Konya Şeker'in 2018 karnesi belli oldu!

Konya Şeker'in 2018 yılı içinde çiftçiden aldığı tarımsal ürün çeşidi ve bu tarımsal ürüne karşılık çiftçiye ödenen ürün bedeli rakamları açıklandı. Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, “Biz çiftçinin ürünü tarlada beklemez dedik, 2018'de ürün alımlarımızı üst seviyeye çektik, üreticimize 2 Milyar 262 Milyon 867 Bin 465 TL ödeme yaptık" dedi.

Konya Şeker'in 2018 karnesi belli oldu!
Konya Şeker, 2018 yılında doğrudan üreticiden yaklaşık 3 Milyon 400 Bin Ton pancar, 102 Bin Ton patates, 100 bin ton ayçiçeği, 70 bin ton mısır, 306.334.266 litre süt, 25 bin ton buğday başta olmak üzere 26 kalem ürün alımı gerçekleştirirken, bu ürünler için kestiği 270.560 çiftçi bordrosu karşılığı üreticiye doğrudan 2 Milyar 262 Milyon 867 Bin 465 TL tutarında ödeme yaptı.

Konuyla ilgili olarak Konya Şeker'den yapılan açıklamada dikkat çeken başlıklar şöyle:

TARIMSAL GİRDİ SAYISI 26'YA ÇIKTI

"Konya Şeker, 14 yıl gibi kısa zaman diliminde 12'si doğrudan tarımsal ürünü işleyen tesisler olmak üzere 45 üretim tesisi yatırımını gerçekleştirdi ve üreticiden alımını gerçekleştirdiği tarımsal girdi sayısını da 26'ya çıkardı.

ÇİFTÇİYE ÖDEME 50 MİLYONDAN 2.2 MİLYARA ÇIKTI

1999 yılında üreticiden alımını yaptığı tek ürün olan pancar için üreticisine 50 Milyon 894 Bin 501 TL ödeme yapan Konya Şeker, 2018 yılında 26 kalem ürün için üreticisine 2 Milyar 262 Milyon 867 Bin 465 TL ödeme gerçekleştirdi.

Türkiye'deki toplam tarımsal hasılanın %1'inin üzerinde bir rakama tekabül eden söz konusu ödeme, Konya Şeker'in aracısız alım yapması nedeniyle doğrudan üreticiye intikal etti.

TEK ÜRÜN PANCARDI

2000'li yılların başında alımını gerçekleştirdiği tek tarımsal ürün şeker pancarından ibaret olan Konya Şeker'in doğal olarak tarımsal ürün bedeli ödemesinin %100'ü pancar için olurken, 2018 yılında toplam tarımsal ürün bedeli ödemesi içinde pancarın payı 880 Milyon TL ile %39 oldu.

HAYVAN VARLIĞI VE SÜT ÜRETİMİ ARTTI

Konya Şeker'in Et- Süt Entegre Tesisi yatırımını tamamlamasıyla bölgedeki hayvan varlığı ve bölgenin süt üretimi %50'nin üzerinde artarken Konya Şeker 2018 yılında büyük ve küçükbaş besi ile alımını gerçekleştirdiği süt için üreticilere 912 Milyon 495 Bin 280 TL ödeme yaptı.

HAYVANSAL ÜRÜNLERİN PAYI YÜZDE 40'A ULAŞTI

Konya Şeker'in alımını gerçekleştirdiği tarımsal girdiler için gerçekleştirdiği ödemelerde hayvansal ürünlerin payı yüzde %40'a ulaşırken, Hamyağ Fabrikasının üretime başlamasıyla bölgede üretimi 6-7 kat artan ayçiçeği için 2018'de yaptığı ödemenin toplam tarımsal girdi ödemeleri içindeki payı %10'a karşılık gelmek üzere 226 Milyon 203 Bin 500 TL olarak gerçekleşti.

DANE MISIR BEDELİ OLARAK 58 MİLYON LİRA ÖDENDİ

Dane mısır bedeli olarak 57 Milyon 918 Bin 984 TL'lik ödeme yapan Konya Şeker, silajlık mısır için de çiftçiye yaklaşık 4 Milyon 976 Bin 517 TL ödedi.

21 MİLYON LİRALIK BUĞDAY ALIMI YAPILDI

67 Milyon 500 Bin TL'lik sözleşmeli patates ekimi yaptıran Konya Şeker, 2017 yılında üretime başlattığı Un fabrikası ve Bulgur Fabrikasının ihtiyacı için de 20 Milyon 647 Bin 874 TL buğday alımı gerçekleştirdi.

