılık yapıyoruz”

Kadın yatırımcıların proje başvurularının öne çıkması için IPARD puan sıralamasında ilave puan veriyoruz. TKDK olarak kadınlara ve gençlere pozitif ayrımcılık yapıyoruz. 40 yaşın altındaki genç yatırımcılara yüzde 5 ilave hibe sağlıyoruz. Küçük işletmelerin daha kolay başvuru yapabilmesi için de yeni düzenlemeler yapıldı. Amacımız daha fazla kadın ve gencimizi, elimizdeki hibe ile daha fazla işletmeyi desteklemektir. Küçük işletmelerin IPARD'dan daha çok faydalanması için et ve süt işletmelerinde başvuru alt limiti 20 bin avrodan 5 bin avroya düşürülmüştür. İlave puanla küçük işletmelerin nihai hibe sıralamasında öne çıkmaları sağlanmıştır. Küçük işletmeler için başvuru dokümanlarının da daha kolay ve basit hale getireceğiz.”

Bayraktar; “Tarıma yönelik projeler çok büyük önem taşıyor”

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, konuşmasında, tarıma yönelik projelerin çok büyük önem taşıdığını belirtti. Tarıma yönelik projelerin ülke tarımını çok daha ileri noktalara götüreceğine içtenlikle inandıklarını vurgulayan Bayraktar, “Avrupa Birliği'nin 'Yerel Kalkınma Girişimleri, KOBİ'ler ve Küçük Ölçekli Altyapı' bölgesel hibe programlarından geçmişte yararlandık. Birliğimiz ve Ziraat Odalarımız, çiftçimizin talep ettiği alanlarda 200 proje hazırladık. Bu projelerden 108'i kabul edildi ve çiftçimize 11,4 milyon avro destek sağladık” dedi.

“10 bin 653 kişiye 1 milyar 50 milyon avro hibe desteği verildi”

Avrupa Birliği tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Kırsal Kalkınma Programı IPARD'ın Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylandığını hatırlatan Bayraktar, IPARD I Programı hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Zamanla genişleyen IPARD Programı, bugün 42 ilimizde uygulanmaktadır. IPARD I kapsamında, süt ve et üreten tarımsal işletmelerde, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasında, meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanmasında, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasında, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesinde, yerel ürünler ve mikro işletmelerin geliştirilmesinde, kırsal turizmde, kültür balıkçılığının geliştirilmesinde üreticilerimize ve sanayicilerimize destek sağlandı. 10 bin 653 kişiye, 2 milyar avroya yakın yatırım için, 1 milyar 50 milyon avro hibe desteği verildi. Bu desteğin 790 milyon avrosunu Avrupa Birliği, 260 milyon avrosunu Türkiye karşıladı.”

5 Mayıs 2017'de finansal sözleşmesi imzalanan “Türkiye Çok Yıllı Kırsal Kalkınma Programı IPARD II” programına da Avrupa Birliği'nin 801 milyon avroluk destek kararı aldığını söyleyen Bayraktar, Türkiye'nin yapacağı katkıyla toplam hibe desteği miktarının 1 milyon avronun üzerinde gerçekleşeceğini belirtti. IPARD II kapsamında ise 3 kez başvuru ilanına çıkıldığını hatırlatan Bayraktar, “Gerçekleşen iki çağrıya 9 bin 107 proje başvurusu yapılmış, bu projelerden 1691'i için sözleşme imzalanmıştır. Üçüncü çağrı proje değerlendirmeleri sürmektedir. IPARD I'den farklı olarak IPARD II'de makine parkları, manda yetiştiriciliği, mantar yetiştiriciliği, yenilenebilir enerji destekleri, yumurta tavukçuluğu gibi konular da kapsama alınmıştır” diye konuştu.

IPARD programının amacı

IPARD programının temel amacının kırsaldaki işletmelere pazara dönük, rekabetçi bir yapı kazandırılması ve bu işletmelerin Avrupa Birliği standartlarına uyumlu hale getirilmesi olduğunu belirten Bayraktar, “IPARD II, yeni işletme kurulmasından ziyade, mevcut işletmelerin Avrupa Birliği standartlarına getirilmesini hedefliyor. Puanlamada da mevcut işletmelere yönelik projelere avantaj veriliyor. Çiftçimizin ve ülkemizin kaynakları sınırlıdır. Boşa harcanacak bir kuruşumuz, bir dakikamız dahi yoktur” ifadelerini kullandı.

Ziraat Odalarında çalışan tarım danışmanları çiftçiye ücretsiz proje hazırlayacak

Bayraktar, imzalanan protokol kapsamında 411 tarım danışmanının, çiftçiye ücretsiz proje hazırlayacağını bildirdi.

