Veteriner Hekimleri Birliğinden Covid-19 aşı tepkisi! Bu adaletsizliği hak etmiyoruz!

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, veteriner hekimlerin Covid-19 aşısında öncelikli grup içerisinde yer alması gerektiğini belirterek, "Veteriner hekimler de bu ülkenin bir sağlık çalışanıdır ve bu adaletsizliği hak etmemektedir" dedi.

Veteriner Hekimleri Birliğinden Covid-19 aşı tepkisi! Bu adaletsizliği hak etmiyoruz!
banner200

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: "Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan ve bugüne kadar sadece ülkemizde 18 binin üzerinde vatandaşımızın can kaybına yol açan Covid-19 Pandemisi, olağanüstü tedbirlere ve mücadeleye rağmen, dünya genelinde hızla yayılmaya ve ölümlere sebep olmaya devam etmektedir. Ülkemiz ve milletimizin geleceği açısından hayati derecede öneme haiz yerli ve milli Covid-19 aşısının geliştirilmesi ve üretimi konusunda başta veteriner hekim kökenli virolog akademisyenlerimiz olmak üzere bütün ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarımız büyük bir özveri ve gayret içerisinde beşeri hekimlerle birlikte ortak bir şekilde çalışmalarını devam ettirmektedir.

MİLLİ AŞIMIZIN UYGULANMASI BİZLERİ SON DERECE GURURLANDIRACAK

Yapılan bu çalışmaların büyük bir kısmının veteriner hekim kökenli Virolog akademisyenlerimiz tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Veteriner Araştırma Enstitülerinde ve özel sektöre ait veteriner aşı ve biyolojik ürün imalatı yapan tesislerde gerçekleştiriliyor olması veteriner hekim meslek mensupları tarafından gurur ve övünç kaynağı olmuştur. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanması ve Covid-19 ile mücadelede milli aşımızın uygulanması bizleri son derece gururlandıracak ve mutlu edecektir. 

Veteriner hekim meslek gurubu olarak bizler bu süreçte ülkemiz genelindeki yaklaşık 32 bin meslektaşımız ile Veteriner Halk Sağlığı, hayvan sağlığı, çevre sağlığı ve gıda güvenliğinin sağlanması kapsamında hizmetlerimize bir an olsun dahi ara vermeksizin çalışmalarımızı ülkemizin en zorlu coğrafyasında ve en ücra köşelerinde sürdürmeye devam ettik ve etmeye de devam edeceğiz. Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak yaptığımız 8 Aralık 2020 tarihli basın açıklamasıyla veteriner hekimlerin de öncelikli olarak aşı kapsamına alınması gerektiği uyarısını yapmıştık.

Ancak geldiğimiz süreçte başta Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve ilgili kuruluşlar nezdinde yaptığımız şifahi görüşmelere ve yazışmalara rağmen ve Covid-19 pandemisi ile ilgi yapılan çalışmalarda onca emeği ve katkısı ortada iken, veteriner hekimler Sağlık Bakanlığı tarafından aşılamada öncelikli gurup olarak değerlendirmeye dahi alınmamıştır. Adalet ve hakkaniyetten yoksun ve uzak olan bu karar ve uygulama "Tek Sağlık” konsepti gereğince temel sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olan veteriner hekim meslek mensuplarında adeta şok etkisi yapmış, son derece üzmüş ve hayal kırıklığına uğratmıştır. 

VETERİNER HEKİMLER HANGİ GEREKÇE İLE BU GURUBA DAHİL EDİLMEDİ?

COVID-19 aşısının ülkemize başta sağlık personeli olmak üzere riskli meslek guruplarına uygulanacağı açıkça ifade edilirken, sağlık personeli olmalarına rağmen veteriner hekimler hangi gerekçeyle bu gruba dahil edilmemiştir? Veteriner hekimler de bu ülkenin bir sağlık çalışanıdır ve bu adaletsizliği hak etmemektedir. Tüm dünyada veteriner hekimlerin toplum sağlığı hizmetlerinin vazgeçilmez bileşeni olarak insanlık için ne kadar önemli bir görev yaptıkları ortada iken, bu görevlerini görmezden gelenlere tekrar hatırlatmak isteriz ki; Veteriner hekimliğin asıl amacı insan sağlığına hizmet olup, Covid-19 ile bir kez daha veteriner hekimsiz toplum sağlığının olamayacağı görülmüştür.

Covid-19 sadece beşeri hekimleri değil, veteriner hekimleri de yıpratmıştır. Ülkemiz genelinde, kamuda ve serbest olarak çalışan yaklaşık 32 bin meslektaşımız veteriner halk sağlığı, hayvan sağlığı, hayvan refahı, çevre sağlığı, gıda güvenliği ve sınır aşan hastalıklar konusunda kliniklerinde ve ülkemizin en ücra yerlerinde mesai mefhumu gözetmeksizin 7/24 görev yapmaya ve katkı vermeye devam ederlerken halkımız ile yakın mesafelerde bulunmaları söz konusudur. Bu durum hem veteriner hekimler, hem de hayvan sahipleri için risk oluşturmakta ve Covid-19 hastalığının yayılmasının ciddi anlamda artmasına sebep olmaktadır. Nitekim yüzlerce veteriner hekim meslektaşımız Covid-19’a yakalanmış, tedavi görmüş, 14 veteriner hekim meslektaşımız da hayatını kaybetmiştir. 

