Kuruluşundan bugüne Türkiye’de gıda bankacılığı standartlarının ve kapasitesinin geliştirilmesini sağlayıcı öncü çalışmalar yürüten Gıda Kurtarma Derneği (GKTD), Ağustos 2017’den beri, Fazla Gıda iş birliğiyle yürüttüğü tüketilebilir gıdaların kurtarılması operasyonunda kurtardığı 4.000 ton gıdanın, 100’e yakın gıda bankası aracılığıyla, 325.000 ihtiyaç sahibi insana ulaşmasını sağladı. Dernek, Türkiye’nin dört bir yanındaki gıda bankalarına aktardığı bilgi ve deneyimi, Gebze Ticaret Odası, Fazla Gıda ve Ford Otosan’ın katkılarıyla hayata geçirilen “Sosyal Etki Merkezi” projesiyle Kocaeli Dilovası’nda taçlandırdı. 

Berat İnci: “Ülkemiz gıda bankacılığı sistemini dünya standartlarına taşımak istiyoruz”

Sosyal Etki Merkezi’nin açılışında konuşan Gıda Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Berat İNCİ; “Sosyal Etki Merkezi ile ülkemizdeki diğer gıda bankalarına iyi örnek oluşturarak ülkemiz gıda bankacılığı sistemini dünya standartlarına taşımak istiyoruz. Burada bunu gerçekleştirirken sadece gıda bağışını değil gıda israfını önlemeye katkı sağlayacak atık yönetimi, gıda güvenliği ve daha pek çok alanda yürüteceğimiz farkındalık çalışmaları, eğitimler ve gelir modelleri ile kaynaklarımıza sahip çıkacağımız toplumsal bilincin yaratılmasını katkı sağlayacağız. 

Bizim için önemli olan bir diğer olgu ise ayni yardımın farklı konseptler ile de gerçekleştirilebileceğini göstermek Sosyal Etki Merkezimizin ülkemizin gıda bankacılığı sisteminde yükselen bir değer olması, çevresel, sosyal ve ekonomik etkisinin artarak büyümesi dileğiyle.. Teşekkür ederim.” dedi. Proje kapsamında, İstanbul Anadolu ve Kocaeli bölgesi başta olmak üzere, civar bölgelerde bulunan gıda işletmelerinden insan tüketimine uygun gıdaların toplanarak, Sosyal Etki Merkezi’ne getirilmesi ve buradan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması merkezin tamamlanan ilk aşamasını oluşturuyor. İhtiyaç sahibi ailelerin, market alışverişi konseptinin oluşturulduğu modern market alanında, kendilerine tanımlanan kartlara yüklü puanlar karşılığında özgürce ve ücretsiz alışveriş yapabilmeleri sağlanacak.

Bir yandan israf önlenirken, öte yandan ücretsiz bir şekilde ihtiyaç sahiplerine bağışlanacak gıda, temizlik, kırtasiye ve tekstil ürünleri, toplumun ve işletmelerin atık yönetimi konusunda farkındalığının arttırılmasını sağlayacak ve Sosyal Etki Merkezi’nde gıda israfının önlenmesine ilişkin eğitimler ve çalıştaylar yürütülerek “Ulusal Sıfır Atık Projesi’’ne destek olunacak. ulaştırılması merkezin tamamlanan ilk aşamasını oluşturuyor. İhtiyaç sahibi ailelerin, market alışverişi konseptinin oluşturulduğu modern market alanında, kendilerine tanımlanan kartlara yüklü puanlar karşılığında özgürce ve ücretsiz alışveriş yapabilmeleri sağlanacak.

Gonca Sofuoğlu Temiz: “İsrafın önlenmesine, çevre korumasına ve ihtiyaç sahiplerine destek”

Ford Otosan Kurumsal İletişim Müdürü Gonca Sofuoğlu Temiz de, “Ford Otosan olarak toplumsal refaha katkıda bulunma yaklaşımıyla yürüttüğümüz sosyal sorumluluk çalışmalarıyla, herkesin eşit haklara sahip olduğu günlere ulaşmamızı sağlayacak projelerin altına imza atmaya özen gösteriyoruz. Bunun yanında çevre ve enerji yönetimi konusunda etkili çalışmalar yürütüyoruz. Sosyal Etki Merkezi, toplumumuzun kanayan yaralarına temas eden bir proje. Bir yandan gıda israfının önlenmesi aracılığıyla çevrenin korunmasına katkı sağlıyor.

