Pankobirlik’ten 'Cargill Şekeri' açıklaması: Hedef saptırıyorlar!

Pankobirlik, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Başkan Vekili ve Nişasta ve Glikoz Üreticileri Derneği (NÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Rint Akyüz'ün dünya ve özellikle Türkiye şeker sektörü hakkındaki asılsız ve tamamen algıyı yönetmeye odaklı açıklamalarına yönelik asıl bilinmesi gereken gerçeklerle ilgili olarak kapsamlı bir açıklama yaptı.


Pankobirlik’ten 'Cargill Şekeri' açıklaması: Hedef saptırıyorlar!

“Dünya şeker sektörü, şeker hakkındaki asılsız iddialarla karşı karşıya kalınan tehlikenin farkında. Bizde ise tartışmalar farklı noktalara çekiliyor. Oysa hepimiz aynı geminin içindeyiz" şeklinde açıklama yapan Akyüz, pancar şekeri, şeker kamışı ve nişasta bazlı şeker sektörünü aynı kefeye koyarak hedef saptırmaktadır.

ŞEKER PANCARI GÜNAH KEÇİSİ İLAN EDİLİYOR

Amerikan-Türk Konseyi (ATC) ve Türk-Amerikan İş Konseyi'nin (TAİK) ortaklaşa düzenlediği “Türk-Amerikan İlişkileri" konulu 35. yıllık konferansında Akyüz'ün gerçekleri saptırmaya yönelik, ülkemizdeki şeker politikalarını tamamen eleştiren ve nişasta bazlı şeker (NBŞ) üretiminin önünü açarak ülkemizin pancar şekeri sanayisini adeta günah keçisi ilan eden açıklamaları üzerine bir açıklama yapma ihtiyacı duyduk.

NBŞ İLE ŞEKER PANCARI AYNI KEFEYE KONULUYOR!

“Dünya şeker sektörü, şeker hakkındaki asılsız iddialarla karşı karşıya kalınan tehlikenin farkında. Bizde ise tartışmalar farklı noktalara çekiliyor. Oysa hepimiz aynı geminin içindeyiz" şeklinde açıklama yapan Akyüz, pancar şekeri, şeker kamışı ve nişasta bazlı şeker sektörünü aynı kefeye koyarak hedef saptırmaktadır.

DOĞAL OLAN İLE YAPAY OLAN HİÇ BİR OLUR MU?

Oysa gerek moleküler yapısı gerekse içerik olarak pancar ve kamış şekeri doğada doğal olarak bulunan sakaroz molekülü yapısı olarak birbirinin aynısı iken, mısır veya buğday nişastasından üretilen şekerler (glikoz ve früktoz şurupları) karbon atomlarının bağ yapısı nedeniyle moleküler olarak birbirinden ayrılmaktadır.

Kimyasal ve enzimatik metotlarla üretilen nişasta bazlı şekerler (NBŞ) fıtratımız gereği vücudumuz tarafından algılanmamakta, karaciğerimizde enzimatik tepkimeye girmeden, bir nevi enerjiye dönüştürülmeden direkt olarak şekere evrilerek, iç organlarımızın da yağlanmasına neden olan trigliserid olarak vücudumuzda depolanmaktadır.

NBŞ GERÇEĞİ GİZLENMEYE ÇALIŞILIYOR!

"Şeker, şekerdir. Pancar şekeri ya da mısır şekerinin metabolik etkileri açısından sağlık etkileri farklı değildir" diyen Rint Akyüz, işte tam bu noktada algıyı yönetmek istemekte NBŞ'leri de doğal pancar şekerleri ile aynı kefeye koyarak obezite ile ilişkilendirilen konularda NBŞ gerçeğini gizlemeye çalışmaktadır.

Oysa geçtiğimiz Mayıs ayında İstanbul'da gerçekleştirilen ve kendisinin de katıldığı Uluslararası Şeker Örgütü “ISO"nun yıllık toplantısında belirtilen hususları göz ardı etmektedir. İlgili toplantılarda bilim insanlarının açıklamaları şu şekilde olmuştur:

OBEZİTE İLE NİŞASTA BAZLI ŞEKERLER ARASINDA NASIL BİR İLİŞKİ VAR?

