Kurban kesim yerleri ve kesim ücretleri belirlendi

Yalova'da Kurban Hizmetleri Komisyonu Kararı yayınlandı. Kararda kurban kesim yerleri ile kesim ücretleri de belirlenirken, küçükbaş kurban kesim, yüzme ve parçalama ücreti 100 TL, büyükbaş kurban kesim, yüzme ve en az dört parçaya ayırma ücreti 500 TL olarak açıklandı.

Kurban kesim yerleri ve kesim ücretleri belirlendi
banner200
banner217

Yalova Valiliğinin 29.6.2020 tarih ve 2020/1 sayılı Kurban Hizmetleri Komisyon kararı yayınlandı.Kararda kurban kesim yerleri ile kesim ücretleri de belirlendi.

İlgili karar şu şekilde:

2020 yılı Kurban Bayramında (31 Temmuz 2020) kurban kesmek isteyen vatandaşlarımızın, kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak kesebilmelerini sağlamak amacıyla kurban satılacak ve kesilecek yerlerin belirlenmesi, kesim yapacak kişilerin eğitilmesi ve bu konulara ilişkin diğer hususlarla ilgili tedbirlerin alınması ile ilgili şartların düzenlenmesi için "Yalova Valiliği İl Kurban Hizmetleri Komisyonu” 29 Haziran 2020 tarihinde Vali Yardımcısı Ercan ÇiCEK başkanlığında il Müftülüğünde toplanarak aşağıda belirtilen maddeleri karar altına almıştır.

a) Kurban Satış Yerleri İle İlgili Esaslar:

1. ilimiz Belediyesince Kurbanlık satış yeri olarak Kurtköy Ada 111 Parsel 9'da bulunan

6.000 m2 alanın tahsis edilmesine, 2020 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ hükümlerine göre Belediyece hazır hale getirilmesine, bunun dışında kurbanlık satış yerlerinin oluşmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına,

2. Kurbanlık için ilimize gelen hayvanların, sağlık yönünden Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimlerince ve Belediye Zabıta ekiplerince denetlenmesine,

3. Kurban satış yerinde hayvan girişlerine, 01 Temmuz 2020 tarihinden sonra izin verilmesine,

b) COVİD-19 Kapsamında Kurban Satış ve Kesim Yerlerinde Alınması Gereken Tedbirler ve Uyulması Gereken Esaslar

1. Kurban satış ve kesim yerlerinde COVlD-19 salgını sebebiyle ağız ve burnu kapatacak şekilde maske kullanılması, en az 1 ,5 metre olacak şekilde fiziki mesafe kurallarına uyulması, el teması (tokalaşma) olmamasına, satış ve kesim yerlerinin tüm girişlerinde ve içerisinde belirli mesafelerde el antiseptiği veya hijyeni sağlayacak uygunlukta kolonya bulundurulması hususlarında gerekli tedbirlerinin satıcılar tarafından alınması,

2. Hayvan satış alanında insan kalabalığını önlemek için hayvan ve insanların girişçıkışına uygun kontrollü kapılar oluşturulmasına, hayvan satış alanında 8 m2' ye bir kişi (müşteri ve satıcı beraber) olacak şekilde kontrollü insan girişinin sağlanması,

3. Hayvan satış ve kesim alanının giriş kapılarına ve uygun yerlerine, COVlD-19' dan korunma önlemleri ile ilgili bilgilendirici kuralların olduğu tabelaların veya afişlerin asılmasına,

4. Satış ve kesim yerlerinin girişlerinde vatandaşların ateşi ölçülerek, ateşi 380C üzerinde olanlara tıbbi maske takılması, girişlerine izin verilmemesi ve sağlık kuruluşuna yönlendirilmesinin sağlanmasına,

5. Hayvan satış alanı içerisinde ulaşılabilir yerlerde el yıkamak için lavabolar oluşturulmasına, Abdesthanelerde ve tuvaletlerde eksik malzeme olmaması iç gerekli tedbirlerin alınmasına ve devamlı sıvı sabun ve kâğıt havlu bulundurulmasına,

6. COVİD-19 kapsamında kurban satış ve kesim yerlerinde alınması gereken tedbirler ile gerekli hazırlıkların ilgili belediye tarafından yapılması,

c) Kurban Kesim Yerleri İle İlgili Esaslar:

