Şeker Kurumu'ndan düşündüren açıklama!

Şeker Kurumu, ihracatçılara dahilde işleme rejimi kapsamında getirilen şeker ithalat hakkını manidar bir şekilde savundu.

Şeker Kurumu'ndan düşündüren açıklama!

'Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması ihtiyacı doğmuştur' denilerek yapılan açıklamada konuyla ilgili gazetelerde çıkan haberlerde yanlış bilgilere yer verildiği iddia edildi.

Ancak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi yönünde yapıldığı belirtilen açıklamanın kendi içinde çelişkiler içermesi dikkat çekti.

ÖNCE 'ŞEKER İTHALATI YAPILMADI' DENİLDİ!

"Ülkemiz Şeker İthalatı Yapmamıştır. Şeker Kanununun yürürlüğe girdiği 2001 yılından bu yana gıda tüketimine yönelik şeker ithalatı yapılmamıştır. Şeker Kanunu öncesinde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen pancar taban fiyatının, pancar üreticileri tarafından düşük bulunduğu yıllarda; toprak, tohum, su gibi üretimin tüm unsurları mevcut olduğu halde pancar ve pancar şekeri üretimi yeterli olmadığından 1987-1996 yılları arasında 700 bin ton düzeylerine çıkan miktarlarda şeker ithalatı yapılmıştır. Fiyatın yüksek bulunduğu yıllarda ise, üreticinin pancar ekimine ilgisinin artmasıyla birlikte şeker üretimi artmış ve şeker stokları 1998/1999 yıllarında 1 milyon ton seviyesine kadar çıkmıştır. Bu durum ülke hazinesinin çok büyük zararlara uğramasına sebebiyet vermiştir. Dünyadaki değişimlere adapte olunabilmesi etkin ve rekabetçi bir şeker sanayinin geliştirilmesine yönelik olarak piyasanın düzenlenmesinin sağlanması, üretimde istikrarı sağlayacak planlamalara imkân verilmesi yurt içi talebe göre belirlenecek miktardaki şekerin yurt içinde kotalar vasıtasıyla üretilmesini amaçlayan 4634 sayılı Şeker Kanunu 2001 yılında yürürlüğe girmiştir. Kanun ile sektörün düzenlenmesi ve denetlenmesi Şeker Kurumu'na bırakılmıştır.


Şeker Kanunu çerçevesinde ülke ihtiyacını karşılayacak miktarda şeker üretimi, ülkemiz şeker arz-talep dengesini dikkate alarak belirlenen kota sistemi çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Kotalar, Şeker Kurulu tarafından; üretim, satış, stok gerçekleşmeleri ile nüfus artış hızı gibi talebi etkileyen unsurlar dikkate alınarak yapılan simülasyonlar neticesinde belirlenmektedir. Bu planlı şeker üretim modeliyle hem ülke şeker talebi karşılanmakta hem de pazarlama yılı sonu itibariyle makul bir stok düzeyine ulaşılmaktadır. Bugüne kadar gerek yurt içi şeker tüketimi gerekse ihraç amaçlı üretilen şekerli mamullerde kullanılmak üzere ihtiyacımız olan şeker, ülkemiz çiftçisinin ürettiği pancardan elde edilmektedir.

HATTA 'YURT İÇİ TÜKETİM YURT İÇİ ÜRETİMLE KARŞILANDI' VURGUSU YAPILDI!

Ülkemiz yurt içi şeker talebi yurt içi üretimle karşılanmaktadır.Şeker Kanunu'nun amacı yurt içi şeker talebinin yurt içi üretimle karşılanması ve şeker piyasasının düzenlenmesidir. Kanunda, yurt içi talebin yurt içi üretimle karşılanması için üretilecek ve satılabilecek şeker miktarı A kotası şeker, A kotası şekerin belli bir oranına tekabül eden ve güvenlik payı için bulundurulan şeker miktarı ise B kotası şeker olarak sınıflandırılmaktadır. Bunların dışında, yasal bir zorunluluk bulunmadığından üretimi şirketlerin inisiyatifinde olan ve üretilmesi halinde ise sadece ihraç amaçlı kullanılan ve yurt içine arz edilemeyen şekerler ise “C şekeri" olarak tanımlanmaktadır.


A kotası şeker üretimi ve arzı ülkemiz ihtiyacını karşılayacak düzeyde gerçekleşmektedir. İhracatçıların şeker talepleri ise C şekeri üretimi ve şeker üreticisi Şirketlerin yurt içine pazarlayamadıkları A kotası şekeri kendi talepleri doğrultusunda Şeker Kurumunun uygun görmesi üzerine C şekerine aktarmaları suretiyle karşılana gelmiştir. 2014/15 pazarlama yılında yeterli C şekeri arzı oluşmayacağı öngörüsüyle Kurumumuz, imalatçı/ihracatçılara C şekeri arzında bir darboğaz yaşanmaması için son iki yıldır doğrudan C şekeri ihracat iznini durdurmuştur. Ayrıca, C şekeri üretmek için yasal bir zorunlulukları bulunmamasına karşın, 2014 Aralık ayı içerisinde Şeker üreticisi şirketlerle konu ile ilgili olarak toplantı yapılmıştır. Toplantıda 2015/2016 pazarlama yılından itibaren tahsis edilen kotalarının en az yüzde 5'i kadar C şekeri üretilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Bu mutabakat Şeker Kurulunca uygun görülerek Şirketler C şekeri üretmeleri konusunda tavsiye kararı alınmıştır.

