Gençlerin tarıma ilgisini artırmak için özel eğitim!

Gençlerin tarıma ilgisini artırmak için Ziraat Bankası'nın Ankara'dan başlattığı Genç Çiftçi Akademisi'nin eğitim ağı genişliyor. Çukurova Üniversitesi'nden sonra Harran Üniversitesi'yle yapılan protokolle Şanlıurfalı genç çiftçilere yönelik eğitim başlatıldı. Eğitim programında gençlere, büyükbaş süt hayvancılığı, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve örtüaltı tarım konularında eğitim verilecek.

Gençlerin tarıma ilgisini artırmak için özel eğitim!
banner200
banner217
Gençlerin tarıma olan ilgisini artırmak, belli konularda tarımsal üretim ve yatırım yapmayı öğretmek, eğitimli ve bilinçli genç çiftçiler yetiştirmek ve gençlere tarım alanında girişimcilik bilinci kazandırmak üzere Ziraat Bankası tarafından geliştirilen Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi Şanlıurfalı genç çiftçilerle eğitimlere başlıyor.

İŞBİRLİĞİNİ BAŞLATMANIN HEYECANINI YAŞIYORUZ

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi ilgili olarak Harran Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Apan Konferans Salonu'nda bir tanıtım ve imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Ziraat Bankası Kredi Politikaları Genel Müdür Yardımcısı M. Cengiz Göğebakan “Bugün, finans tarafında Ziraat Bankası, eğitim tarafında Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi gibi, ülke tarımına farklı yönleriyle katkı sağlayan, ülkemizin iki önemli kurumu olarak, yeni bir yaklaşımla tarıma ve tarımın geleceğine katma değer sağlayacak bir işbirliğini başlatmanın heyecanını yaşıyoruz. İnsana yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğuna inanıyor ve bu inançla ülkemizin en önemli aktifi olan gençlerimize tarım alanında yeni bir fırsat sunuyoruz.

TARIM BANKACILIĞINI FARKLI BİR BOYUTA TAŞIYORUZ

Bugün, Şanlıurfa'da da başlatacağımız Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi ile ülkemizdeki tarım bankacılığını farklı bir boyuta taşıyoruz. Biz hem ülkemizin hem de ülkemiz tarımının bugününe ve geleceğine inanıyor ve güveniyoruz. Tarımda verimli, karlı ve sürdürülebilir büyüme ile gelişmeyi sağlamak için eğitimli ve bilinçli üretim yapmanın önemini biliyoruz. Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi ile tarım sektöründe kendi işini kurmayı ya da bu sektörde çalışmayı düşünen ya da halen bu alanda çalışan gençlerimize eğitim alma imkanı sağlayarak, ülkemiz ve ülkemiz tarımı için geleceğin tohumlarını atıyoruz" dedi.

GENÇLERİN TARIMA İLGİSİNİ ÇEKMEK İSTİYORUZ

Törende söz alan Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık ''Bu projenin gençlerin tarıma ilgisini çekmek ve tarımla uğraşanların eğitim düzeyinin yükseltilmesi bakımından fevkalade isabetli bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Ziraat Genç Çiftçi Akademisi tarımsal üretimde girdilerin azaltılması, çevrenin korunması konusundaki yenilikçi yaklaşımların tarım sektöründe yaygınlaşmasına katkı sağlayacaktır. Bu eğitim programı ile kursiyerlere üretim için gerekli teknik bilgilerin yanı sıra iş sağlığı ve güvenliği, girişimcilik, iletişim ve iş ahlakı, pazarlama gibi konularda da eğitim verilecek. Bu vesile ile bu projenin hayata geçmesini sağlayan Ziraat Bankası yöneticilerine şükranlarımı sunuyorum" dedi.

GENÇLERE TARIM ALANINDA YENİ İSTİHDAM ALANI AÇMAYI HEDEFLİYORUZ

Ziraat Bankası Tarım Politikaları Bölüm Başkanı Ferhat Pişmaf ise yaptığı konuşmada “Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisiyle, gençlere tarım alanında yeni istihdam ve iş alanları açmayı, gençlere tarımda bilerek yatırım ve üretim yapmayı öğretmeyi, halen tarımsal üretim yapan gençlerin teknik ve finansal bilgi düzeyini artırmayı, eğitimli ve bilinçli genç çiftçiler yetiştirmeyi ve tarımın geleceğinde söz sahibi olacak gençleri bugünden kazanmayı hedefliyoruz.

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi, başlangıcını Ankara'dan yaptığımız, geçtiğimiz hafta Çukurova Üniversitesi'nde ikinci adımını attığımız, bugün de Harran Üniversitemiz ile devam eden Bankamızın üniversitelerle işbirliği yaparak gerçekleştirdiği bir eğitim programıdır'' dedi.

Genç Çiftçi Akademisi

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi nedir?

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi, gençlerin tarıma olan ilgisini arttırmak, başvuru koşullarını taşıyan gençlere belirli konularda tarımsal üretim ve yatırım yapmayı öğretmek, eğitimli ve bilinçli genç çiftçiler yetiştirmek ve gençlere tarım alanında girişimcilik bilinci kazandırmak üzere Ziraat Bankası tarafından geliştirilmiş olan, Banka – üniversite - kamu ve özel sektör işbirliğine dayalı bir eğitim programıdır.

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi'nin amacı nedir?

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi,

-Gençlere tarım alanında yeni istihdam ve iş alanları açmayı,

-Gençlere tarımda bilerek yatırım ve üretim yapmayı öğretmeyi,

-Halen tarımsal üretim yapan gençlerin teknik ve finansal bilgi düzeyini arttırmayı,

-Eğitimli ve bilinçli genç çiftçiler yetiştirmeyi,

-Tarımın geleceğinde söz sahibi olacak gençleri bugünden kazanmayı amaçlamaktadır.