Diğer yandan da ihtiyaç sahiplerine ulaşarak topluma fayda sağlıyor. Aynı zamanda diğer kurum ve kuruluşlara örnek teşkil edecek özelliğe sahip. Bütün bu özellikleriyle bugüne kadar benimsediğimiz toplumsal yatırım yaklaşımına uygun olan Sosyal Etki Merkezi’nin açılışına destek sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kendi bünyemizde 20 farklı konuda, 118 tedarikçimizden 1.400 katılımcıya verdiğimiz eğitimlerden elde ettiğimiz geliri, gönüllülük esasına dayalı olarak bu sosyal yardım hareketini hayata geçirmek için kullanıyoruz. Merkezin yıl içerisindeki hedeflerini çok daha ileriye taşıyacağına; çevreye ve toplumsal refaha sunduğu katkıları artırarak sürdüreceğine eminiz” diye konuştu.

Nail Çiler: “Döngüsel ekonominin geliştirilmesiyle değer yaratacak bir oluşum”

Gebze Ticaret Odası Başkanı Sayın Nail ÇİLER, “Bölgemizde yerel ekonomiyi geliştiren ve bu ekonominin liderliğini üstlenen bir kurum olan Gebze Ticaret Odası olarak, Sosyal Etki Merkezi fikrini en başından itibaren inançla ve özveriyle kucakladık. Sosyal Etki Merkezimiz, yerelimizde, döngüsel ekonominin geliştirilmesi ve bu yolla yerel ve ulusal ekonomiye yüksek katma değer yaratacak bir oluşumdur. Ve bölgemizde bu etkide bir merkezi tüm paydaşlarımızın katkılarıyla birlikte var etmekten kıvanç duyuyor ve ülkemizin tüm ticaret odaları için bu girişimin teşvik edici bir örnek olmasını diliyorum.” dedi.

Sosyal Etki Merkezi ile ihtiyaç sahibi 500 aileye, piyasa değeri ortalama 250 TL olan gıda desteği ile aylık 125.000TL değerinde gıdanın düzenli bir biçimde ulaştırılması sağlanarak, 1.500.000 TL değerinde yıllık toplumsal sosyal desteğin sağlanması mümkün olacak. Aynı zamanda bu değerde tüketilebilir gıda ürününün döngüsel ekonomiye ve çevresel döngüye dahil edilmesi yoluyla toplumsal kalkınma ve küresel iklim değişiminin önemli nedenlerinden olan gıda atığının ve israfının önlenmesine katkı oluşacak. Böylece bu proje ile, BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Hedeflerinden “Yoksulluğa Son”, “Açlığa Son”, “Sorumlu Üretim ve Tüketim” ile “İklim Eylemi” hedeflerine katkı sağlanacak. 

Olcay Silahlı: “Merkez, önümüzdeki dönemde yapacaklarımızın ufak bir göstergesi”

Fazla Gıda CEO’su Sayın Olcay Silahlı; “Türkiye’nin etkisi en belirgin ve etkin sosyal girişimi olan Fazla Gıda kurucuları olarak amacımız yarattığımız gelir ile, ülkemizde Gıda Bankacılığı’nın gelişimine ve etki yaratacak teknolojilere yatırım yapmaktı.  İki sene gibi kısa bir sürede idealimizi gerçekleştirmede hızla yol kat ettik. Ve bugün amacımızın ilk meyvesi olan, Gıda Kurtarma Derneği ve diğer tüm destekçilerin de kolektif katkıları ile Sosyal Etki Merkezi’mizi açıyor olmamızla yarattığımız etkiden dolayı çok mutluyum. Önümüzdeki dönemde ülkemizde açlık, finansal ve sosyal eşitsizlik sorunları ile mücadelede yapacaklarımızın ufak bir göstergesi olduğunu belirtmek isterim.”
Gıda Kurtarma Derneği’nin konsept Sosyal Etki Merkezi’nin, Türkiye genelinde pek çok şube kuruluşu ile artan sayıda hizmete açılması planlanıyor. Ayrıca, Sosyal Etki Merkez’inin Türkiye’de vakıf, belediye ve derneklere gıda bankacılığı konusunda örnek oluşturmasıyla yaratılan etkinin büyütülmesi amaçlanıyor.