SONRA 'C' ŞEKERİ BAHANE GÖSTERİLDİ!

Şeker Kurulu tarafından, 2014/15 pazarlama yılı için ülke şeker talebini karşılayacak miktar olan 2 milyon 250 bin ton A kotası şeker tahsis edilmiş, ancak üretim bir önceki yılın yüzde 14 altında gerçekleşmiştir. Bu nedenle, kota fazlası oluşmamış, dolayısıyla C şekeri üretilememiştir. Ancak, bu durum şeker üretiminin Şubat ayı ortasına kadar sürmesi nedeniyle Şubat ayında tespit edilmiştir. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., son olarak Şubat ayı içerisinde A kotasından C şekerine aktarım talebinde bulunmuş ve bu talep Kurul tarafından öncelikle görüşülerek onaylanmıştır. Bu aktarımın hemen akabinde TŞFAŞ'nin stoklarında C şekeri kalmadığını bildirmesiyle A kotasından C şekerine aktarım yapma imkânının kalmadığı anlaşılmıştır.

VE SONUÇ: 'İTHALATIN ÖNÜ AÇILDI'

Bu tespitler üzerine, Şeker Kurulu konuyu ivedi olarak gündemine almıştır. C şekeri üretiminin oluşmaması ve A kotası şekerden C şekerine aktarımın önceki yıllar ortalamasının yarısı kadar gerçekleşmesi durumunu tespit eden Şeker Kurulu yine ivedilikle, ihracatçıların ihraç mamullerinde kullanacakları C şekeri taleplerinin dahilde işleme rejimi kapsamında karşılanması için Ekonomi Bakanlığı'na bildirimde bulunmuştur. Ekonomi Bakanlığı'nda konuya ilişkin yapılan toplantı sonucunda ise imalatçı/ihracatçıların C şeker taleplerinin karşılanmasında bir darboğaz yaşanmaması için dahilde işleme rejimi kapsamında ithalat açılmıştır"


Kamuoyuna saygıyla duyurulur...

Yorumlar

Toplam 1 Adet Yorum Yapılmış.
23 Mart 2015, 21:53

nasil bir kisir dongu bu

murat pullu
Yapilan aciklamada uretilen seker A B ve C olarak siniflandirilmis. A sinifi yurt icinde tuketilecek olan seker, B sinifi yurt icinde kullanilacak miktarin yetmemesini goz onunde bulundurarak sigorta amacli uretilen seker, C sinifi ise yurt icinde tu Devamı..Yapilan aciklamada uretilen seker A B ve C olarak siniflandirilmis. A sinifi yurt icinde tuketilecek olan seker, B sinifi yurt icinde kullanilacak miktarin yetmemesini goz onunde bulundurarak sigorta amacli uretilen seker, C sinifi ise yurt icinde tuketilmeyecek ve ozel sirketler tarafindan yurt disina ihrac edilecek sekerdir. Biz suan ozel sirketlerin yurt disina ihrac etmesi gereken seker yetistiremedigimiz icin ihrac etmek amacli ithal seker mi alacagiz. Sacma sapan hareketler bunlar keske pancar ureticisinin yasamis oldugu sikintilari goz onunde bulundursaydiniz. yeterli iyilestirmeyi yapip zararin bir kismini karsilayip ureticiyi kendinize kusturmeseydiniz.Bu yanlis politikalariniz sebebiyle bu uretim sezonunda A ve B kategorisindeki seker miktarini da uretemeyip seker ithal eden bir ulke konumuna dusecegiz saygilarimla Ziraat Muhendisi Murat PULLU...

Yorum Yapın

* tarimdanhaber.com'da yayınlanan tüm yorumların cezai ve hukuki sorumluluğu yorumu yapan kişinin kendisine aittir. tarimdanhaber.com yapılan yorumlarla ilgili herhangi bir konuda sorumluluk kabul etmemektedir.
* Yorum yapan kişiler tarafından oluşturulan içerikler herhangi bir ön incelemeye tabi değildir. İlgili yorumlar hakkında tarafımıza başvurulmadığı sürece ilgili içeriğin hukuka uygunluğu tarafımızdan denetlenmemektedir.
* Yapılan yorumlar kişiler tarafından oluşturulduğu için bu yorumların doğruluğu ve güncel bilgiler olup olmadığı tarimdanhaber.com tarafından kabul edildiği anlamına gelmemektedir.

Şeker ve Şekerli Mamüller HABERLERİ