Fred BROUNS: UK “Maastricht Üniversitesi & Gıda ve Sağlık Danışmanı"

Masa şekerleri dediğimiz kamış ve pancar şekerleri SAKAROZ'dur. İçeriğinde (%50) 1 molekül glikoz ve (%50) oranında 1 molekül früktoz bulunmaktadır. Süt hariç her karbonhidrat kaynağında glikoz ve früktoz bulunur. 2004 yılında ABD'de yapılan bilimsel bir çalışmada “insanların yüksek fruktozlu mısır şurubu (HFCS) tüketimi" ile obezite arasındaki ilişki aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir:

NBŞ TÜKETİMİ OBEZİTEYİ ARTIRIYOR

1970'li yıllarda 380 gr/gün HFCS tüketiminde nüfusun sadece %15'inde OBEZİTE görülürken, 1990'lı yıllarda bu oran 460 gr/güne çıkmış ve OBEZİTE oranı nüfusun %23'üne yükselmiştir. 2000'li yıllarda ise OBEZİTE oranı %27'ye çıkmış ve günlük HFCS tüketimi 530 gr'lar seviyelerine çıkmıştır.

Bu da açıkça göstermektedir ki, OBEZİTE ile HFCS kullanımı arasında direkt ve doğrusal bir bağ vardır. ABD'de son 30 yılda HFCS kullanımı günlük %40 artarken OBEZİTE oranı %80 artmıştır. Halen büyük bir dikkatle ve titizlikle şekerler aynı şekerler gibi gösterilmeye çalışılmaktadır. Oysa gayet açık ve net HFCS yani yüksek fruktozlu mısır şuruplarının OBEZİTEYE oranı açıklamalarda verilmektedir. Akyüz'ün açıklamalarında daima bunu kaçıran ve gizleyen ifadeler kullanılmaktadır.

İÇECEKLERDEKİ BÜYÜK TEHLİKE!

Früktoz kilo artışına sebep olmaktadır.

Früktozun tüketiminin OBEZİTE ile ilgisini kanıtlayan bir diğer araştırma ise Temmuz 2005'te yapılmıştır. Bu sonuçlara göre früktozun kilo artışında direk etkili olduğu ve OBEZİTEYE yol açtığı belirtilmektedir. Araştırmada %15'lik suda çözelmiş saf früktoz tüketimin %10'luk meşrubatlarda tüketilen sakaroza göre 2 kat ağırlık artışına neden olduğu görülmüştür. Yani içeceklerde aynı oranlarda tüketilen SAKAROZ'a göre saf FRÜKTOZ iki kat ağırlık artışına neden olmuştur.

'AB' GERÇEĞİNİ GİZLİYORLAR

İlgili açıklamalarda tam olarak ifade edilmeyen, gizlenmeye çalışılan diğer hususlar ise; AB şeker üretiminden ve ülkemizle mukayesesi yapılırken, AB toplam şeker üretimin hangi ülkeler tarafından karşılandığı, bu ülkelerde hangi statüdeki şirketlerin aktif olarak şeker üretimi yaptıkları ve bu şirketlerin ham madde temini açısından nasıl bir politika izledikleridir.

Şöyle ki;

AB'de toplam pancar şekeri üretimi kotasının %71'i, 5 adet firmaya ait olmakla birlikte, toplam üretimin %75'i kooperatifler kanalıyla gerçekleştirilmektedir. AB'deki toplam pancar üreticilerinin (154.000) %65'i (100.000) pancar kooperatiflerine üyesidir.

Yine bu şirketlerden ilk 6'sı AB'nin mevcut kota dışı şeker üretiminin %93'ünü temin etmektedir. Bu da iç pazarda gıda dışı olarak çeşitli sanayilerde ve ihraç amaçlı olarak kullanılan şekere tekabül etmektedir.

ABD'DE TAMAMINI KOOPERATİFLER ÜRETİYOR

ABD'de ise 25 milyon ton pancardan 4,6 milyon ton pancar şekeri üretilmekte olup bu üretimin %100'ü kooperatifler ve üyesi olduğu 11.000 üretici kanalıyla yapılmaktadır.

TÜRKİYE, AB'DEN 3 KAT DAHA FAZLA NBŞ TÜKETİYOR

AB'de kotalı olarak üretilen NBŞ'nin (720.441 ton) toplam üretimdeki oranı ise %5,16'dır. Ülkemizde bu oran %10 ve her yıl Bakanlar Kurulu kararı ile %50 arttırılarak %15'ler seviyesine getirilmektedir. Bu da 3 katına yakın bir orandır.

AB'NİN PANCARDAN YANA BİR ÇEKİNCESİ BULUNMUYOR

Bunlara ilaveten AB'de 2017 sonrası için kotaların kaldırıldığında pancar şekeri üreticilerin, NBŞ maliyetleri ile mukayesede maliyetler yönünde herhangi bir çekincesi zaten yoktur. Planlamalarını 2020 yılına kadar yapan sektörde dünya kamış şekeri borsa fiyatı ile maliyet farkı dehada azalacaktır. ABD'de ise kamış şekerinin Brezilya kamış şekeri ile rekabeti söz konusu olmadığı gibi, pancar şekerinin dahi içerde kamışla maliyet açısından bir farkı yoktur.

