Başkent Ankara Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 1970’li yıllarda erozyonla denizlere, göllere ve barajlara taşınan toprak miktarının yılda 500 milyon ton iken bu miktarın son yıllarda yapılan çalışmalar neticesinde, günümüzde yılda 154 milyon tona düşürüldüğünü açıkladı. Pakdemirli, şimdi ki hedefin ise 2023 yılında akarsular ile denizlere taşınan toprak miktarını 130 milyon tona düşürmek olduğunu söyledi. 

Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi'nin kabulünün 25. Yılına denk gelen ve yaklaşık 20 ülkenin bakan ve üst düzey bürokrat düzeyinde katılım gösterdiği etkinlikler 17-19 Haziran arasında yapılacak. Bu önemli organizasyonun açılışında Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli de bir konuşma gerçekleştirdi.

SAVAŞLARDAN DAHA TEHLİKELİ, SİNSİ SORUN: ÇÖLLEŞME

Çölleşmenin, Dünyamızı tehdit eden ve gün geçtikçe büyüyen, sessiz; savaşlardan daha tehlikeli, sinsi bir sorun olduğunu belirten bakan Pakdemirli, Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin (UNCCD) imzalandığı 17 Haziran 1994 yılından bu yana, 25 yıllık süreçte pek çok gelişme sağlandığını ifade etti. Pakdemirli, “Sürdürülebilir Arazi Yönetimi olmaksızın, ülkelerin kalkınmalarını sürdürülebilir şekilde sağlamalarının mümkün olmadığı artık herkesçe kabul edilmektedir. Dünya, bugün küresel çevre problemlerini ve bu problemler ile başa çıkmada ortak hareket etmenin öneminin farkındadır. Zaman, geleceğimizi birlikte inşa etme zamanıdır” diye seslendi.

ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELEDE SINIR TANIMIYORUZ

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ülkemizde, her yıl 50’ye yakın ülkeden, 100’e yakın uzmana, çölleşme ile mücadele konusunda eğitim verildiğini de belirtti. 2018 yılı sonu itibariyle 800’ün üzerinde yabancı uzman çölleşme ve erozyonla mücadele konularında ülkemizde bu kapsamda eğitim aldı. Pakdemirli, “Çölleşme sınır tanımadığı gibi, çölleşme ile mücadele çabalarında da Türkiye sınır tanımamaktadır. Aynı dili konuşmasa da, aynı duyguları paylaştığı Afrika coğrafyasını kucaklıyor. Çölleşme ile mücadele kapsamında Afrika ülkelerinin tamamına yakınıyla işbirliği yapıyoruz” dedi.

HEDEFİMİZ, 7 MİLYAR FİDAN

Türkiye’nin topografyası, bitki örtüsü, jeomorfolojik yapısı ve sosyal yapısıyla her yönden çeşitliliği içinde barındırdığını belirten bakan Pakdemirli, bu farklılıkların doğal kaynak yönetimi konusunda ülkemizi güçlü kıldığını vurguladı ve son 16 yılda erozyon ve çölleşme ile mücadelede büyük adımlar atıldığını hatırlattı. “Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde başlatılan “Ulusal Ağaçlandırma Seferberliği” ile bugüne kadar 4,5 milyar fidan toprakla buluşturulmuştur” diyen Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 2023 hedefinin ise dünya nüfusu kadar yani 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak olduğunu ifade etti..

TÜRKİYE ÇÖLLEŞME RİSK HARİTASI HAZIRLANDI

Arazi tahribatının sebep ve sonuçlarından birisinin de kırsal fakirlik olduğunu belirten Dr. Bekir Pakdemirli, entegre havza rehabilitasyon projeleriyle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın sosyo-ekonomik seviyelerinin yükseltilmesi için çalışmalar yapıldığını söyledi. Bu kapsamda da Çölleşmeye hassas alanları belirlemek ve projeleri bu alanlarda öncelikli olarak gerçekleştirmek maksadı ile “Türkiye Çölleşme Modeli” ve “Türkiye Çölleşme Risk Haritası” hazırlandı. 

16 YILDA, 30 BİN FUTBOL SAHASI ALANI KADAR TOPRAĞIN TAŞINMASI ÖNLENDİ

Ülkemizde 1970’li yıllarda erozyonla denizlere, göllere ve barajlara taşınan toprak miktarı yılda 500 milyon ton iken, Bakan Pakdemirli bu miktarın son yıllarda yapılan çalışmalar neticesinde, günümüzde, yılda 154 milyon tona düşürüldüğünü açıkladı. Şimdi ki Hedef ise 2023 yılında akarsular ile denizlere taşınan toprak miktarını 130 milyon tona düşürmek. Sadece son 16 yılda yapılan ağaçlandırma, erozyonla mücadele ve iyi tarım uygulamaları neticesinde; taşınan toprak miktarı 72 milyon ton azaltılmış olup, bu miktar yaklaşık 30 bin adet futbol sahası büyüklüğünde bir alana karşılık gelmektedir. Bir başka ifade ile yaklaşık 300 bin dekarlık bir tarım arazisinin kaybı önlenmiştir.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, çölleşme ile mücadele konusunda ülkelerin üzerine düşeni yapma konusunda oldukça hevesli olduğunu belirtirken, esas mücadelenin; üst düzeyde oluşturulacak bütüncül politikalar, çok paydaşlı katılımcı yaklaşımlar ve sahada gerçekleştirilecek etkin faaliyetler ile mümkün olacağı mesajını da paylaştı.