Tarım İl Müdürlüğü kalem kalem çalışmalarını açıkladı

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Necdet Çiçek, 2020 yılı Mart ayı içerisinde yapılan faaliyetleri kamuoyuna açıkladı.

Tarım İl Müdürlüğü kalem kalem çalışmalarını açıkladı
banner200

Tarım İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kalem kalem yapılan çalışmalar aktarıldı. İşte Mart ayında yapılan çalışmalar şu şekilde:

Bitkisel Faaliyetler

Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği ödendi.

2019 yılı üretim sezonuna ait Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği ödemesi gerçekleştirildi. İlimizde 25.736 çiftçiye 411.910 dekar alan için 70.24717 TL destekleme ödemesi yapılmıştır.

Fark Ödemesi Destekleri ödendi.

2019 yılı üretim sezonuna ait Fark Ödemesi Destekleri ödemesi gerçekleştirildi. İlimizde Dane Mısır için 543 çiftçiye 13.344 dekar alan için 598. 898 TL ve Hububat için 23 çiftçiye 596 dekar alan için 47.375 TL olmak üzere toplamda 646.273 TL destekleme ödemesi yapılmıştır.

Çeltik Tohumu dağıtıldı.

İlimiz Merkez ve Çilimli İlçesinde olmak üzere toplamda 57 çiftçiye 32.910 kg çeltik tohumu dağıtılmıştır.

Bayilik Belgeleri düzenlendi.

İlimizde 1 adet Gübre Dağıtıcı Belgesi ve 1 adet Tohum Bayi Belgesi düzenlenmiştir.

Fidan pazar satış kontrolleri yapıldı.

Pazar yerlerindeki fidan satışları, teknik personeller tarafından kontrol edilmiştir.

Çayır Mera ve Yem Bitkileri

Meralarda otlatma planı takip edildi.

İlimizdeki meraların otlatma planına uygun olarak otlatılıp otlatılmadığının belirlenmesi amacıyla meralar incelenmiştir.

 Meralara gübre atıldı.

15 ton Kalsiyum Amonyum Nitrat (%26'lık) gübresi İl Müdürlüğümüz gözetiminde İlimizdeki 1.258 da mera alanına Muhtarlıklar tarafından atılması sağlanmıştır.

İstilli merasında dikilen fidanlar dikenli tel ile korumaya alındı.

11.11.2019 tarihinde yapılan 11 milyon fidan dikim etkinliğinde İl Müdürlüğümüz tarafından İstilli merası içine dikilen fidanları büyükbaş hayvanlardan koruma amaçlı olarak 850 m. dikenli tel çit uygulaması yapılmıştır.

 Hayvancılık Faaliyetleri

Hayvan hastalıkları ile mücadele;

2020 yılı Mart ayı içerisinde, 62 Köy 16 Mahallede 18.996 adet büyükbaş hayvana proje kapsamında Şap aşısı, 45 köy 10 mahallede 1.116 adet büyükbaş hayvana sığır brusellozu,62 Köy 12 Mahallede 18.923 adet büyükbaş hayvana sığırların nodüler ekzantemi, 8 köyde 231 adet küçükbaş hayvana koyun keçi vebası ve 2 köyde 127 adet küçükbaş hayvana brusella aşısı koruyucu olarak uygulanmıştır. Koruyucu olarak 16 köyde 47 köpeğe kuduz aşısı uygulanmıştır.

İlimizde meydana gelen ve sağlık kuruluşlarına intikal eden 42 adet ısırık vakası için köpek ve kediler 10 gün müşahede altına alınmış ve müşahede sonucunda kuduz hastalığı yönünden olumsuz bir durum gözlenmemiştir.

Hayvanların tanımlanması çalışmaları;

İlimizdeki 2.231 adet büyükbaş ve 237 adet küçükbaş hayvana kulak küpesi takılmıştır.

Hayvan ve hayvansal ürün işlemleri;

İlimizden diğer illere Veteriner Sağlık Raporu ile 394 adet büyükbaş hayvan, 3.935.587 adet kanatlı sevki yapılmıştır. İlimizden diğer illere 34.263 kg karkas et, 10.440 kg sakatat, 500 kg kemik unu sevki yapılmıştır.                       

İlimizde mevcut 3 kesimhanede kesimi gerçekleştirilen 216 adet büyükbaş hayvanın kesim öncesi ve kesim sonrası muayeneleri yapılarak 60.427 kg sağlıklı etin tüketime sunulması sağlanmıştır.

Hayvancılık Desteklemeleri;

2019 yılı Anaç Koyun-Keçi Desteklemeleri kapsamında 96 yetiştiriciye 6.206 küçükbaş hayvan için toplam 155.150 TL destekleme işlemi gerçekleştirilmiştir.

2019 yılı 1. Dönem Buzağı desteklemesi kapsamında 4.307 yetiştiriciye 8.630 buzağı için toplam 3.095.495 TL destekleme işlemi gerçekleştirilmiştir.

Hayvan hastalık tazminat desteği kapsamında 6 yetiştiriciye toplam 36.814 TL destekleme işlemi gerçekleştirilmiştir.

 Su Ürünleri Faaliyetleri

İlimiz genelinde Mart ayı içinde; 38 perakende ve iç su denetimi yapılmıştır.

Çift kabuklu yumuşakça izleme programı kapsamında 3 adet kum midyesi numunesi alındı.

5 adet amatör balıkçılık belgesi, 4 adet gerçek kişilerin ruhsat tezkeresi düzenlenmiştir.