AB, ŞEKER PANCARINI DESTEKLERLE KORUYOR VE TEŞVİK EDİYOR

AB'de kotaların serbest bırakılması şeker pancarı tarımından vazgeçilmesi anlamına gelmemektedir. İçerdeki pancar şekeri hem gümrük vergileri ile hem de çeşitli müdahale alım fiyatları ve desteklerle korunmakta ve teşvik edilmektedir. Aslında AB içerisinde kotaların kaldırılması isteminde ısrarcı olan üç grup bulunmaktadır. Bu gruplar aynı ülkemizdeki gruplar gibi lobi faaliyetlerine AB'de devam etmektedirler. Zira dünyadaki ve ülkemizdeki karteller yine aynı grupların uzantıları ve şirketleridir. AB'deki bu gruplar; Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) Üreticileri, Kamış Şekerini İşleyen Rafinericiler, Şekerli Mamul Üreticileridir.

AB'de yeteri kadar pancar şekeri yeterli ve uygun fiyattan sanayi ve evsel kullanım için mevcuttur. Üreticiler bunu ısrarla vurgulamaktadırlar. Ancak bu gruplar kâr marjlarını daha da maksimize etmek için yeteri kadar şeker olmadığından bahisle bu baskıyı yapmaktadırlar.

ŞEKER VURGUNU!

AB'de daha önce yapılan reformlar sonrasında 2006'dan bu yana AB iç piyasa şeker üretim maliyetleri ve pazar fiyatları %15 düşmesine rağmen şekerli mamuller, alkolsüz içecek sanayi, çikolata, bal, şurup ve kek sektörü vb. sektörlerde kâr marjı yaklaşık olarak %8 ile %27 oranında artmıştır. (Kaynak: Albert Markusse CEO of Suiker Unıe - Cosun) Kümülatif olarak bu rakam %37'lere tekabül etmektedir. Dolayısıyla bu sektörler AB içerisinde hâlâ daha fazla karın peşinde olduğu da aşikâr. İstenen ve gelinen nokta ise açıkça ortadır.

PANCAR KARŞITI LOBİ İSTEDİĞİ KADAR NBŞ ÜRETMEK İSTİYOR

Bu gerçekten hareketle ülkemizde de kotaların kaldırılması yönünde lobi yapan bu grupların amaçları da açıkça ortadadır. Ancak bu amaçlarına erişmede AB'de olduğu gibi piyasa dinamiklerini değildir. Her nedense ülkemizde kurdukları tatlı kar hayallerini gerçekleştirmeye yönelik olarak kotaların kaldırılarak istedikleri kadar nişasta bazlı şekeri üretmek istemeleri yönündedir.

HESAPLARINI ŞEKER FİYATLARI ÜZERİNDEN YAPIYORLAR!

Akyüz'ün değindiği diğer bir husus ise ülkemizde tüketilen pancar şekerin pahalı olarak tüketildiği yönündedir. Bu noktada ülkemizde sadece maliyet bazlı hesaplama yapan ve satın alımda dünya fiyatlarını temel alan ancak buna karşılık maliyetlerde iç satış veya ülke fiyatlarını ile hesaplamalar yapan bu çevrelere şu soruyu sormak gerekir: Acaba ABD'de gibi liberal bir ülke neden dünya fiyatlarından şekeri almayarak ve üstelik de özel kurallar ve kanunlarla sektörü koruyarak pancardan şeker üretmekte ve bunu da sıkı sıkı destekleyerek korumaktadır? Ya da AB ülkelerinde şekerin perakende satış fiyatı neden dünya borsa fiyatları seviyesinde değildir? Aslında bu sorunun cevabı çok açık ve nettir: Şeker üretiminde maliyetin %75'i hammadde maliyetidir. Ülkemizdeki hammadde maliyeti ise Avrupa ülkelerinden %30 daha yüksektir.

SAPLA SAMANI BİR BİRİNE KATIYORLAR

Ayrıca dünya borsa fiyatlarını kamış şekeri belirlemektedir. Fiyata konu olan bu şekerin miktarı 48 milyon ton civarında olup zaten oraya da üretici ülkeler tarafından çeşitli desteklemelerle gelmektedir. Dolayısıyla kamış şekerinin dünya borsa fiyatları ile AB, ABD ve ülkemizdeki pancar şekerinin perakende fiyatını kıyaslamak ekonomi kurallarına aykırıdır. Bu petrolün dünya borsa fiyatlarındaki varil fiyatı ile ülkemizde pompadaki benzinin satış fiyatını kıyaslamakla aynı şeydir.

