Veteriner Hekimler Günü ile ilgili olarak kutlama mesajı

Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül, 25 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü ile ilgili kutlama mesajı yayınladı. 

Veteriner Hekimler Günü ile ilgili olarak kutlama mesajı
banner200

Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül, yayınladığı kutlama mesajında şunları kaydetti: "Dünya Veteriner Hekimler Günü sebebiyle bir kez daha belirtmek isteriz ki; Sağlıklı hayvan, sağlıklı gıda, sağlıklı insan ve sağlıklı toplum ile çevre sağlığı ve biyogüvenlik gibi bir çok alanda veteriner hekimler çok önemli çalışmalara imza atmaktadır. Tüm Dünyada yaşanan Covid-19 salgını da bir kez daha, veteriner hekimsiz insan sağlığının ve refahının olamayacağını göstermiştir.

Ülkemizde kadim bir sağlık meslek grubundan olan veteriner hekimler; özellikle son 150 yılda tarihe mal olan hizmetlerine, özellikle viral ve bakteriyel salgınların kontrol ve eradikasyonlarındaki engin deneyimlerine, koruyucu hekimlik, epidemiyoloji konusundaki başarılı faaliyetlerine, teşhis ve aşı üretimindeki bilgi birikimlerine ve Covid-19 ile mücadele ettiğimiz bugünlerde ülkemize has virüsün izolasyonu ve genetik haritasını ortaya koyan bilim insanlarımızın veteriner hekim olmalarına rağmen, ülkemizde halen hak ettiği değeri alamayan ve özellikle son zamanlarda sağlık meslek grubuna yönelik bir kısım yasal düzenlemelere dahil edilmeyen meslek mensuplarıdır.

Veteriner hekimler olarak sağlığa verdiğimiz bunca emek ve katkının yanı sıra ve veteriner hekimlere yönelik onlarca şiddet fiili ortada iken ve her şeyin ötesinde ulusal ve uluslararası kabullerde sağlık sınıfında olmasına rağmen, kısa bir süre önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen sağlıkta şiddet yasasında veteriner hekimlere yer verilmemesi tarafımızca anlaşılamamış ve meslek mensuplarımızı büyük bir üzüntüye sevk etmiştir.

Başta İnsan sağlığı olmak üzere, çevre sağlığını, biyogüvenliği, sosyal hayatı, ekonomiyi, ticareti ve değerlerimizi ciddi oranda tehdit ve tahrip ederek, bütün Dünyayı kuşatan Covid-19 pandemisi sebebiyle neredeyse dünya nüfusunun çoğunluğu evlerinde kalmasına rağmen tüm veteriner hekimler, ülkemizin en büyük metropolünden, ülkenin en ücra köşesindeki köy ve mezrasına kadar mücadele kapsamında sahadadır. Bir taraftan laboratuvarlara kapanarak hayatları kurtaracak aşı ve serum üretmek için olağanüstü gayret gösterilirken, diğer taraftan sahada, salgın ve zoonotik hastalıklara karşı koruyucu aşılamalar, hastalık mihraklarına müdahale, tedavi hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi, insanımızın gıda güvenliğinin sağlanması ve sahipsiz sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi gibi hizmetler onlarca riske rağmen gece gündüz demeden devam ettirilmektedir.

Covid-19 ile; Tek Sağlık konseptini tanımlayan, hayvan sağlığı, insan sağlığı ve çevre sağlığının birbirinden ayrılamayacak bir bütünün parçaları olduğu, önlemenin tedaviden daha önemli ve öncelikli olduğu daha iyi anlaşılmaktadır.Koruyucu hekimlik hizmetleri kapsamındaki tüm veteriner hekimlik faaliyetleri hem daha ekonomik, hem de insan sağlığı ve çevre sağlığının korunmasını sağlamak adına çok daha etkindir.

Tüm dünyada sağlık meslek sınıfları hızla ve güçlü bir organizasyonla “Tek Sağlık” konsepti altında birleşirken, ülkemizin de bu konuda ilerleme kaydetmesi bugün ve gelecekte meydana gelmesi olası pandemiler ile milli ve yerli etkin mücadele etme gücüne kavuşmasını sağlayacaktır.

Türk Veteriner Hekimleri Birliğine bağlı Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası olarak diyoruz ki, Tek Sağlık uygulamaları için yasal ve yapısal düzenlemelere bir an önce başlanmalıdır. Tek Sağlık Yasası çıkarılmalı, ülkesel ve küresel olayları değerlendiren Zoonotik Hastalıklar Kontrol ve Araştırma Merkezi, Sağlık Bakanlığında Veteriner Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığında Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatları kurulmalıdır. Veteriner Fakültelerinin fiziki ve eğitim altyapıları güçlendirilmeli, ARGE çalışmalarına daha fazla yatırım yapılmalı ve stratejik konumları itibariyle Veteriner Kontrol Enstitüleri her yönü ile güçlendirilmelidir.

Bu kapsamda Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve bağlı odalar olarak her türlü desteği ve hizmeti vermeye hazırız.

Stratejik önemi bir defa daha ortaya çıkan mesleğimiz ile ilgili; fiili hizmet, sağlıkta şiddet, fiziki altyapıdan ve eğitim kalitesinden yoksun çok sayıda fakülte sayısı, kaliteli eğitim ve kaliteli mesleki uygulamalar ile tüm mesleki haklarımız için olumlu katkılarının ve yasal düzenlemelerin olacağı ümidiyle tüm meslektaşlarımıza olağanüstü gayretleri için teşekkür ediyor, Dünya Veteriner Hekimler Gününü kutluyor, selam ve saygılar sunuyorum."

TARIMDANHABER

Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2020, 16:56
YORUM EKLE
banner151

banner251