Gıdada bilgi kirliliği ve Gıda Mühendisliği

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Songül, Gıda Hattı Dergisi'nde yayınlanan yazısında gıda güvenliği ile ilgili olarak yoğun bir bilgi kirliliği ve karmaşa yaşandığına dikkat çekti.

banner255
Gıdada bilgi kirliliği ve Gıda Mühendisliği
banner200

Bu konuda çarpıcı bir eleştiride bulunan Songül, şunları kaydetti: "Gıdaların üretim teknolojileri ve ürün özellikleri bilimsel-mesleki yetkinliğe sahip olmayan, konusunda uzman olmayan kişilerin popüler olmak, kitaplarının reklamını yapmak, satışını arttırmak ve muayenelerine gelen hasta sayısının arttırarak uzun kuyruklar oluşturması adına, bilgi sahibi olmadığı halde herhangi bir gerçekçi dayanağı olmadan yaptıkları yanlış ve bilimsellikten uzak bazı açıklamalar kamuoyuna yanıltıcı bilgiler vererek insanların akıllarını karıştırmaktadır"

Songül'ün 'Gıdada bilgi kirliliği / Gıda Mühendisliği' başlıklı yazısında öne çıkan başlıklar:

GÜVEN, KALİTE TEMELİNDE EĞİTİM ALIRLAR

Gıda mühendisleri; hammaddeden gelen besin öğelerini olabilecek en iyi düzeyde koruyarak, en az kayıpla üretimden-tüketime tüm süreçlerde sağlığa uygun, güvenli ve kaliteli gıda üretilmesi temelinde eğitim alırlar. Eğitimlerini, geleneksel yöntemler de dahil olmak üzere gıdaların üretim aşamalarında var olan sorunları tespit etmek, bunları önlemek, gıda üretim teknolojilerini geliştirmek üzere kullanırlar. Ayrıca gıda maddelerinin ambalajlanması ve depolanması, üretilen gıdaların kalite kontrollerinin ve resmi denetimlerinin yapılması, gıda alanında araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi konularında da görev ve sorumluluklar alırlar.

GIDA POLİTİKASI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORLAR

Gıda Mühendisleri, temel olarak gıda üretimi yapan firma ya da kurumlarda, hammadde alım, planlama, üretim, araştırma-geliştirme, projelendirme, depolama ve sevkiyat, kalite kontrol, standardizasyon gibi alanlarda çalışmakla birlikte, bu firma ya da kurumların, yönetim, satış, pazarlama gibi birimlerinde de görev alabilmektedir. Kamuda ise, laboratuvar, denetim ve kontrol hizmetleri ile yasal mevzuatın düzenlenmesi, uygulanması noktalarında görev almakta ve gıda politikaları oluşturma alanlarında çalışabilmektedirler.

GIDA MÜHENDİSLERİ HAKKINDA OLUMSUZ ALGININ TOPLUMA FATURASI AĞIR OLUR

Yukarıda kısaca saydığımız alanlarda gıda mühendisliği mesleği hakkında olumsuz bir algı yaratılmaya çalışılması, gıda mühendislerinin istihdam olanaklarının engellenmesi veya kısıtlanması toplumun güvenli gıdaya erişimini zorlaştırmakla birlikte halk sağlığını da tehdit etmektedir.

GIDA MÜHENDİSLERİNİN GÜVENLİ GIDA İÇİN ÖNEMİ

Yaşadığımız dünyada tüketici ihtiyaçlarına cevap verebilmek için ürünlerin çeşitlenmesi, yeni ürünlerin oluşturulması gerekmektedir. Bunun için de gıda konusunda uzmanlaşmış meslek grupları, gıda mühendisleri vazgeçilmezdir. Gıda Mühendisleri, gıda güvenilirliğinin sağlanmasında temel mesleklerden biridir. Gıda üretim işletmelerinde, fabrikalarda, gıda mühendislerinin olmadığını düşünelim, güvenilir gıdaya ulaşmak tesadüflere kalacak, dengeli ve yeterli beslenme için gerekli ürünlerin birçoğuna ulaşmak hayal olacaktır.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı olarak bana göre; güvenli gıdayı tüketiciye ulaştırmak ve etkin bir gıda denetimi yapabiliyorum diyebilmek için, mevzuata uygun olmayan bir ürünün market raflarına çıkmaması gerekmektedir. Yani hammadde, üretim, taşıma, depolama, ambalajlama gibi aşamalarda denetimlerin yapılıp, satışa sunulacak ürünlerin bütün kontrollerinin yapılmış olması gerekmektedir.

