TİGEM'de hayvan ölümleri Sayıştay'ın dikkatini çekti: 47.7 milyon lira zarar etti!

TİGEM'de 2018 yılında ölen ve mecburi kesime tabi tutulan hayvan sayısındaki fazlalık dikkat çekti. Sayıştay raporlarına göre, TİGEM, 2018 yılında hayvan ölümleri ve mecburi kesimden dolayı 47.7 milyon lira zarar etti.

TİGEM'de hayvan ölümleri Sayıştay'ın dikkatini çekti: 47.7 milyon lira zarar etti!
banner200

Türkiye'nin önemli tarım işletmesi konumunda bulunan TİGEM son günlerde hayvan ölümleri ile gündemde. CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “TİGEM ülkemiz tarımı için önemli ve stratejik bir kurumdur, ancak ülkemiz için kurumdan beklenen işlev giderek daralmaktadır. Sudan’da tarım için görevlendirilen TİGEM, ülkemizde asli işlerinde başarısız bir dönem yaşıyor. Bitkisel üretim yanında Sayıştay raporlarında 2018 yılında hayvan ölümleri de dikkat çekicidir. 8.660.789 TL'si hayvan ölümlerinden, 39.073.881 TL'si mecburi hayvan kesimlerinden doğan zararların varlığı açıklanmaya muhtaçtır. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Hayvancılık Teknik Yönergesinde öngörülen oranın çok üzerindeki ölümler dikkat çekidir.” dedi. 

2018'DE ÖLEN VE MECBURİ KESİME GİDEN HAYVAN SAYISI 

Gürer, “2018 yılında; Dönem başı mevcudunun %2,8'i oranında 844 baş sığır, %2,8'i oranında 5.095 baş koyun, %5,3'ü oranında 156 baş keçi, %3,6'sı oranında 37 baş at, %17,6'sı oranında 178 baş ceylan ölmüştür. Yine 2018 yılında;  dönem başı mevcudunun %8,7'si oranında 2.675 baş sığır,%10,6'sı oranında 19.072 baş koyun,%15,0'i oranında 442 baş keçi,  %1,8'i oranında 18 baş ceylan mecburi kesime tabi tutulmuştur. 2018 yılında ölüm ve mecburi kesime tabi tutulma sonucu toplam Büyükbaş (sığır) kaybında, Anadolu ve Gök höyük işletmelerinde kayıp %14,5 ve Çukurova İşletmesinde kayıp  %15 oranında gerçekleşmiştir. Koyun kaybında, kayıp oranını Karacabey İşletmesinde %20,9 ve Malya İşletmesinde %22,9'a ulaşmıştır. Keçi kaybı Anadolu İşletmesinde %11,7 ve Ceylanpınar İşletmesinde %25,8 olarak gerçekleşmiştir. Ceylan kaybı da Ceylanpınar işletmesinden meydana gelmiştir. Ölümler ve mecburi kesimlerin bir nedeni vardır. Bu hayvanlara gereken bakım, kontrol, tedavi sağlanamaması ile ölüm gerekçeleri araştırılmalıdır.” dedi.

YÖNERGEYİ KATLAYAN ÖLÜMLER VAR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “TİGEM teknik yönergesine göre ölüm ve mecburi kesim toplamının buzağı ve danalarda %6'yı, düve, genç boğa ve ergin sığırlarda ise %5'i, kuzu ve oğlakta %5'i, toklu, çebiç, yetişkin koyun ve keçilerde %2'yi geçmemesi öngörülmektedir. 2018 yılında meydana gelen büyükbaş (sığır) kayıpları yaklaşık iki katına, koyun kayıpları yaklaşık dört katına ve keçi kayıpları da yaklaşık altı katına çıkmıştır. Mecburi kesim genelde hastalık hali durumlarında oluşur ki, devlete ait bir kuruluşta  hayvan sağlığı yönünden eksikliklerin varlığı da anlaşılabilir bir durum değildir. Hayvan ölümleri ve mecburi kesimler mutlaka gerekçeleri ile ele alınıp, konu hakkında çözüm üretilmesi sağlanmalıdır.” diye konuştu.

SAYIŞTAY RAPORLARINA YANSIYANLAR

Sayıştay raporuna göre, 2018 yılı içerisinde ithali gerçekleştirilerek ülkeye girişine izin verilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara ait kayıtların incelenmesi sonucunda; Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yer alan ‘ithaline izin verilen hayvanlar listesi’nde sayılmayan Sarole, Brangus, Aubrac ırkı hayvanların ülkeye girişine müsaade edildiği görülmüştür. Diğer yandan 2018 yılı içerisinde ülkemize Romanya’dan giriş yapan 13.420 büyükbaş hayvandan 1.637 adedinin karantinada bekleme süresi içinde ölmüş olması da bu hayvanlarla ilgili yeterli araştırmaların ülkeye girmeden önce yapılmadığı kanaatini oluşturmaktadır.