1. a) Büyükbaş Hayvanlar İçin: Kurban kesim yeri olarak Bursa yolu üzerinde bulunan Kasaplar Tevzi Kooperatifine ait Mezbahane ile Kurtköyde bulunan Aksoy Mezbahanesinin kullanılmasına,

b) Küçükbaş Hayvanlar İçin: Kurban kesim yeri olarak Kurtköyde bulunan Aksoy Mezbahanesinin kullanılmasına,

Kesim yeri olarak izin verilecek yerlerin dikkatli bir şekilde incelenmesine ve kesilecek hayvanların kanlarının derelere akıtılmaması için gerekli çalışmaların ve hazırlığın yapıldıktan sonra izin verilmesine,

3. Ana Cadde ve sokaklar üzerinde kurban kesimi yapılmasının yasaklanmasına ve takibinin, zabıta, emniyet ve jandarma ile birlikte yapılmasına, kurbanlarını kendisi kesen vatandaşların, çevreyi kirletmelerine ve etrafa kötü görüntü vermelerine müsaade edilmemesine,

4. Kurban satış ve kesim yerlerinde (resmi ve özel) komisyonca belirlenecek yeterli sayıda personelden (veteriner hekim, çevre mühendisi vs) oluşan "Kurban Kontrol ve Denetim Birimi” kurulmasına, kurulacak bu birimin kurban bayramından önce bütün kesim yerlerini denetlemesine, yaptıkları denetim sonucunda uygun gördükleri yerlere sertifika düzenleyerek ilgili kişilere verilmesine, Kurban Kontrol ve Denetim Biriminin:

Belediye Başkanlığından 1 (bir), Tarım ve orman müdürlüğünden 2 (iki), Sağlık Müdürlüğünden 1 (bir) , Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden 2 (iki) ve TDV den 1 (bir) personelden oluşturulmasına.

5.Kurban Bayramı günlerinde,

a) Belediye Başkanlığınca, yeterli sayıda personel ve zabıta,

b) Tarım ve Orman, Çevre Şehircilik ve Sağlık müdürlüklerince denetim görevi yapmak üzere her gün ikişer görevli ve şoförleri ile birlikte birer araç görevlendirmelerine,

c) Kurban kesimi yapan işletmelerce gerekli sağlık tedbiri alınmasına, gerek görüldüğünde, 112 acil servisinden sağlık desteği istenmesine,

d) II Müftülüğünce kesim yerinde görev yapmak üzere, yeterli sayıda Din Görevlisi görevlendirilmesine, görevlendirilecek tüm personelin isim ve telefon numaralarının il müftülüğüne bildirilmesine,

6. Kurbanla ilgili sekretarya işlerinin Müftülük Din Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılmasına,

7. Civar köylerde (Hacı Mehmet Köyü, Safran Köyü, Kirazlı Köyü, Elmalık Köyü, Samanlı Köyü gibi) çirkin görüntülerin oluşmaması, sağlıklı ortamda kurbanların kesilmesi için, muhtarlıkların ve vatandaşların bilgilendirilmesine,

8. Mecburi kesimler dışında, gebe ve damızlık niteliği taşıyan dişi büyükbaş ve küçükbaş hayvanların, küpesiz ve raporsuz getirilen hayvanların Yalova Belediyesi zabıta ekiplerince denetim yapılarak kurban olarak satış yerlerine girişlerine ve kesilmesine müsaade edilmemesine,

9. Kesilecek kurbanların kulak numaralarının toplanarak, Tarım ve Orman il Müdürlüğüne teslim etmeleri için ilgili müdürlükçe, taşeron firmalara ve özel kesim yeri sahiplerine yazı yazılmasına,

10. Kurban kesimi bittikten sonra kurban atık ve çöplerinin Yalova Belediyesi tarafından hemen toplanmasına ve kurban kesim yerlerinin temizlenmesinin sağlanmasına,

11. Mezbahanelerde kesim yaptırılmasına,

12. Resmi kesim mekânlarında bulundurulması gerekli elemanların özel kesim mekânlarında da imkânlar ölçüsünde bulundurulmasına ve denetlenmesine,