Kimler yararlanabilir?

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi'nden,

-Üretim konusuyla ilgili teknik bilgisini arttırmak,

-Yeni tarımsal yatırım yapmak,

-Mevcut tarımsal işletmesini büyütmek veya geliştirmek,

-Bir tarımsal işletmede çalışmak isteyen ve başvuru koşullarını taşıyan Genç Çiftçiler ve Genç Çiftçi adayları yararlanabilir.

Eğitim ücretli mi?

Eğitim için katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Tüm eğitim ve eğitim materyalleri ile ilgili masraflar Ziraat Bankası tarafından karşılanmaktadır. Eğitim boyunca katılımcılara belirli miktarda yemek ücreti ödenecek, konaklama ihtiyacı olması halinde anlaşmalı otellerdeki konaklama giderlerine katkı yapılacak ve eğitim süresince ücretsiz olarak hayat ve sağlık sigortası yaptırılacaktır.

Başvuru şartları nelerdir?

Genç Çiftçi Akademisi'ne başvuru koşulları şunlardır:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

-Türkiye'de yerleşik olmak

-18 yaşını tamamlamış – 30 yaşından gün almamış olmak

-Asgari lise mezunu olmak

-Eğitim verilecek konularda tarımsal faaliyet yapmayı veya mevcut tarımsal faaliyetini büyütmeyi ya da bir tarımsal işletmede çalışmayı istemek

-Medeni haklarını kullanma hakkına sahip olmak

-Kredi kullanmasına engel bir durumu olmamak

Kimlere öncelik verilecek?

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi'ne başvuranlar arasında aşağıdaki özellikleri taşıyanlara öncelik verilecektir:

-Kadın çiftçiler/çiftçi adayları

-Tarımla ilgili teknik lise veya üniversite mezunları

-Ailesine ya da kendisine ait tarım işletmesinde çalışanlar

Hangi konularda eğitim verilecek?

Eğitim konularının, ülkemizde özellikle kaliteli yatırıma, üretime ve ara elemana ihtiyaç duyulan alanlar olması hedeflenmektedir. Bu amaçla öncelikli olarak aşağıdaki konularda eğitim verilmesi planlanmaktadır:

-Büyükbaş Süt Hayvancılığı

-Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği

-Örtüaltı Tarımı

Eğitim süreci nasıldır?

Düzenlenecek programlar teknik eğitim ve staj aşamalarından oluşmaktadır.

Azami beş hafta sürecek teknik eğitimler, eğitimin düzenleneceği yerde bulunan ve Ziraat Bankası'nın belirleyeceği üniversitelerin teknik bölümleri tarafından verilecektir. Azami üç hafta sürecek stajlar ise Ziraat Bankası ve ilgili üniversite tarafından belirlenecek çiftliklerde ve/veya ilgili üniversitenin uygulama işletmelerinde yapılacaktır.

Her biri 20 kişilik sınıflar halinde düzenlenecek eğitimler haftanın altı günü devam edecek ve devam zorunluluğu bulunacaktır. Teknik eğitim ve staj sırasında/sonunda katılımcılar sözlü/yazılı sınava tabi tutulacaktır.

Eğitimin içeriğinde neler var?

Genç Çiftçi Akademisi'nin teknik eğitim aşaması iki bölümden oluşmaktadır:

1.Üretim konusuna özel teknik bölüm

Faaliyetin tanıtımı

Faaliyetle ilgili (bitki, hayvan, bina, makine ekipman vb.) unsurlar

Yatırım ve iş süreçleri ile bunların yönetimi

Üretim, pazarlama, satış zinciri, gıda güvenliği

2.Ortak konular

Yatırım analizi ve yatırım kararı verilmesi

Finansal okuryazarlık

Finansman (kredi – teşvik – hibe ve destekler)

İşletme/çiftlik yönetimi ve kayıt sistemi

Tarım sigortaları

Ortak iş yapma kültürü

Eğitim boyunca akademik bilgilerin yanısıra ağırlıklı olarak uygulamaya yönelik pratik bilgiler verilecek ve konularında uzman kişilerin katılımı ile eğitimler desteklenecektir.

Kimler Başarı Sertifikası alabilecek?

Katılımcılar teknik eğitim ve staj sırasında/sonunda programlarını tamamladıktan sonra yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacak, programı başarı ile tamamlamaları halinde Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi Başarı Sertifikası almaya hak kazanabileceklerdir.

Genç Çiftçi Akademisi Başarı Sertifikası ne kazandıracak?

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi Başarı Sertifikası, Ziraat Bankası ve eğitimi veren üniversitenin onayını taşıyacaktır. Bu yönüyle her şeyden önce programı başarıyla tamamlayıp, Sertifika almaya hak kazanan Genç Çiftçiler için hayat boyu önemli bir referans olma niteliği taşımaktadır.

Sertifika almaya hak kazanan Genç Çiftçiler, kendi yatırımlarını yapmak için Ziraat Bankası'nca uygun koşullarla sunulan kredilerden yararlanarak yatırım yapmak suretiyle kendi işletmelerine sahip olabilecektir.

Aile işletmesinde ya da kendi adına mevcut işletmesinde tarımsal faaliyet yapmakta olan ve Sertifika almaya hak kazanan Genç Çiftçiler de işletmelerini geliştirmek için Ziraat Bankası tarafından uygun koşullarla sunulan kredilerden yararlanabileceklerdir.*

Bir tarım işletmesinde çalışmak isteyen gençler ise Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi Başarı Sertifikası'nın referans özelliği ile çiftliklerde iş bulabilme imkanına kavuşabileceklerdir.

TARIMDANHABER

YORUM EKLE
banner151

banner251