2020 Yılı İç Sularda Av Yasağı Başladı

İç sularda av yasağı, 15 Mart 2020 tarihi itibari ile başladı. 4/1 ve 4/2 Numaralı Ticari ve Amatör Avcılığı Düzenleyen Tebliğlere göre; iç sularımızda 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında Sazangiller, Kadife, Şiraz ve Yayın balığı avcılığı yasaktır. Akarsularımızda olta ile Tatlısu Kefali ve Gümüş Balığı avı serbesttir. 15 Haziran' a kadar sürecek olan av yasağı döneminde yasak türleri avlayan veya satan balıkçılara idari para cezası ile yasaklı ürüne ve av aracına el koyma işlemi uygulanacaktır.

Gıda ve Yem Kontrol Faaliyetleri

714 adet gıda ve yem denetimi gerçekleştirilmiştir.

Mart ayı içerisinde il genelinde faaliyet gösteren; gıda üretim, satış ve toplu tüketim işyerlerinde 703, yem satışı yapan işyerlerinde 11 olmak üzere toplam 714 adet denetim yapılmıştır.

Alo Gıda 174 hattına gelen 27 şikâyet incelenmiş olup, olumlu sonuçlanmıştır.

 164 adet gıda ve yem numunesi alınmıştır.

Gıda İhracatı için 156, izleme vb. programlar için 5, yem izleme programları için ise 3 adet olmak üzere toplam 164 adet numune alınmıştır.  Alınan ihracat numunelerinin tamamının analiz sonuçları ile izleme vb. nedenlerle alınan numunelerin sonuçları uygun çıkmıştır.

Gıda İşletmelerine 58 adet kayıt belgesi verilmiştir.

Gıda İşyerlerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik gereği başvuran gıda iş yerlerinden 58'ine işletme kayıt belgesi verilmiştir.

 İhracat İşlemleri

İlimizdeki ihracatçı firmaların başvurusu üzerine; mart ayı içerisinde ihraç edilen 3.595 560 kg fındık ve ürünleri için 325 adet, 1.079.253 kg diğer gıda maddeleri için 36 adet, 291.828 kg orman ürünleri için 23 adet olmak üzere toplam; 4.966.641 kg, ürün için 384 adet ihracat sertifikası düzenlenmiştir.

 Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Altyapı Faaliyetleri

Ekonomik Yatırım Projeleri

Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap başvurularının değerlendirmesi sonucu kabul edilen 1 proje sahibi ile Hibe Sözleşmesi imzalanmış. 1 yatırımcıya ise 3 ay ek süre verilmiştir. Ayrıca, geçmiş etaplarda tamamlanan projelerin 6 aylık rutin kontrollerine devam edilmiştir.

 Uzman Eller Projesi

Kırsal Kalkınma Destekleri Uzman Eller Projesi kapsamında hak kazanan 25 yatırımcının 7 si ile hibe sözleşmesi imzalanmıştır. Diğer hak sahibi yatırımcılar ile ilgili süreç devam etmektedir.

 Genç Çiftçi Projesi

2016, 2017 ve 2018 yıllarında Genç Çiftçi Projesi Kapsamında proje uygulayan genç çiftçiler ile ilgili anket çalışmaları ile rutin kontrollerine devam edilmiştir.

 Arazi satışları ile ilgili işlemler gerçekleştirilmiştir.

2020 yılı Mart ayında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 231 adet parselin satışı ve 6 adet intikal işlemi sonuçlandırılmıştır.

Tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğin önlenmesi projesi kapsamında yeraltı ve yerüstü su kaynaklarında belirlenen istasyonlardan 27 adet numune alınmıştır.

 Çiftçi Borcu Erteleme

03/01/2020 tarihli ve 30997 Sayılı  Resmi Gazetede yayımlanan 2015 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında doğal afetler nedeniyle zarar gören gerçek veya tüzel kişi üreticilerin T.C Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar ve bu karara dayanılarak hazırlanan  "T.C Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin 2020/4 nolu  Uygulama Esasları Tebliği 25 Mart 2020 tarihinde yayımlanmıştır. Konu ile ilgili ilçeler bilgilendirilmiştir.

 Yatırım İzleme Projeleri

Valilik İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne 1 Ocak – 31 Mart dönemine ait Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu ve Yatırım Projeleri İzleme Raporları gönderilmiş olup ayrıca İl Yatırım Takip Sistemine girişleri yapılmıştır.

 İstatistik Bilgi Sistemi (İbs) Veri Girişleri

Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerine esas teşkil etmek üzere, her hafta çiftçilerden, hayvan pazarı ve sebze pazarından ürünlerin fiyatlarının alınması çalışmaları tamamlanmıştır.

 Genel Sağlık Sigortası Tahkikatları Ürün Maliyetleri

Düzce İli Merkez İlçesinde 2020 yılı Genel Sağlık Sigortası, 2022 Sayılı Kanun vb. zirai gelir hesaplaması uygulamalarına esas olmak üzere ilimizde yer alan ürünlerin yıllık net gelirleri hazırlanmıştır.

 Cevizde Budama Demonstrasyonu

Yenitaşköprü köyünde 2 dekar alanda tesis edilen ceviz bahçesinde budama demonstrasyonu yapılarak çiftçilerimize örnek budama gösterilmiştir.

 Zarar Ziyan Tespitleri

Zarar ziyan, şikâyet vs. ile ilgili çiftçilerimizin talep ettikleri durumlar yerinde incelenerek tutanak ve rapor haline getirilerek kendilerine bilgi verilmiştir.

 Bilgi Belge İsteme

Mahkeme ve diğer kurumlardan mart ayı içerisinde talep edilen bilgi ve belgeler düzenlenerek gönderildi.

 Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS)

Tarımsal Ürün Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) kapsamında İl ve ilçe sistem sorumlularımız tarafından günlük olarak market, hal, pazar, aracı ve üreticiden alınan verilerin sisteme girişleri yapılmıştır.

TARIMDANHABER

YORUM EKLE

banner251