13. Kurban satış yerlerinin hazır hale getirilmesine 1 Ay'dan önce hayvan hareketlerinin başlatılmamasına,

14. Zoonoz hastalık şüphelerinde sağlık müdürlükleri ile tarım ve orman müdürlükleri etkin iletişim kurarak birlikte gerekli önlemleri almalı. Kamuoyunda paniğe neden olunmasından kaçınılmalıdır.

c) Geçici Kesim yerleri:

Geçici kesim yeri kullanmak isteyen işletmeler Yalova Halkbank Şubesinde bulunan TR:740001200936200005000128 IBAN no'lu Kurban Komisyon Hesabına 200 ti yatırılarak Kurban Hizmetleri Komisyonuna (il Müftülüğüne) müracaat ettikleri takdirde, Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ gereği belirlenen esaslara uygun olarak, "Kurban Kesim Yerleri Kontrol Formunun” (Ek-6) her kurban kesim yeri için, komisyon tarafından belirlenen denetçilerce doldurulmasına, 60 üstü puan alanlara geçici kesim izni (Uygunluk Belgesi) almak isteyenlerin,

Geçici kesim izni (Uygunluk Belgesi) almak isteyenlerin söz konusu ücreti ilgili hesaba yatırdıktan sonra müracaatın 15 Temmuz 2020 tarihine kadar il müftülüğüne ( Kurban Hizmetleri Komisyonuna) yapmasına,

d) Kesim Ücretleri:

1. Kurbanlarını kendileri kesecek olan vatandaşlara müsaade edilmesine, 2. Kurbanlarını ücret karşılığı kestirmek isteyenler için,

a) Küçükbaş kurban kesim, yüzme ve parçalama ücreti: 100.00 TL,

b) Büyükbaş kurban kesim, yüzme ve en az dört parçaya ayırma ücreti: 500 TL, karşılığında kesilmesine,

Son Hükümler:

1. Alınan kararların Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne verilip, halka duyurulmasına, ayrıca komisyon üyelerinin temsil ettiği kurumların web sitesinde yayınlanmasına,

2. Kesim ruhsatı verilen yerlerin adres ve telefonlarının polis ve jandarmaya bildirilmesine, 

3. Emniyet ve Jandarma tarafından, Kurban kesim ve satış yerleri ile mezbahanelerin giriş yerlerinde meydana gelebilecek huzursuzluk, dolandırıcılık ve asayişi bozacak tutum ve davranışların önlenebilmesi için, bayram süresince güvenlik ve asayiş tedbirlerinin alınmasına,

4. Komisyonun görevini engelleyenler hakkında rapor tutulup ilgili mercilere gönderilmesine,

5. Kurban kesim yerlerinde görevlendirilecek personel ve kesim elemanları için gerekli olan "Görevli Kimlik Kartı” ve "Kesim Elemanı Kimlik Kartı” belediye tarafından düzenlenerek ilgililere verilmesine,

6. Plânlanan kurban satış yerinin aydınlatma ve hazırlanmasının Yalova Belediyesi tarafından yapılmasına veya yaptırılmasına,

7. Bütün birimler Kurban Bayramı süresince, kendisine düşen sorumluluk çerçevesinde kurbanla ilgili iş ve işlemlerini, 2020 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ Hükümlerine göre yürütmesine,

8. İl Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından uygun görülen kurban satış ve kesim yerlerinin adres ve telefonlarının kamuoyuna duyurulması için Yalova Valiliğinin, Yalova Müftülüğünün, Belediye Başkanlığının, Tarım ve Orman Müdürlüğünün, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün, ilçelerdeki ilgili kuruluşların Web sayfalarında yayınlanmasına, basının bilgilendirilmesine, muhtarlık ve cami ilan panolarına asılmasına,

9. Bu kararın birer örneğinin gereği için; Belediye Başkanlığına, İl Jandarma Komutanlığına, il Emniyet Müdürlüğüne, ilçe Kaymakamlıklarına, Kadıköy Belde Belediye Başkanlığına, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve komisyonda üyesi bulunan birim Müdürlüklerine (eposta ile) gönderilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir…

TARIMDANHABER

YORUM EKLE
banner151

banner251