Tarımsal yatırımların desteklenmesi hakkında önemli bilgiler

Yalova'da Tarım ve Orman Bakanlığının 2 Ağustos 2019 Cuma gün ve 30850 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliği ile ilgili olarak sektörel bilgilendirme toplantıları İl Müdürlüğü ve ilçelerde devam ediyor. 

banner255
Tarımsal yatırımların desteklenmesi hakkında önemli bilgiler
banner200

İlgili tebliğ uyarınca yatırım konularına göre 50.000 liradan 2.500.000 liraya kadar olan yatırımlara % 50 hibe desteği verilecek.

Yem Bitkisi Üretimi Olan Hayvancılık İşletmelerimizin Silaj ve Balya makinesi ihtiyaçlarına %50 Hibe Desteği 

Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri kapsamında; Tarımsal İşletmelerin kapasite ve üretimiyle orantılı olarak silaj ve balya makinesine %50 hibe desteği veriliyor.

Silaj ve balya makinesi başvurularında yatırımcının kendi adına traktörü ile alacağı makine /ekipmana uygun Büyükbaş/Küçükbaş hayvan mevcudu olmalı ve hayvansal üretimi ve hayvansal üretimi ile orantılı yem bitkisi ekilişinin olması gerekmektedir. Yem bitkisi üretim alanı hayvan sayısıyla orantılı olmak zorunda olup en az 10 büyükbaş veya 100 küçükbaş hayvan için en az 30 dekar ekilir yem bitkisi arazisi/çayır arazisi olmalıdır.   
Hibeye esas proje tutarı alt limit en az 50 bin lira, üst limitinde 500 bin lirayı geçmemek şartıyla proje tutarının yüzde 50'si hibe yoluyla destek verilecek.

Tıbbi ve Aromatik Bitki İşleyen tesislere %50 hibe desteği 

Tıbbi ve Aromatik Bitki (lavanta, kekik, biberiye v.b) konusunda işleme projesi kapsamında, en az 5 dekar lavanta, biberiye, kekik gibi tıbbi ve aromatik bitkisel ürün ekilişi olan çiftçilere en az 250 kg/yıl yağ ve üretimi ile orantılı kapasitede bir adet distilasyon kazanı, soğutucu eşanjörü, su separatörü, yağlı su toplama tankı, yakıt tankı ve su pompası makine/mal alımları hibe kapsamında değerlendiriliyor. Hibeye esas proje tutarı alt limit en az 50 bin lira, üst limitinde 500 bin lirayı geçmemek şartıyla proje tutarının yüzde 50'si hibe yoluyla destek verilecek.

Bitkisel Ürün İşletmelerimizin Ceviz/Zeytin Hasat Makinesi İhtiyaçlarına %50 Hibe Desteği 

Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri kapsamında; Tarımsal İşletmelerin kapasite ve üretimiyle orantılı olarak ceviz/zeytin hasat makineleri için %50 hibe desteği veriliyor.
Hibeye esas proje tutarı alt limit en az 50 bin ₺, üst limitinde 500 bin ₺ yı geçmemek şartıyla proje tutarının KDV hariç yüzde 50'si hibe yoluyla destek verilecek.

Çiftçilerimizin Çiftlik Gübresi Dağıtma Sistemleri İhtiyaçlarına %50 Hibe Desteği 

Çiftlik gübresi depolama ve/veya işleme ve dağıtma sistemleri, çiftlik gübresi depolama ve/veya işleme tesisi olanlara çiftlik gübresi dağıtma sistemlerine %50 hibe desteği veriliyor.
Hibeye esas proje tutarı alt limit en az 50 bin ₺, üst limitinde 500 bin ₺yı geçmemek şartıyla proje tutarının KDV hariç yüzde 50'si hibe yoluyla destek verilecek.

Hayvancılık İşletmelerine Kapasiteleriyle Orantılı olarak Makine-ekipman İhtiyaçlarına % 50 Hibe Desteği

Hayvancılık İşletmelerimizin kapasiteleriyle orantılı olarak süt soğutma tankları, süt sağım sistemleri, yem karma (sabit/hareketli), yem kırma/ezme, büyükbaş yemlik ve suluk küçükbaş yemlik ve suluk, hayvan padok sistemleri, üstü kapalı kaba yem deposu, ihtiyaçlarına %50 Hibe Desteği veriliyor. Hibeye esas proje tutarı alt limit en az 50 bin ₺, üst limitinde 500 bin ₺ yı geçmemek şartıyla proje tutarının KDV hariç yüzde 50'si hibe yoluyla destek verilecek.

Bitkisel İşletmelerimizin Ceviz/Zeytin Hasat Makinesi ihtiyaçlarına %50 Hibe Desteği 

Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri kapsamında; Tarımsal İşletmelerin kapasite ve üretimiyle orantılı olarak ceviz/zeytin hasat makineleri için %50 hibe desteği veriyoruz.
Hibeye esas proje tutarı alt limit en az 50 bin ₺, üst limitinde 500 bin ₺ yı geçmemek şartıyla proje tutarının KDV hariç yüzde 50'si hibe yoluyla destek verilecek.

Çiftlik gübresi dağıtma sistemleri ihtiyaçlarına %50 Hibe Desteği 

Çiftlik gübresi depolama ve/veya işleme ve dağıtma sistemleri, çiftlik gübresi depolama ve/veya işleme tesisi olanlara çiftlik gübresi dağıtma sistemlerine %50 hibe desteği veriyoruz.
Hibeye esas proje tutarı alt limit en az 50 bin ₺, üst limitinde 500 bin ₺yı geçmemek şartıyla proje tutarının KDV hariç yüzde 50'si hibe yoluyla destek verilecek.

Hayvancılık İşletmelerimizin Kapasiteleriyle Orantılı Olarak süt soğutma tankları, süt sağım sistemleri, yem karma (sabit/hareketli), yem kırma/ezme, büyükbaş yemlik ve suluk küçükbaş yemlik ve suluk, hayvan padok sistemleri, üstü kapalı kaba yem deposu, ihtiyaçlarına %50 Hibe Desteği 

Hibeye esas proje tutarı alt limit en az 50 bin ₺, üst limitinde 500 bin ₺ yı geçmemek şartıyla proje tutarının KDV hariç yüzde 50'si hibe yoluyla destek verilecek.

Başvuruların 30 Eylül 2019 tarihi mesai bitimine kadar İl Müdürlüğümüze yapılması gerekiyor.

Yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanma son tarihi ise tebliğe göre 15 Kasım 2020 olarak belirlendi. 
 

TARIMDANHABER

YORUM EKLE
banner151

banner251