Daha önce açıkladığımız gibi, Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak; Söz konusu Covid-19 aşısının uygulanmasında; kamuda, özel sektörde çalışan ve mesleğini serbest olarak icra eden veteriner hekim meslek gurubunun öncelikli ve riskli gurup olarak değerlendirilerek ilk etapta aşılanması, Covid-19 enfeksiyonun bulaşma riskinin azaltılmasına ve  söz konusu salgının eradikasyonuna önemli ve ciddi katkılar sağlayacaktır."

TARIMDANHABER

Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2021, 16:10
YORUM EKLE
YORUMLAR
Muhlis Atay
Muhlis Atay - 9 ay Önce

Ülkemizde Yerli ve Milli Covid-19 aşısının geliştirilmesi ve Üretilmesi aşamalarının tüm süreçlerinde, Veteriner hekim kökenli Virologlar, Veteriner Araştırma Enstitüleri ve Veteriner Aşı ve Biyolojik Ürün Üretim tesisleri kullanılmış ve kullanılmayada devam etmektedir. Veteriner hekimler olarak ülkemiz için hayati öneme sahip olan bir problemin çözümüne katkı sağlamak bizler için gurur ve övünç kaynağı olmuştur.
Yapılan bu çalışmaların en kısa sürede tamamlanması ve Covid-19 ile mücadelede milli aşımızın uygulanması Veteriner Hekim meslek gurubunu son derece gururlandıracak ve mutlu edecektir. Ancak veteriner halk sağlığı, hayvan sağlığı, çevre sağlığı, gıda güvenliği ve gıda güvenilirliğinin teminatı kapsamında ülkemizin en ücra köşelerinde 7/24 görev yapan ve "Tek Sağlık” konsepti gereğince temel sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olan Veteriner Hekimlerin, aşılamada öncelikli gurup içerisinde yer almaması son derece haksız ve mesleki etik kurallarına aykırı bir uygulama olmuştur. KÜLFETTE EŞİT MESLEK GURUPLARI, NİMETTE FARKLI MUAMELEYE TABİİ TUTULAMAZ

Vet Hekim
Vet Hekim @Muhlis Atay - 9 ay Önce

Sayın Atay,
Önce veteriner hekim ve yardımci personelin kendisi sağlık personeli olduğuna inanacak. Hangi siyasi görüşten olursa olsun Tarım ve orman işkolunu reddecek, bu iş kolundaki tüm sendikalardan istifa edecek, sağlık işkolundaki Sendikalar bu işi çözene kadar hiçbir sendikaya üye olmayacak,bulunduğu ilin veteriner hekim odasına kayıt olarak mücadelesini burada sürdürecek. Çözüm budur.
Resmi vet Hekim, serbesti
Serbest, resmi vet Hekimi hor görmeyecek ve kollayacak, çözüm mesleki dayanışmadir. Başka çözüm yok

Bir bilmece
Bir bilmece - 9 ay Önce

Mühendislere iyileştirme yapılırken mühendis olmayan, sağlıkçılara iyileştirme yapılırken sağlıkçı olmayan, her iki bakanlığın umursamadığı, sendika popülizmine maruz meslek grubu nedir?

İlker
İlker - 9 ay Önce

Bence gündem olmak için konuşmuş. Risk grubundan kastedileni anlamıyorsa diyecek birşey yok.

İlker Bey
İlker Bey @İlker - 9 ay Önce

Burada mesele sağlık çalışanı sayılıp sayılmamaktadır. Tam gün yasası çıkarken klinikler kapanacaginda hatırlanan veteriner hekimler, fiili hizmet ve sağlıkta şiddet yasasında dislandilar. Çalışanın aleyhine bir durum var ise veteriner hekimler hatırlanıyor, lehte bir durumda görmezden geliniyor. Tarım Bakanlığında ve mevcut sendikalar nezdinde ise tamamen show malzemesi oluyorlar. Yapılan buna itirazdan ibarettir. Rahatsızlık duymayın

hekim
hekim @İlker - 9 ay Önce

İlker Bey Veteriner hekimler hastalığın ne demek olduğunu televizyondan ve sanal alemden öğrenmiyorlar. Bunun Okulunu okuyor ve teorik ve tatbiki eğitimini alarak hekim ünvanı alıyorlar. bunu anlayamayana diyecek bir şey yok.

Hass binallah
Hass binallah - 9 ay Önce

Hadi ordan,
Aşı zamanlarında küçük meslek taassupları sergileyip ortadan kayboldunuz. Şimdide utanmadan sağlık çalışnayız diye ortada laf ediyorsunuz. Tek derdiniz var onu da herkes biliyor

banner151

banner251