AB ile tam uyumlu denetim için 1400 personele eğitim verilecek

Avrupa Birliği ile yürütülen 12. Fasıl kapsamında, AB ile tam uyumlu denetim prosedürlerinin ve çok yıllık ulusal kontrol planının hazırlanması ile gıda ve yem güvenirliği konularında resmi kontrollerde görevli bin 400 personele AB mevzuatı, uygulamaları ve laboratuvar analizleri konularında eğitim verilecek.

AB ile tam uyumlu denetim için 1400 personele eğitim verilecek
banner282

Türkiye için Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi "Güvenilir Gıda için Resmi Kontroller" (TR 13 IB AG 03 "Resmi Kontroller, Hayvan Refahı, Zoonozlar ve Hayvansal Yan Ürünlere İlişkin Kapasitenin Geliştirilmesi") Mayıs 2016 ile Mayıs 2018 tarihleri arasında uygulanacak.

Projenin açılış toplantısı gelecek hafta Salı günü, 26 Temmuz 2016 tarihinde Ankara'da, Bakanlık binasında bulunan Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonunda gerçekleştirilecek.

AB Katılım Müzakerelerinde 12. Fasıl olan "Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı" başlığı altında, gıda güvenilirliği konusunda AB müktesebatının iç hukuka aktarılması ve uygulanması konularında önemli ilerlemeler kaydedildi. Bu kapsamda; 5996 sayılı Veterinerlik Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kabul edilmiş ve AB müktesebatına tam uyumun sağlanması amacıyla detaylı bir strateji hazırlandı.

12. Faslın müzakerelere kapatılabilmesi için, AB ile tam uyumlu bir resmi kontrol sisteminin hayata geçirilmesi amacıyla yeterli idari yapının oluşturulması ve geliştirilmesine devam edilmesi koşulu getirilmiş olup, Resmi Kontroller, Hayvan Refahı, Zoonozlar ve Hayvansal Yan Ürünlere İlişkin Kapasitenin Geliştirilmesi projesi bu kapsamda hazırlandı ve 23 Mayıs 2016 tarihinde başlatıldı.

Proje, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde bulunan Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün (GKGM) Gıda Güvenilirliği (hayvan ve bitki kökenli ürünler), Yem Güvenilirliği, Coğrafi İşaretler, GDO'lar, Hayvan Refahı, Zoonozlar ve Hayvansal Yan Ürün Yönetimi alanlarında Resmi Kontrollere ilişkin AB gereksinimlerine uyum kapasitesini arttırmayı hedefliyor.

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse ediliyor. Laboratuvarlar ve Taşra teşkilatı, yazılacak denetim prosedürlerinin kullanıcıları ve düzenlenecek eğitim seminerlerinin hedef kitlesi olarak bu projeye dâhildir.

Proje ile AB ile tam uyumlu denetim prosedürlerinin ve çok yıllık ulusal kontrol planının hazırlanması, gıda ve yem güvenilirliği konusunda verilecek eğitimlerle kontrol hizmetlerinde kapasitenin geliştirilmesi ve laboratuvar uygulamaları hakkında etkin faaliyetler yürütülecek. Resmi kontrollerde görevli yaklaşık 1400 kişinin sektörel bazda AB mevzuatı, uygulamaları ve laboratuvar analizleri konularında eğitim almaları için projenin ana ortağı olan Fransa'nın Tarım, Gıda ve Ormancılık Bakanlığı (MAAF) ve Macaristan'ın Tarım Bakanlığı ile ortaklaşa çalışmalar yapılacak.

Projenin bütçesi, 2.000.000 Euro olup, bu tutarın 100.000 Euro'su Türkiye tarafından finanse edilecek.

YORUM EKLE