Anız yakmanın zararları nelerdir?

Bayburt Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Abdurrahman Müftüoğlu, anız yangını ile ilgili üreticileri uyardı.

banner255
Anız yakmanın zararları nelerdir?
banner200

Müftüoğlu, 1993 yılından itibaren anız yakmanın yasak olduğunu vurgulayarak, “Hasat sonrası tarlada kalan değer taşımayan, bitki artıklarının ortadan kaldırmak, böcek ve diğer zararlıları ortadan kaldırmak, toprak işlemeyi kolaylaştırmak, hastalıkları önlemek, yabancı ot tohumlarını yok etmek ve en ucuz maliyetle tarla hazırlığı yapak için anızlar yakılmaktadır. Geçmiş yıllarda çok yaygın olmakla birlikte, şu an için çok nadir olarak anız yangınları ile karşılaşılmaktadır. Modern tarımda anız yakmanın son derece hatalı bir uygulama olduğu yapılan araştırmalar neticesinde yakılan alanlardaki zararın telafi edilemez boyutlara ulaştığı ortaya konmuştur” dedi.

Açıklamasına maddeler üzerinden devam eden Müftüoğlu,  anız yakmanın zararlarını tek tek aktardı:

Anız Yakma Sonucu Oluşan Zararlar Nelerdir?

1. Anız yakma esnasında toprağın en üst katmanında sıcaklık 50-750 C derecelere kadar çıkar. Bu sıcaklıkta tüm organik madde yok olur. Organik madde yağış sularının emilmesi ve tutulması, erozyonun önlenmesi, toprağın havalandırılması, bitki besin madde ihtiyaçlarının karşılanması gibi çok önemli işlevlere sahiptir.

2. Bitki artıkları toprağı su ve rüzgâr erozyonuna karşı koruma sağlamaktadır. Anız yakma sonrasında koruyucu bitki örtüsü yok olduğundan toprak erozyona açık hale gelmektedir.

3. Anız yakılması ile toprağın verimliliği azalır. Sap artıkları çürüyerek toprağın Karbon, Azot ve diğer bitki besin elementleri içeriğini artırmaktadır.

4. Anız yakma ile tarımsal üretim için gerekli olan mikroorganizma faaliyetleri azalmaktadır.

5. Sanılanın aksine hastalık, zararlı ve yabancı ot gelişimi artmaktadır.

6. Anız yakılması havayı kirletmekte, yola yakın alanlarda görüş mesafesini azaltmakta ve trafik kazalarına neden olmaktadır.

7. Anız yakma esnasında: çevredeki hasat edilmemiş tarımsal ürünler, tarımsal alet ekipmanlar, yerleşim yerleri, yaşamsal ve tarımsal yapılar, ormanlar da yanmaktadır.

8. Anızz yakma ile doğal denge bozulmaktadır. Yakma esnasında pek çok yabani hayvan zarar görmekte ya da yuvalarını yaşam alanlarını terk etmek zorunda kalmaktadırlar.
 

Anız Yakmanın Önlenmesi için Neler Yapılabilir?

1. Anız yakmanın ana gerekçesi olan daha iyi tohum yatağı hazırlama işlemi modern tarım teknikleri kullanılarak yapılmalıdır.

2. Hasat toprak yüzeyine yakın yapılmalıdır.

3. Hasat sonrası anızların sap parçalayıcı aletlerle parçalanması çürümeyi kolaylaştıracaktır.

4. Hastalık ve zararlılar ile mücadele de en uygun mücadele yöntemi seçilmelidir.

5. Anıza doğrudan ekim metotları ile hem toprak işleme maliyetleri azalmakta hemde toprak uzun yıllar canlılığını korumaktadır.

Bu kapsamda;

Anız yakma işlemi 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 6831 sayılı Orman Kanunu ile yasaklanmıştır. 2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun 20. Maddesine dayanılarak 2019 yılında kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 31 Aralık 2018 tarih ve 30642 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2019/1 nolu 'İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğinin' (l) bendine göre belirlenmiştir. İlgili mevzuat uyarınca "anız yakanlara her dekar için 60,11 TL idari para cezası verilir. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır." hükmü uygulanacaktır.

TARIMDANHABER

YORUM EKLE
YORUMLAR
Ali rıza
Ali rıza - 2 yıl Önce

Mazotun litresi olmuş 7 lira akil vermekle olmuyor tarlanın imari il tarımda onlarca kişi boş yatiyor birini Allah için arazide gören varmı örnek 1 dönüm yer yetistirsinler madem görelim

banner151

banner251