Damızlık Sığır İthalat Teknik Kriterlerinin A maddesinde de, ithal edilecek damızlık dişi sığırların ırkları sayılmıştır. Buna göre;

A- Sütçü ırklar; Holstein, Jersey, European Red

B- Kombine Irklar; Simental (Fleckvieh),Brown Swiss, Mondbeliard

C- Etçi Irklar; Angus, Charolais, Limousin, Hereford, Belgium Blue

D- Manda; Akdeniz Mandası, Jaffarabadi, Murrah ithaline izin verilen ırklar olarak sayılmıştır. Bakanlık listesinde sayılmayan Sarole, Brangus, Aubrac ırkı toplam 117 adet hayvan 2018 yılında ülkeye giriş yapmıştır.

Ülkeye giriş yapan 13.420 büyükbaş hayvandan 1.637 adedinin karantinada ölmüş olması bu hayvanlarla ilgili ihracatçı ülkede yeterli tetkikler yapılmadığı kanaatini oluşturmaktadır.

05.05.2018 tarihinde yasaklı ülke listesinde olduğu bildirilen Romanya’dan, bu tarih sonrasında  kontrol belgesi düzenlenmemiştir. “ denilmektedir. Keza raporda ”Hayvan hastalıkları hem insan hem hayvan sağlığını tehdit ettiği gibi, hastalıklarla mücadele edilmesi ekonomiye de ağır bir yük getirmektedir. Hastalıklarla mücadele için yapılan giderler bir yana, 2018 yılında sığır tüberkülozu, sığır brusellozu, koyun ve keçi brusellozu, vb hastalıklar nedeniyle kamu kaynaklarından 115.538.299,59 TL hayvan sahiplerine tazminat olarak ödenmiştir. Bu nedenle hayvanların ülkeye girişlerinin Bakanlık tarafından sıkı bir şekilde takip edilmesi, ithali yasaklanan hayvanların yurda sokulmaması için yetkili gümrük idareleri ile koordinasyonun artırılması için gerekli tedbirlerin alınması, hasta hayvanların daha ülkeye girmeden bulunduğu ülkede mümkün olduğunca tespitleri yapılarak yurda girişine izin verilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.” denilmektedir.

Sayıştayın da saptadığı gibi ithal hayvanların hastalıklarla ilgili takip ve kontrollerinin dahi düzenli kılınmadığı görülmektedir.

TARIMDANHABER

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2020, 23:40
banner207
YORUM EKLE
YORUMLAR
TOPUZ
TOPUZ - 2 yıl Önce

İŞLETMELERİ TURİST GİBİ GEZİP SELFİ ÇEKTİRİP SİYASET YAPAN BOŞ BAYAN VE ONUN GİBİLERE SORUN. ONLAR LİYAKATLI VE EHİLDİRLER.

Muz
Muz - 2 yıl Önce

Ülkemizde bitkisel ve hayvansal üretimin arttırılması için lütfen tarım teşkilatlarında çalışan veya emekli olan işin ehli tecrübeli samimi kimseler idareci olmalı.Teknik personel branşların görev almalı.Kurumlarda denetim artırılmalı. Gereksiz harcamaların önü kesilmesi. Üretime katkısı olmayan pasif idarecileri Türkiyenin kaybedeceği zamanı yoktur.İşin ehli tecrübeli üretime eğitime katkısı olan gereksiz işlerle uğraşmaya İdareciler atanmalı. Masa başında tarım olamayacağı gibi teknik eleman alanlarında uygulamaya ağırlık verilmeli.Teknik eleman börü memuru olarak değil teknik açıdan üretime katkı sağlayacak şekilde çalışmalıdır.Tarımda teknik eleman uygulamadan mahrum ancak evrak memuru olmuş.Nu da gerçekten içler acısı bir durum.

vettek
vettek - 2 yıl Önce

son 5 yıl içinde istifa edip giden veteriner personelini daha çok arar tigem...

Ahmet bahçıvan
Ahmet bahçıvan - 2 yıl Önce

Tigem genel müdürü bu zararı çıkarmak için firmamalara haksızlık ederek sözleşme ve şartnameye uymayarak teminatları irat kaydederek çıkarmaya çalışıyor yazık günah

Ülkede
Ülkede - 2 yıl Önce

Veteriner Hekim bitti mi ki Başka meslekten biri TİGEM in başında

Mustafa kopkur
Mustafa kopkur - 2 yıl Önce

Sayın tigem yetkilileri yani sayın genel müdür ceylanpinara aradığınız müdür siz bu adamı ceylanpinara müdür atadınız. Bu adam daha önce dalaman tigem den yosun üretme tesisini bitirdi dalamandaki mal varlığını araştırın.

Davut
Davut - 2 yıl Önce

Personelin küsturuldugu görevde yükselme sınavlarına bile girmediği doğru mu.. Kimle çalışacak kimle ureteceksiniz

Hasan serin
Hasan serin - 2 yıl Önce

Ben 300 koyun projesini aldım arkadaşlar almaz olaydım. Başta bütün memurlar bankalar zorluk çıkardılar. Sonrada bize 1360 TL borçlanıp 1100 TL bize verdiler ama borç 1360 TL. Varın 260 TL nere gitti hesabı siz bulun. Meram yetersiz başka köye yer yaptırdım kaymakamlık mera müd herkes sana karşı şikayetten başımı alamıyorum. Devlet projesinin arkasında durmuyor bizi kendini bilmez memurlara bırakıp rezil ediyor. 67 kuzu telef ettim kendimi bilmezlerin yüzündesaygılarımla


banner251