26 KALEMDE ÜRÜN ALIMI YAPILDI

Bölge üreticisinden elma, yaş üzüm, arpa, kanola, yonca gibi ürünlerin de içinde yer aldığı 26 kalem ürün alımı yapan Konya Şeker'in çikolata üretiminde kullandığı ve bölgede üretimi mümkün olmayan fındık için ödediği 52 Milyon TL'lik tarımsal girdi bedeli düşüldüğünde Konya çiftçisine 1 sene zarfında (2018) yaptığı ödeme 2,21 Milyar TL'nin üzerinde gerçekleşti.

TOHUMDA SÖZLEŞMELİ ÜRETİME 10 MİLYON LİRA ÖDENDİ

Ülkemizin en yüksek kapasiteli Tohum Üretim ve İşleme Tesislerinden birine de sahip olan ve ülke tohumculuğunun en köklü şirketlerinden biri olan BETA Ziraat'ı da bünyesinde bulunduran ve şeker pancarı, ayçiçeği, mısır, barbunya, fasulye, soğan gibi ülkemizde yaygın şekilde ekimi yapılan 29 kalem tohumluk ve fidenin üretimini de ağırlıklı olarak bölgedeki üreticilerine sözleşmeli olarak yaptıran Konya Şeker, 2018 yılında söz konusu tohumluklar için üreticilere 10 Milyon 119 Bin 208 TL tutarında ödeme yaptı.

SADECE PANCARLA SINIRLI KALACAKTI

Konya Şeker'in amacının daha çok üreterek üreticilerine daha çok ürettirmek olduğunu söyleyen PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, “eğer biz, bizim üreticimiz pancar ile birlikte bu bölgede üretilen her ürünün üreticisidir, biz üreticimizin ürettiği her ürünü işleyebilecek tesislere sahip olmalıyız demeseydik Konya Şeker'in bugün üreticiye ödeyebileceği ürün bedeli pancar bedeli ile sınırlı kalacak üstelik de üretici yüzlerce yıldır bu topraklarda ürettiği buğday, arpa gibi geleneksel ürünlerde pazarda büyük alıcı olmadığı için tüccarın veya piyasa belirleyicilerinin verdiği fiyata el mahkûm rıza göstermek zorunda kalacaktı.

300 BİN TON AYÇİÇEĞİ İTHALATININ ÖNÜNE GEÇİLDİ

Ayçiçeği üretimi yine bölgede 50 bin tonlar seviyesinde kalacak, aradaki 250-300 bin ton ayçiçeği ithalatla karşılanacak, yaklaşık 500 milyon liralık ayçiçeği parası bölge üreticisinin cebi yerine Ukrayna, Romanya veya başka ülkelerin çiftçisinin cebine girecek, onların yıllık geliri olacaktı.

AYÇİÇEĞİNDE KONYA'YI ÜRETİM MERKEZİ YAPTIK

Biz 2018 yılında 100 Bin Ton ayçiçeği alımı yaptık. Bu ürün için 226 Milyon 203 Bin 500 TL ödeme yaptık. Bizim alımını yaptığımızdan daha fazlası oluşan pazarda satıldı. Biz büyük alıcı olarak fiyatın düşmesine müsaade etmedik ve çiftçimiz kazandı. Hamyağ Fabrikası ile biz süreci başlattık ve ayçiçeğinde Konya'yı üretim ve ticaretin merkez illerinden biri konumuna taşıdık.

HAYVANCILIKTA KONYA TÜRKİYE'NİN BİR NUMARASI

Aynı şey hayvancılık için de söz konusudur. Bugün Konya hayvancılıkta Türkiye'nin bir numarası. Et-Süt Entegre Tesisi, Hamyağ Fabrikası ve diğer tarımsal ürünleri doğrudan alıp işleyen tesislerimizin işlevi üreticimizin açığa üretim yapmamasını sağlamak ve piyasada büyük alıcı olarak fiyatları üretici lehine dengelemek, bu vesileyle de üretimde sürekliliği ve sürdürülebilirliği sağlamaktır.

PANCARIN YANINA 25 KALEM EKLEDİK

Biz pancar parası haricinde üreticiye tarımsal ürün bedeli olarak 2018'de 2 Milyar 262 Milyon 867 Bin 465 TL ödeme yaptık. Yani 14 yılda yaptığımız yatırımlar ile pancarın yanına 25 kalem tarımsal ürün ekledik, 1999'daki 50 Milyon 894 Bin 501 TL'lik tarımsal ürün bedeli ödememizi 2 Milyar 262 Milyon 867 Bin 465 TL'ye taşıdık.