Artık çiftçileri bilgilendirme, onlara kabul edilebilirliği yüksek projeleri hazırlama, bu zamana kadar yaşamış oldukları danışmanlık hizmetlerinden kaynaklı mağduriyetlerini telafi etme vaktinin geldiğini bildiren Bayraktar, “danışman bu programda en önemli aktör konumuna gelmiştir. İyi bir eğitim alan, konuya hakim, çiftçiyi iyi analiz eden danışman, kabul edilebilirliği yüksek projeler hazırlar ve çiftçimizin mağdur olmasını önler. Biz de bu konuda bir şeyler yapmak istiyorduk. Bu protokolle Ziraat Odaları olarak eğitim konusunda ilk adımı attık. Bu protokol ile üreticilerimizin, eğitim alan danışmanlarımız kanalıyla Sayın Bakanımızın talebi doğrultusunda ücretsiz proje hazırlama imkanına kavuşmuş olmasını çok önemsiyoruz. Çiftçilerimiz için 411 tarım danışmanımız ücretsiz proje hazırlayacak” diye konuştu.

Danışmanların çiftçilerin sorunlarını bildirme noktasında önemli bir rol üstleneceğine dikkat çeken Bayraktar, şöyle devam etti:

“Proje döngüsü ve IPARD projeleri hazırlama eğitimi alan danışmanlarımız, bizlere sadece proje hazırlamada katkı sağlamayacaklar. Çiftçilerimizden aldıkları sorunları, proje hazırlama ve uygulama aşamasında yaşanan sıkıntıları bizlere aktaracaklar; bu programların uygulama aşamasında da gerekli değişikliklerin yapılmasında önemli katkılar sağlayacaklar. Onlardan aldığımız geri bildirimlerle, gerekli yerlere girişimlerde bulunabileceğiz. Böylece çiftçilerimizin yaşadığı sıkıntıların aşılması, programın etkin bir şekilde uygulanması, aksayan yönlerin düzeltilmesi imkanı doğacaktır.”

“Proje edilmezse masraflar çiftçimizin sırtında kalıyor”

TZOB Başkanı Bayraktar, çiftçilerin sözleşme öncesinde yapmış olduğu harcamalara da dikkat çekti. Çiftçilerin projeye başlamadan önce yaptığı harcamaların 30 bin liraya ulaştığını belirten Bayraktar, “Çiftçimiz, projeye başvurmadan önce yapı ruhsatı ile mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisat, keşif özeti, metrajlar gibi çizim masrafları için ciddi bir harcama yapıyor. Proje kabul edilirse bu para IPARD proje bütçesinden alınabiliyor ama kabul edilmezse bu yük çiftçimizin sırtında kalıyor” diye konuştu.

Bu masrafların, projenin kabulü ve sözleşmenin imzalanmasının ardından yapılması gerektiğini anlatan Bayraktar, “Nitekim, bu usul, kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme programında, GAP, KOP, DAP, DOKAP gibi projelerde uygulanmaktadır. Çiftçimizin projesi kabul edildikten ve sözleşme imzalandıktan sonra bu masrafları yaparsa mağdur olmaz. Bu konunun düzenlemesi için Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün girişimleri olduğu ve konuyu Avrupa Birliği Komisyonu ile görüştüğünü biliyoruz. İnşallah, görüşmeler olumlu sonuçlanır ve çiftçimiz mağduriyetten kurtarılır” ifadesini kullandı.

TARIMDANHABERYorumlar

Toplam 1 Adet Yorum Yapılmış.
20 Nisan 2018, 10:55

tarım danışmanları

mehmet
Sayın bakan, tarım danışmanları hangi şartlarda ve ne kadar ücretle çalışıyor biliyor musunuz? Lütfen bir araştırın. Biz her türlü vazifeye hazırız. Ama bakanlık olarak sizde bize sahip çıkın.Çalışıp emek veren bir ziraat m Devamı..Sayın bakan, tarım danışmanları hangi şartlarda ve ne kadar ücretle çalışıyor biliyor musunuz? Lütfen bir araştırın. Biz her türlü vazifeye hazırız. Ama bakanlık olarak sizde bize sahip çıkın.Çalışıp emek veren bir ziraat mühendisine yakışacak maaş talep ediyoruz.İl ve ilçe tarım müdürlüklerindeki mühendislerinizin aldığı ücretin yarısını bile alamıyoruz.Lütfen tarım danışmanlarının sorunlarını da sürekli haber yapın.

Yorum Yapın

* tarimdanhaber.com'da yayınlanan tüm yorumların cezai ve hukuki sorumluluğu yorumu yapan kişinin kendisine aittir. tarimdanhaber.com yapılan yorumlarla ilgili herhangi bir konuda sorumluluk kabul etmemektedir.
* Yorum yapan kişiler tarafından oluşturulan içerikler herhangi bir ön incelemeye tabi değildir. İlgili yorumlar hakkında tarafımıza başvurulmadığı sürece ilgili içeriğin hukuka uygunluğu tarafımızdan denetlenmemektedir.
* Yapılan yorumlar kişiler tarafından oluşturulduğu için bu yorumların doğruluğu ve güncel bilgiler olup olmadığı tarimdanhaber.com tarafından kabul edildiği anlamına gelmemektedir.

TZOB HABERLERİ