Polatlı Tarım İşletmesi ihaleyle hububat sapı satacak

TİGEM, işletmelerdeki hububat sapını, hasadın ardından açtığı ihalelerle satıyor. Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 30.6 bin dekar alan için hububat sapını 13 Ağustos'ta yapılacak ihale ile satacağını duyurdu.

Polatlı Tarım İşletmesi ihaleyle hububat sapı satacak
banner200

Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü, işletmeye ait 2020 yılı istihsali 30 bin 628 dekar hububat sapının, açık artırma suretiyle 6 parti halinde satışının yapılacağını duyurdu. Hububat sapı ihalesi, 13.08.2020 tarihinde saat 14.00'de Polatlı Tarım İşletmesi'nde yapılacak. İhaleye iştirak olmadığı veya verilen fiyat uygun görülmediği takdirde 2'nci ihale, 20.08.2020 tarihinde aynı yer ve saatte tekrar yapılacak.

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLATLI TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

1- İşletmemize ait 2020 yılı istihsali 30.628 dekar hububat sapı satış ihalesi açık artırma suretiyle 6 parti halinde satışı yapılacaktır.

2- İhale 13/08/2020 günü saat 14.00’te işletmemizde yapılacaktır. İhaleye iştirak olmadığı veya verilen fiyat uygun görülmediği takdirde 2. ihale, 20/08/2020 günü aynı yer ve saatte tekrar yapılacaktır.

3- İhaleye girmek isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a- Kanuni ikametgahı olması,

b- Geçici teminat vermesi,

c- Müşterinin tüzel kişi olması halinde, Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili meslek kuruluşlarına kayıtlı olduklarını ve halihazırda faaliyette bulunduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge verilmesi,

ç- Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi, gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesini ibraz etmesi gereklidir,

d- Belgeler ihale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile ihaleye katılacak isteklinin bağlı bulunduğu vergi dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belgelerin komisyona ibraz edilmesi. Bu belgelerden birinin eksik olması halinde müşteri ihaleye kabul edilmeyecektir.

4- Geçici teminat, muhammen tutarın %5’i; kat’i teminat ise ihalede oluşan tutarın %10’dur. İhaleye ait geçici teminatın Polatlı Merkez Şubesindeki Ziraat Bankası TR 54 0001 0000 1105 9943 7852 10 IBAN No’lu hesabımıza yatırılıp alınan makbuzun komisyona ibraz edilmesi gerekmektedir.

5- İhale konusu hububat saplarının muhammen birim fiyatı, tutarı ve geçici teminat miktarları aşağıda belirtilmiştir.

6- Konuya ilişkin şartname, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar / ANKARA) ve işletmemizde mesai saatlerinde görülebilir.

7- Bu İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

TARIMDANHABER

Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2020, 23:52
YORUM EKLE
banner151

banner251