2 MİLYAR LİRA YURT DIŞINA GİDECEKTİ

Konya Şeker üretici ortaklarına Çumra'daki 2'nci şeker fabrikası ile tarımsal ürünleri doğrudan işleyen diğer 11 tesisi kazandırmasaydı bugün üreticisine sadece Konya Merkez'deki şeker fabrikasının alımını yapacağı 1 Milyon 855 Bin Ton pancarın ürün bedeline karşılık gelen 350 Milyon TL ödeme yapabilecek, bugün ödemesini yaptığı 2 Milyar 262 Milyon 867 Bin 465 TL ile aradaki farkı oluşturan 1 Milyar 912 Milyon TL'lik tarımsal ürün bedelinin önemli bir kısmı ithalat bedeli olarak yurt dışına çıkacak, büyük bir kısmı da bölge çiftçisinin geliri olmayacaktı.

ÇİFTÇİNİN GELİRİNİ ARTIRDIK

Eğer biz o üretim tesislerini yapmasaydık pancar parasının haricinde diğer ürünler için ödediğimiz bu paranın önemli bir kısmı bölge üreticisinin cebine girmeyecek hatta bölgede üretilen ve bizim alıcısı olduğumuz ürünleri de üretici alın terinin karşılığı olan fiyatlardan satamayacaktı. Bizim başarı ölçütümüz pancar parasının üzerine koyduğumuz ve çiftçimize ödemesini yaptığımız her ilave milyonlar, milyarlardır. Bu miktarı ne kadar çok arttırabilirsek üreticinin geliri de üretimi de o kadar çok artmış demektir.

ÜRÜN OLGUNLAŞTI MI HASAT ETMEK ZORUNDASINIZ

2018 ekonomik dalgalanmanın olduğu bir yıldı. Kur baskısı, talepte daralma, üretimden çekilen firma haberleri hepimizi endişelendirdi. En çok da tarım sektörünü tedirgin etti. Tarımsal ürünün bir özelliği var olgunlaştı mı hasat etmek zorundasınız. Ürün tarlada uygun zamanı beklemez. Tarımsal ürünün ticaretinde yavaşlama bir sene sonraki üretimi olumsuz etkiler.

ÇİFTÇİYE KARŞI NAZLANAN OLDU MU?

Bu dönemde alımda nazlananlar oldu mu? Olduğunu duyduk. Üretimini kısanlar oldu mu? Öyle söylentiler çıktı. Biz çiftçinin ürünü tarlada beklemez dedik, 2018'de ürün alımlarımızı üst seviyeye çektik, üreticimize 2 Milyar 262 Milyon 867 Bin 465TL ödeme yaptık.

Biz şunu biliyoruz, daha çok tesis daha çok üretim, daha çok üretim daha çok tarımsal ürün, daha çok tarımsal ürün üreticiye daha çok gelir demektir" dedi.

TARIMDANHABERYorumlar

Toplam 2 Adet Yorum Yapılmış.
10 Ocak 2019, 11:33

vatandaş
Recep KONUK bey bu ülkenin tarım ve hayvancılığı için çok kıymetli bir değerdir; Bu değerin, iş işten geçmeden bilinmesi dileğiyle; Zira yarın çok geç olabilir ve yanlışı düzeltebilecek gücü ve potansiyeli bulamayabiliriz.
08 Ocak 2019, 01:01

tahir
konya şekerin faaliyetlerini takdirle izliyorum başarılarının devamını diliyorum

Yorum Yapın

* tarimdanhaber.com'da yayınlanan tüm yorumların cezai ve hukuki sorumluluğu yorumu yapan kişinin kendisine aittir. tarimdanhaber.com yapılan yorumlarla ilgili herhangi bir konuda sorumluluk kabul etmemektedir.
* Yorum yapan kişiler tarafından oluşturulan içerikler herhangi bir ön incelemeye tabi değildir. İlgili yorumlar hakkında tarafımıza başvurulmadığı sürece ilgili içeriğin hukuka uygunluğu tarafımızdan denetlenmemektedir.
* Yapılan yorumlar kişiler tarafından oluşturulduğu için bu yorumların doğruluğu ve güncel bilgiler olup olmadığı tarimdanhaber.com tarafından kabul edildiği anlamına gelmemektedir.

Ekonomi HABERLERİ