MİLLİ SANAYİNİN KORUNMASINI İSTEMİYORLAR

AB ve ABD kendi iç piyasa düzenlerini korumak için başka ülkelerin dampingli ürünlerine “anti damping" uygulayarak kendi milli ekonomilerini ve sanayilerini korumaktadırlar. Ülkemizde de eğer rekabetçi olunmak ve sürdürülebilir olunmak isteniyorsa yapılması gereken budur. Konu açıktır; dünya ile bütünleşme ölçek ekonomisini yakalamak ve verimliliği arttırarak maliyetleri aşağıya çekmek için çeşitlendirmeye gitmektir. İşte sektörde AB ile entegrasyonun altında da bu yatmaktadır.

DÜNYANIN EN PAHALI NBŞ'SİNİ TÜRKİYE'DE SATIYORLAR

Burada söylemlerinde pancar şekerini pahalıya tükettiğimizi söyleyen grupların kendi ürünlerindeki kar marjlarını gizlemeye yöneliktir. Zira ülkemizdeki NBŞ'lerin satış fiyatları ABD ile mukayese edildiğinde %70, dünya borsa fiyatları ile mukayese edildiğinde ise %90 oranında daha pahalıya satabilmektedirler. Bir diğer ifade ise tüketiciler dünya borsa fiyatının 2 katından fazla fiyatla ülkemizde NBŞ tüketmektedirler.

Konu milli değerlerimizin korunması ve milli bir ürünümüz olan şeker pancarı tarımı ve pancar şekeri üretiminin geleceği açısından önem arz etmektedir.

Konuyu ilgili tüm kesimlerin ve kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Yorumlar

Toplam 2 Adet Yorum Yapılmış.
18 Kasım 2016, 22:16

tarımı devlet eliyle bitiriyor

şafak budak
meraları halka açsalar et 10 tl olur ülkemize gelen koyunların yüzde doksanı roman ya köstence ilinden geldi gayri resmi yollardan bulgar koyunu gibi gösterilerek bizim bakanlık bilgisi veya ortaklığı ile birde tarım insanlar Devamı..meraları halka açsalar et 10 tl olur ülkemize gelen koyunların yüzde doksanı roman ya köstence ilinden geldi gayri resmi yollardan bulgar koyunu gibi gösterilerek bizim bakanlık bilgisi veya ortaklığı ile birde tarım insanlarımız bağnaz ve kıskanç olunca olmaz öncelikle tarlalar birleşecek sonrada avrupa gibi tarla sahipleri ekecek kiraya verecek veya ekmediği için devlete vergi verecek benim tarlamı ekmiyorum lüksü olmıyacak devlette köylüye birlikler aracılığı ile para dağıtmıyacak o birliklerde katırlıyonları yemiyecek bu konuları çok iyi biliyorum vijdanım sızlıyor önce yetkilileri ve sebep olanları ALLAH a havale ediyorum ALLAH onları kahru perişan etsin
18 Kasım 2016, 21:16

Selim
Her kimsen kimin necisisen konuşmuşsun anlatmış ama boş konuşmuşsun.sen git ağababan recep konuk çıksın konuşun konuşabiliyor mu? sen kimsin de seni sürüyorlar medyanın önüne.dedigim gibi recep konuk çıkacak konuşak bize olup bit Devamı..Her kimsen kimin necisisen konuşmuşsun anlatmış ama boş konuşmuşsun.sen git ağababan recep konuk çıksın konuşun konuşabiliyor mu? sen kimsin de seni sürüyorlar medyanın önüne.dedigim gibi recep konuk çıkacak konuşak bize olup biteni onun anlatması lazım.kendisi acaba ne düşünüyor çok merak ediyorum

Yorum Yapın

* tarimdanhaber.com'da yayınlanan tüm yorumların cezai ve hukuki sorumluluğu yorumu yapan kişinin kendisine aittir. tarimdanhaber.com yapılan yorumlarla ilgili herhangi bir konuda sorumluluk kabul etmemektedir.
* Yorum yapan kişiler tarafından oluşturulan içerikler herhangi bir ön incelemeye tabi değildir. İlgili yorumlar hakkında tarafımıza başvurulmadığı sürece ilgili içeriğin hukuka uygunluğu tarafımızdan denetlenmemektedir.
* Yapılan yorumlar kişiler tarafından oluşturulduğu için bu yorumların doğruluğu ve güncel bilgiler olup olmadığı tarimdanhaber.com tarafından kabul edildiği anlamına gelmemektedir.

Merkez Birlikler HABERLERİ