Kotalar düştü çiftçi daha fazla pancar üretecek

Pankobirlik Başkanı Recep Konuk, nişasta bazlı şekerlerin kotasının düşürülmesinden dolayı 1.5 milyon ton daha fazla pancar üretileceğini belirterek, bu önemli karardan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Kotalar düştü çiftçi daha fazla pancar üretecek
banner200

Pankobirlik Başkanı Recep Konuk, nişasta bazlı şekerlerin kotasının düşürülmesinden dolayı yazılı bir açıklama yaptı. "NBŞ'de kota düştü pancar üreticisinin yüzü güldü" değerlendirmesinde bulunan Konuk, "Cumhurbaşkanımız 1 yılda 202 bin 500 ton NBŞ'ye pazarı kapattı, hem pancar üreticisi hem ülke hayvancılığı hem de tüketici kazandı" dedi.

AB İLE UYUMLU HALE GELDİ

2001 yılında çıkarılan Şeker Kanunu ile yapılan düzenleme sonucu Türkiye'nin Avrupa ülkelerine göre kişi başına 5-7,5 kat fazla NBŞ tüketmek durumunda kaldığını hatırlatan PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, “Sayın Cumhurbaşkanımız son bir yılda aldığı iki karar ile NBŞ kotasını iki kez yarı yarıya düşürerek %2,5 seviyesine çekilmesini sağladı. Bu seviye gelişmiş ülkelerin gıda standartları ile uyumlu bir seviyedir" ifadesinde bulundu.

ISRARLA DİLE GETİRDİK

Pankobirlik olarak 2001'de yürürlüğe giren Şeker Kanunun hem hazırlık sürecinde hem de uygulama sürecinde pancar şekeri ikamesinde kullanılan ürünlere tanınan yüksek kotanın hem tüketici sağlığı açısından taşıdığı riskleri, hem ülke tarım sektörüne olumsuz etkilerini hem de pancar tarımındaki daralmanın ülke hayvancılığına olumsuz yansımalarını ısrarla dile getirdiklerini hatırlatan Konuk, şunları kaydetti:

CUMHURBAŞKANIMIZIN KARARLILIĞININ İLANIDIR

"Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz yıl mart ayında NBŞ kotalarının %10'dan %5'e düşürüleceğini açıkladı ve 31 Temmuz'da yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile de NBŞ Kotası %5 olarak resmileşti. Sayın Cumhurbaşkanımız iki gün önce de NBŞ Kotasının %2,5'e düşürüldüğünü açıkladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın 1 yıl içinde aldığı bu iki karar Sayın Cumhurbaşkanımızın hem ülke çiftçisine, pancar üreticisine sahip çıkma hem de milletimizin sağlığını koruma konusunda kararlılığının ilanıdır"

TÜRKİYE'NİN 4 KAZANIMI OLDU

NBŞ kotalarının %2,5 olarak uygulanmasının hem tüketici sağlığını hem pancar üretimini hem de pancarın en çok desteklediği yan sektörlerden biri olan hayvancılığı olumlu etkileyeceğini vurgulayan Başkan Konuk, ülke gıda sektörünün de orta vadede bu karardan kazançlı çıkacağını belirterek şunları söyledi:

1.5 MİLYON TON DAHA FAZLA PANCAR ÜRETİLECEK

“Son bir yılda alınan iki karar ile NBŞ kotalarının %10'dan %2,5'e indirilerek 67 Bin 500 tonla sınırlandırılmasının ilk sonucu ülkemizin 200 Bin tonun üzerinde daha fazla pancar şekeri üretmesi demektir. Bu da yaklaşık 1,5 Milyon Ton daha fazla pancar üretimi anlamına gelir ki bu daha çok tarlaya iş bulunması çiftçinin daha çok pancar üretmesi demektir.

HAYVANCILIK POZİTİF MANADA ETKİLENECEK

Kararın ikinci sonucu ülke hayvancılığını pozitif manada etkileyecek olmasıdır. Malum ülkemizde son yıllarda en çok gündeme gelen konulardan biri et fiyatları ve hayvan ithalatı. Ülkemiz hayvancılığının en büyük meselelerinden biri yem materyali eksikliği. Özellikle kış aylarında kaba yem ihtiyacı had safhalara çıkıyor. Pancar ise kaba yem ihtiyacının en çok hissedildiği aylarda yani Aralık-Şubat aylarında bu ihtiyacı karşılayabilecek en önemli tarımsal ürünlerden biri.

KÜSPE VE MELAS ÜRETİMİ ARTACAK

Çünkü pancar Eylül-Ocak arasında fabrikalarda işlenen bir ürün ve şeker üretim sürecinde çıkan en önemli yan ürün küspe ve melas ise çok kıymetli besi materyali. Yani ülkemiz hayvancılığının kış aylarında ihtiyaç duyduğu kaba yem eksikliğini giderebilecek çok önemli bir kaynak. Bu karar ile azalacak NBŞ üretimi kadar artacak pancar şekeri üretimi, dolayısıyla da pancar üretimi ile ülkemiz 500.000 tonun üzerinde daha fazla küspe, 85.000 ton civarın da daha fazla melas üretebilecektir.