Günümüzde güvenli, besleyici ve lezzetli gıdaları her mevsimde, her yerde bulabilmemiz mümkündür. Sağlıklı yaşam için güvenilir gıdaya ulaşmak önemlidir. Doğada; ekmek, un yoktur, buğday vardır. Yoğurt ve peynir yoktur, süt vardır. Salam, sucuk yoktur, küçükbaş, büyükbaş, kanatlı hayvanlar vardır. Doğal olan her şey daima sağlıklı anlamına gelmemektedir. Faydalı ve tüketilebilir bazı doğal gıdaların yanı sıra, toksik olan, tüketilmesinde sakınca olan, işlendikten sonra güvenli hale gelen pek çok gıda vardır. Gerekli kontroller sağlanmazsa güvenli olabilecek pek çok ürün de sağlık riskleri içerebilir. Çiğ tüketilen sebze ve meyve hariç tükettiğimiz gıdalar ister ev koşullarında, isterse sanayide üretilsin hepsi işlenmiş üründür.

YOĞUN BİR BİLGİ KİRLİLİĞİ VAR

Uzun bir süredir gıda güvenliği ile ilgili olarak yoğun bir bilgi kirliliği ve karmaşa yaşanmaktadır. Gıdaların üretim teknolojileri ve ürün özellikleri bilimsel-mesleki yetkinliğe sahip olmayan, konusunda uzman olmayan kişilerin popüler olmak, kitaplarının reklamını yapmak, satışını arttırmak ve muayenelerine gelen hasta sayısının arttırarak uzun kuyruklar oluşturması adına, bilgi sahibi olmadığı halde herhangi bir gerçekçi dayanağı olmadan yaptıkları yanlış ve bilimsellikten uzak bazı açıklamalar kamuoyuna yanıltıcı bilgiler vererek insanların akıllarını karıştırmaktadır. Bu asılsız, hiçbir bilimsel temeli olmayan ve etik kurallara uymayan açıklamalar, temel gıdalarla ilgili olarak bile yapılmakta, tüketicilerin kaygı düzeyini çok yükselterek, beslenmeleri konusunda hatalar yapmalarına yol açmaktadır. Beslenmede yapılan hatalar, sağlıkla ilgili geri dönüşsüz birçok tehlikeyi ortaya çıkarmaktadır. Tüm bu rahatsız edici durumların yanında en üzücü olanı ise bu kişilerin toplumda bazı gıda gruplarına karşı kuşkuların oluşmasına sebep olan yanlış ve gerçeklikten uzak açıklamalarının sorgulanmadan, işin gerçek uzmanlarına danışılmadan medya tarafından yüksek reyting beklentisiyle kamuoyuna aktarılmasıdır.

Bizler neredeyse 40 yıllık bir meslek olan gıda mühendisliği mesleğini temsil eden kamu kurumu niteliğinde bir meslek odası olarak; bu tarz gerçeklikten uzak açıklamaların toplumda oluşturduğu yanılgıyı düzeltmek ve gerçekleri paylaşmak üzere başta kendi mesleğimize olmak üzere farklı disiplinlere ve yetişmiş olan uzmanlara da saygı duyarak gerek basın açıklamalarımızla, gerek bazı etkinliklerimizle, gerekse medya aracılığıyla doğru bilgileri aktarıyoruz ve bir bilim insanının sahip olması gereken etik kuralları kendilerine hatırlatıyoruz. Gerekirse de hukuki yollara başvuruyoruz.

MEDYA BİLİM İNSANINA SORMALI

Günümüzde Gıda Mühendisliği eğitimi veren 64 adet Gıda Mühendisliği bölümü bulunmaktadır. Bu bölümlerde eğitim, öğretim ve bilimsel çalışmalar yapan yüzlerce bilim insanı görev yapmaktadır. Medyanın, konusunda uzman olmayan, kamuoyunu yanıltan kişilerin yerine üniversitelerde görev yapan bu değerli bilim adamlarının görüş ve düşüncelerini dikkate alması ve doğru bilginin bu kişiler yoluyla kamuoyuna ulaştırılması gerektiği kanaatini taşıyoruz.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası olarak her platformda, gıdada bilgi kirliliği ile mücadelemizin devam edeceğini belirtmek isteriz.

YORUM EKLE
banner151

banner251