Fındık desteği 170 TL

Fındık üreticilerine müjde...Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, fındığa dekar başına 170 TL alan bazlı destek ödemesi yapacak.

Fındık desteği 170 TL
banner282

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, fındığa dekar başına 170 TL alan bazlı destek ödemesi yapacak.

Bakanlık tarafından hazırlanan Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir desteği Ödenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, 19 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre, Fındık Alanlarının Tespitine Dair Karar ile belirlenen ve ruhsat verilen sahalarda fındık yetiştiriciliği yapan üretici belgesine sahip, kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişilere 2015 yılı ürünü için 170 TL/da alan bazlı gelir desteği ödemesi yapılacak.

1 NİSAN 2016'YA KADAR BAŞVURU

2015 yılı ürünü alan bazlı gelir desteği için başvuruların 1 Nisan 2016 tarihine kadar yapılması gerekiyor.

Başvuru için şartlarda şöyle:

  • 2015 üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemi ve Fındık Kayıt Sistemine kayıtlarını yaptırmak,
  • Örneği Tebliğ ekinde yer alan başvuru dilekçesi ve üretici belgesi ile il/ilçe müdürlüğüne başvuruda bulunacaklar.
  • İl/ilçe müdürlüğü tarafından alan bazlı gelir desteği başvurularına esas alanların niteliklerinin belirlenmesinde; Tarım Bilgi Sistemi'nde il/ilçe Müdürlüklerinin kullanımına sunulan veriler, il arazi varlığı raporları, arazi kullanım kabiliyeti sınıfları, tapu ve kadastro kayıtları, coğrafî bilgi sistemi uydu fotoğrafları, haritalar, eski yıllara ait fındık kütük defterlerindeki verilerin yanında altimetre, klizimetre ve GPS cihazlarından yararlanılacak.

ZİRAAT BANKASINDAN ÖDEME

  • 2015 yılı ürününe ait alan bazlı gelir desteği ödemeleri ilgili yılı takip eden yıl içerisinde, Merkezi Yönetim Bütçesinin ilgili harcama tertibinden yapılacak. Üreticilere yapılacak ödemeler, Ziraat Bankası aracılığı ile gerçekleştirilecek. Üreticilere yapılan toplam ödeme tutarının %0,2'si Ziraat Bankası'na hizmet komisyonu olarak ödenecek.
  • Desteklemeden müracaat yılında Çiftçi Kayıt Sistemi ve Fındık Kayıt Sistemine kayıtlı olmayan, fındık bahçesinde ara ziraatı yapan, gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya belge ibraz eden, Tarım Kanunu'nun ilgili maddesine istinaden destekleme programlarından yararlandırılmamasına karar verilen üreticiler ile kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları yararlandırılmayacak.
  • Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri Bakanlık alacak. Haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılacak.

Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte geri alınacak.


YORUM EKLE