" />

Türk Gıda Kodeksi Çay Tebliği yayınlandı

Resmi Gazetenin bugünkü nüshasında "Türk Gıda Kodeksi Çay Tebliği" yayınlandı. "Yeşil Çay" ilk kez tebliğ kapsamına alındı.

banner255
Türk Gıda Kodeksi Çay Tebliği yayınlandı
banner200

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uzun zamandır üzerinde çalıştığı "Türk Gıda Kodeksi Çay Tebliği" bugünkü Resmi Gazetede yayınlandı.

YEŞİL ÇAYA 12 KURUŞ DESTEK

Tebliğe göre, yaş çay üreticilerine kg başına 12 kuruş destek verilecek. Çay üreticilerine ise 2014 yılı yaş çay ürünü için kilogram başına 12 kuruş fark ödemesi yapılacak.

Tebliğle, Doğu Karadeniz, Çoruh ve Orta Karadeniz havzalarında desteklemeye esas 2014 üretim sezonunda üretilen ve satışı yapılan yaş çay yaprağına verilecek fark ödemesi desteğine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, ödemeler, yaş çay ürünü destekleme ödemelerinden faydalanmak için kamu ve/veya özel sektör işletmelerine başvuruda bulunan ve 2014 üretim sezonunda da üreticiliği devam eden ruhsatlı üreticiler ile ilk kez 2014 üretim sezonunda yaş çay yaprağı üreterek satışını yapan ruhsatlı üreticilere yapılacak. Söz konusu ruhsatlı üreticilere, 2014 yaş çay ürünü için yapılacak fark ödemesi 12 kuruş olacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2015 mali yılı bütçesinin ilgili harcama kaleminden, Ziraat Bankası tarafından, doğrudan üreticilere ödeme yapılmak üzere ÇAY-KUR'a kaynak aktaracak.

Tebliğin uygulanmasıyla ilgili üstlendiği hizmetlerden dolayı üreticilere ödenen destek tutarının yüzde 0,1'i oranında hizmet komisyonu ÇAY-KUR'a, yüzde 0,2'si oranında hizmet komisyonu ise Ziraat Bankası'na ayrıca verilecek. Fark ödemesi desteği, Ziraat Bankası tarafından, üreticilere ÇAY-KUR aracılığı ile ödenecek.

BAŞVURULAR

Ruhsatlı üretici olup, ilgili kararnameler doğrultusunda yaş çay ürünü destekleme ödemelerinden faydalanmak için kamu ve/veya özel sektör işletmelerine başvuruda bulunan ve 2014 üretim sezonunda da üreticiliği devam eden ruhsatlı üreticilerin belgeleri, 2014 yılı fark ödemesi desteği için de geçerli olacak.

Kamu ve özel sektör işletmeleri tarafından, bu üreticilere 2014 üretim sezonunda sattıkları yaş çay miktarı üzerinden, üretici başvurusu olmaksızın 2014 fark ödemesi desteği düzenlenecek.

Buna karşın, kamu ve/veya özel sektör işletmelerine 2014 yılı üretim sezonunda sattıkları yaş çay nedeniyle, bu fark ödemesi desteğinden ilk kez yararlanmak isteyenler ile bu yıl farklı özel sektör işletmelerine yaş çay satan ruhsatlı üreticiler, 26 Aralık 2014 mesai bitimine kadar çiftçi belgesi ve ilgili başvuru dilekçesiyle T.C. Kimlik Numarasını beyan ederek yaş çay sattıkları kamu ve/veya özel sektör işletmelerine başvuracak.Başvuru dilekçesi ve çiftçi belgesinin, yaş çay satılan tüm kamu ve özel sektör işletmelerine verilmesi zorunlu olacak.

DESTEKLERDEN YARARLANAMAYACAK OLANLAR

Mücbir sebepler, fark ödemesi desteğinden faydalanacak kişinin ölümü, yangın, deprem ve sel gibi tabi afetler dışında gereken süre içerisinde istenilen belgelerle başvuruda bulunmayan üreticiler, askı listelerinde ismi bulunmayan veya askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için yazılı başvuruda bulunmayan üreticiler, ruhsatsız üreticiler, üretim sezonundan önce ruhsatlı üreticiliği sona erenler ile kamu kurum ve kuruluşları fark ödemesi desteğinden yararlanamayacak.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılacak.

Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile geri alınacak.

Destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.


YORUM EKLE
banner151

banner251