IPARD destekleri kimlere gidiyor?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, ‘IPARD Programı hakkında Sayıştay denetim raporunda yapılan tespitlere ve Projenin amacına uygun gerçekleşmesinin sağlanmasına ilişkin’ Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yöneltmiş olduğu yazılı soru önergesine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den yanıt geldi.

IPARD destekleri kimlere gidiyor?
banner200

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Sayıştay denetiminden bahsederek, "IPARD Programının ana hedef kitlesinin kırsal alanlarda yaşayanlar olmasına rağmen faydalanıcı olarak bu hedef kitlesine yeterince ulaşılamadığı değerlendirilmesi yapıldığını söyledi.

IPARD Programı'na kırsal alanlarda yaşayanlardan daha çok kırsal alanların dışında yaşayanların ilgi gösterdiğine dikkat çeken CHP’li Gürer, “IPARD Programı ile desteklenen yatırımların, istihdam sağlayarak kırsal alanların ekonomik kalkınmasına katkı sağlaması, kırsal alanlarda ekonomik faaliyet düzeyinin yükseltilmesi, kırsal nüfusun azaltılmasının tersine çevrilmesi gibi katkıları olsa da; Programın faydalanıcı olarak kırsal alanlarda yaşayanlara çok fazla ulaşamamaktadır. IPARD Programı proje seçimi kriterlerinde faydalanıcı bazında kırsal alanlarda yaşayanlara yönelik bir puanlama sistemi mevcut değildir.

Programa kırsal alanda yaşayanların faydalanıcı olarak daha çok katılımını sağlamak için sistem değişikliği yapılabilir. Proje seçimi kriterlerinde kırsal alanda yaşayanlara puan verilerek daha avantajlı konuma getirilebilir. Örneğin kırsal alanda kurulu çiftçi kooperatiflerinin projelerine, sıralama kriterlerinde daha fazla puan verilmesi ile kırsal alanda yaşayanlar daha çok teşvik edilebilir" denilmektedir. Sayıştay'ın dikkate getirdiği biçimi ile düzenlemeler sağlanıp denetimler yapılarak projenin amacına uygun gerçekleşmesi için çalışma düşünülmekte midir?” şeklindeki soruyu yöneltti.

BAKANLIK BÜTÇESİ ETKİN KULLANILIYOR

IPARD Programının amacı temel olarak Ülkemizde yer alan tesislerin Avrupa Birliği standartlarına yükseltilmesi olduğunu söyleyen Gürer, “IPARD programının kapsamında bütçenin etkin kullanılması için gerekli tüm tedbirler alınmakta ve IPARD kapsamında gelen talep ve değişiklik önerileri ilgili tüm paydaşların ve AB Komisyonunun temsilcilerinin yer aldığı IPARD İzleme Komitesinde değerlendirilmektedir” dedi.

KIRSAL ALANDA İKAMET

Üretici örgütlerinin ve üretici örgütlerinin hâkim ortak olduğu tüzel kişilerin meyve ve sebze işleme ve pazarlama sektörü kapsamında yapacakları yatırımlarda soğuk hava depo kapasitesi limitinin (en fazla 10.000 m3) kaldırıldığını belirten Bakan Pakdemirli, “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi tedbirinde, başvuru sahibinin üretici örgütü olması durumunda IPARD Programı sıralama kriterlerinden ilave puan verilmektedir. Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi tedbiri kapsamında "Makine Parkları" sektörüne sadece üretici örgütleri başvuru yapabilmektedir. Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi tedbiri kapsamında gerçek kişi olan başvuru sahiplerinin kırsal alanda ikamet etmesi; tüzel kişilikler için ise yatırımın kırsal alanda yapılması uygunluk koşulu belirlenmiştir” dedi.

IPARD Programı Tarımsal İşletmelere Yatırım Tedbiri kapsamında genç çiftçilere sağlanan ilave hibe desteğinin amacına uygunluğunun artırılması için bu desteğin sadece "gerçek kişi" başvuruları ile sınırlandırıldığını ifade eden Pakdemirli, “Böylece destekten kırsaldaki genç çiftçilerimizin daha çok faydalanmasının yolu açılmıştır. Bu konuda sadece üretici örgütlerine istisna tanınmış olup; destek kararı alındığı tarihte, başvuru sahibi üretici örgütü veya hâkim ortağı üretici örgütü olan tüzel kişilik ise üretici örgütünü/tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi/ kişilerin 40 yaşın altında olması durumunda destek oranı %5 arttırılmaktadır. Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Tedbirinde mevcut işletmelere (sıralama kriterlerinde) öncelik tanınmaktadır. Ayrıca, Tarımsal İşletmelere Yatırım Tedbirinde mevcut işletmelere yüksek oranda hibe desteği verilmektedir” dedi.

IPARD II programında yapılan değişiklik ile üretici örgütlerine ve üretici örgütlerinin hâkim ortak olduğu tüzel kişilere "Tarımsal İşletmelere Yatırım Tedbirinde" ve "Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Tedbirinde" ilave hibe desteği sağlanacağının bilgisini veren Bakan Pakdemirli, “Aynı prensiple bu başvuruların da öne çıkmasını sağlamak amacı ile IPARD sıralama kriterlerinde de ilave puan verilecektir” dedi.

SAYIŞTAY SAPTAMALARI DEĞERLENDİRİLMELİ

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Sayıştay tespit ve önerilerinin çok önemli olduğunu ve bakanlığın bu konuyu önemle ele alması gerektiğini söyledi. Gürer, “Avrupa Birliği Kırsal Destekleme Projsie kapsamında 42 il var, ne yazı ki Niğde gibi tarım illeri kapsam dışı, kapsam içi illerde de uygulamada amaca uygun teşvikler verilmediği görülüyor. IPARD kapsamında destek alıp yatırımı yarım bırakanlarda var, bu teşvikler amacına uygun dağılsa bugün yaşadığımız sorunlar yaşanmayacaktı” dedi.

TARIMDANHABER

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2019, 19:19
YORUM EKLE
banner151

banner251