Bu daha fazla üretilebilecek besi materyalinin et üretimi karşılığı bir yılda yaklaşık 16.875 tondur ki bu da 80.000 civarında büyük baş besinin sorunsuz beslenebilmesi anlamına gelmektedir bu da bu miktarda canlı hayvan ya da karkas et ithalatından ülkemizin kurtulması demektir.

SAĞLIK AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR KARAR

Kararın üçüncü sonucu tüketici sağlığı açısındandır ve bu sonuç en az üretimdeki pozitif etki kadar hatta ondan bile değerli bir sonuçtur. Pancar şekeri yerine kullanılan tatlandırıcıların tüketici sağlığına etkileri bundan bir süre önce tartışılıyordu ya da tartışmalıydı. Günümüzde ise bu konu tartışmalı olmaktan çıkmış bu ürünlerin kullanımının tüm dünyada kısıtlandığı bir süreç başlamıştır.

Birçok ülke bu ürünlerin kullanıldığı içecekler başta olmak üzere gıda ürünlerine ilave vergiler koyarak tüketimlerini daraltmak için çaba sarf ederken obezitenin en önemli nedenlerinden biri olduğu kabul edilen bu ürünle piyasa mekanizması içinde mücadele gelişmiş ülkelerden başlayarak tüm dünya da yaygınlaşmaya başlamıştır. Keza Sağlık Bakanlığımızda geçtiğimiz aylarda yayınladığı Bilim Kurulu Raporu'yla NBŞ'lerin insan sağlığına olumsuz etkilerine dikkat çekerek söz konusu ürünün tüketimin sınırlandırılması tavsiyesinde bulunmuştu.

GIDA SEKTÖRÜ ORTA VADEDE KAZANÇLI ÇIKACAK

Bu kararın dördüncü sonucu ise gıda sektörümüzün yönünü orta vadede kazançlı çıkacağımız bir rotaya çevirecek olmasıdır. Her ne kadar bugün için NBŞ'ler hem üretim sürecinde kolay karışım özelliği ile maliyet, ucuz girdi olması sebebiyle özellikle ihracatta rekabet avantajı sağlıyor olsa da bu dünya pazarlarındaki gıda trendleri dikkate alındığında gıda sektörümüz açısından sürdürülebilir bir durum değildir ve orta ile uzun vadede gittikçe ihracat pazarlarımızı daraltabilecek riskler içermektedir.

Çünkü gelişmiş ülkelerde gıdadaki genel trend sağlıklı ve güvenilir gıdadır. Üst ve orta gelir gurubu ülke pazarlarında tüketici sağlığı birinci önceliktir ve tüketici sağlığını korumak için piyasa mekanizması içinde olan vergi mekanizmasının yanı sıra gıda ürünlerine yönelik içerik korumalı önlemler de alınmaktadır. Bu çerçevede bir çok ülkenin pancar şekeri yerine kullanılan tatlandırıcıların kullanıldığı ürünlere ilave vergi uyguladığını düşünürsek bunun şimdilik böyle olduğunu ve bu uygulamanın ileride içerik korumaya dönüşeceğini kestirmek için kahin olmaya sanırım gerek yoktur.

Gittikçe yaygınlaşan bu trend bizim gıda sektörümüzü beslenmekten ziyade doymanın temel öncelik olduğu düşük gelir gurubu pazarlardan başka pazarlara ihracat yapamaz hale getirebilirdi ki bu karar ile birlikte gıda sektörümüzün önüne yeni bir rota çizilmiştir ve inanıyorum ki fiyat rekabetinin yanı sıra ülkemiz gıda sektörü kalite ve sağlığı önceleyen ürünleri ile tüm dünya pazarlarında özellikle üst ve orta gelir gurubu pazarlarda boy gösterecektir.

Pancar üreticisi olarak biz yapacağımız üretimle ülkemiz gıda sektörünü büyütmeye, iç içe olduğumuz şeker sektörümüz de tüm gıda sektörümüzü desteklemeye, onlara yine üretim sürecinde maliyet avantajı sağlayacak sıvı pancar şekeri gibi ürünlerle katkı vermeye hazırdır.

Kararın ülkemiz ve üreticimiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, aldığı karar ile pancar üreticisine ve milletimizin sağlığına sahip çıkan Sayın Cumhurbaşkanımıza kararlılığı için bir üretici olarak bütün pancar üreticileri adına, bir tüketici olarak da milletim adına teşekkürlerimizi arz ediyorum."

TARIMDANHABER

YORUM EKLE
YORUMLAR
Üretim Düşecek
Üretim Düşecek - 3 yıl Önce

Lafla üretim yapılmaz. İddia ediyorum gelecek yıl Türkiye’de pancar üretimi düşecek.

Fabrikalar satıldı
Fabrikalar satıldı - 3 yıl Önce

Fabrikalar satıldı ürünü kim işleyecek,

Helal
Helal - 3 yıl Önce

Helal olsun bu kararı alandan ve alınmasına sebep olandan

banner151

banner251